Hasło dnia

Stedman

accès pernicieux [ak-sā′ per-ni-syu′; fr., niebezpieczne napady lub objawy] ❖ malaria złośliwa «seria ciężkich ataków malarii tropikalnej (wywołanej przez Plasmodium falciparum), czasem występująca w pozornie łagodniejszych postaciach; zwykle klasyfikowana jako malaria mózgowa i „zimnica”»