Blokady nerwów obwodowych i anatomiczne podstawy anestezji regionalnej z wykorzystaniem ultrasonografii,

red. A. Hadzic

„Blokady nerwów obwodowych i anatomiczne podstawy anestezji regionalnej z wykorzystaniem ultrasonografii” to kompletny, rzetelny i praktyczny podręcznik blokad obwodowych z wyczerpującym atlasem sono anatomii.

 Redaktorem książki jest znakomity anestezjolog amerykański o światowej renomie prof. Admir Hadzic (St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York).

 Książka zawiera opisy krok po kroku tradycyjnych technik znieczulenia oraz blokad wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii. W drugim wydaniu położono szczególny nacisk na jasność informacji, standaryzację postępowania i bezpieczeństwo przedstawianych metod.

 Podręcznik zawiera rozdziały obejmujące tematykę począwszy od podstaw anestezji regionalnej, aż do klinicznych zastosowań poszczególnych blokad, a także cenne praktyczne wskazówki czołowych przedstawicieli Nowojorskiej Szkoły Anestezji Regionalnej i ich współpracowników.

 Książka zawiera unikalny atlas anatomii ultrasonograficznej niezbędny dla skutecznego wykonywania technik anestezji regionalnej i leczenia bólu.

więcej