Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

achromatolysis [ă-krō′mă-tol′i-sis] ❖ «rozpuszczenie achromatyny znajdującej się w komórce lub jądrze komórkowym» syn. karyoplasmolysis