Jesteś nowym użytkownikiem?
więcej
pod redakcją Miquel  Angel  Monge
Etyka w medycynie

Etyka w medycynie powstała w środowisku pracowników naukowych Wydziału Medycyny i Kliniki Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania).

Książka obejmuje całość problematyki etycznej występującej we współczesnej medycynie i wszystkie zagadnienia, z którymi może zetknąć się lekarz w codziennej pracy, a w szczególności: ból i cierpienie, terminalne stadium choroby, przeszczepy i dawstwo narządów, eutanazja, śmierć, etyka psychiatryczna, komórki macierzyste, eugenika, manipulacje genetyczne, sztuczne zapłodnienie, poronienie, klonowanie ludzi, choroba i starość, płciowość człowieka, regulacja poczęć. Ponadto w książce przedstawiono antropologiczne podstawy medycyny oraz zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i seksuologii.

Słowo wstępne do polskiego wydania napisał abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, były lekarz.

Książka do kupienia w księgarni MediPage.

Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:

Spis treściRozdział 3Rozdział 5

więcej
Papieska Rada Ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
Karta pracowników służby zdrowia
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Po długim okresie interdyscyplinarnych przygotowań, z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została opublikowana w Watykanie w 1995 r. Karta Pracowników Służby Zdrowia, zatwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary.

 Karta jest kodeksem deontologicznym pracowników służby zdrowia; wskazania zawarte w tej publikacji uzupełniają lukę odczuwaną nie tylko w Kościele, ale także przez tych, którzy uczestniczą w pierwszoplanowym zadaniu, jakim jest promocja i obrona życia.

Nadzwyczajny rozwój wiedzy i techniki na szerokim polu służby zdrowia i samego zdrowia przyczynił się do powstania dyscypliny nazywanej bioetyką lub etyką życia. Karta podejmuje kwestie dotyczące wszystkich złożonych problemów stawianych przez nierozdzielny związek istniejący między medycyną i moralnością; udostępnia organiczną i wyczerpującą syntezę stanowiska Kościoła odnośnie do tego wszystkiego, co dotyczy pierwszorzędnej i absolutnej wartości życia każdej istoty ludzkiej.

Karta  formułuje swoje wskazania wokół trzech tematów: narodziny, życie, śmierć.

Aby subiektywna interpretacja nie przeważała nad obiektywnym znaczeniem treści, w redakcji dokumentu prawie zawsze dawano pierwszeństwo wypowiedziom Papieży lub autorytatywnym tekstom publikowanym przez Dykasterie Kurii Rzymskiej.

SPIS TREŚCI

 Słowo wstępne

Wprowadzenie, Słudzy życia

 I – NARODZINY

Manipulacja genetyczna

Regulacja płodności

Sztuczna prokreacja

II – ŻYCIE

Początek i narodziny życia

Wartość życia: jedność ciala i duszy

Nierozporządzalność życiem i jego nienaruszalność

Prawo do życia

Zapobieganie

Choroba

Diagnoza

Diagnoza przedporodowa

Terapia i rehabilitacja

Znieczulanie i anestezja

Zgoda poinformowanego pacjenta

Badania i eksperymenty

Dawanie i przeszczep narządów

Uzależnienia: Narkomania, alkoholizm, nikotynizm, środki psychofarmakologiczne

Psychologia i psychoterapia

Troska duszpasterska i sakrament Namaszczenia chorych

III – ŚMIERĆ

Śmiertelnie chorzy

Umieranie z godnością

Użycie środków znieczulających w chorobach śmiertelnych

Prawda wobec umierającego

Chwila śmierci

Opieka religijna nad umierającymi

Zabójstwo

Przerywanie ciąży

Eutanazja

Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:

WprowadzenieNarodzinyŻycieŚmierć

więcej
M. Schein
Aforyzmy i cytaty dla chirurga

Wbrew tytułowi książka nie jest wyłącznie dla chirurgów, ale raczej o chirurgach. Jest to wiązanka ponad 1500 aforyzmów, cytatów i prawideł wypowiadanych – znów, nie tylko przez chirurgów – na temat chirurgii, lekarzy uprawiających tę specjalność i wszystkiego, co może się z nią wiązać. Przy wyborze starano się zaspokoić wszystkie możliwe gusty; uwzględniono sentencje ze wszystkich epok, od starożytności po czasy najnowsze, wypowiedziane przez wielkie autorytety i przez osoby anonimowe, językiem naukowym i potocznym żargonem.

Zasadniczym celem tej książki jest dostarczenie Czytelnikowi bogatego i wszechstronnego źródła aforyzmów i cytatów związanych z profesją chirurgiczną. Wielu przydadzą się one do ozdobienia wykładów lub artykułów adekwatnym, celnym i dowcipnym wstępem albo puentą. Wszyscy mogą czytać lub chociaż wertować tę książkę po prostu dla relaksu i przyjemności. Książka bowiem spełni swoje zadanie, gdy pobudzi nasze poczucie humoru.

Cała książka do kupienia w księgarni MediPage.

Tutaj do pobrania (za darmo!) 347 sentencji.

Indeks autorówIndeksrozdz. 72-94 + EpilogWstęp i spis treści

więcej
pod redakcją prof. dr. med. Grzegorza Małek
Ultrasonografia Dopplerowska. Zastosowania kliniczne

Niezwykle cenna publikacja autorstwa zespołu wybitnych polskich ekspertów stanowi wyczerpujące źródło wiedzy na temat diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych. W dwóch tomach zamieszczono 435 ilustracji.

Poniżej do pobrania bezpłatnie fragment prezentacji slajdów. Cała prezentacja jest dostępna po zakupieniu książek tutaj.

Prezentacja do pobrania

 

Z Przedmowy prof. dr. med. Wiesława Jakubowskiego:

„… Ogromnie się ucieszyłem, że ta książka powstała i że została napisana tak praktycznie, zarówno od strony techniki badań dopplerowskich naczyń krwionośnych, jak i ich zastosowania w diagnostyce chorób naczyń tętniczych i żylnych. 

Udało się Panu dr. med. Grzegorzowi Małkowi zaprosić do jej napisania niekwestionowany Zespół Ekspertów w zakresie teorii i praktyki klinicznej badań dopplerowskich. 

To bardzo potrzebna i wartościowa książka, którą z pełnym przekonaniem mogę polecić szerokiemu gronu ultrasonografistów i lekarzy wielu specjalności medycznych, których ambicją jest uprawianie profesjonalnej ultrasonografii.

Dużą zaletą tej książki jest bardzo praktyczne podejście do omawianych zastosowań badań dopplerowskich w diagnostyce klinicznej, poczynając od nastawów aparaturowych, techniki wykonania badania, możliwych artefaktów i sposobu ich eliminacji, do interpretacji uzyskanych wyników w poszczególnych chorobach naczyń krwionośnych. …

Autorom udało się w sposób zwięzły i prosty przekazać całą praktyczną wiedzę z wcale niełatwej części ultrasonografii, jaką jest dopplerowska diagnostyka naczyń krwionośnych.

Duże brawa i podziękowania dla Pana dr. med. Grzegorza Małka i Zespołu Autorów. Oby więcej takich wartościowych pozycji z zakresu diagnostycznych zastosowań współczesnej ultrasonografii.

Książka ta powinna się znaleźć jako podstawowy podręcznik w bibliotece każdego szanującego się ultrasonografisty”.

 

Ze Wstępu:

„…Głównym założeniem było napisanie (książki) tak, by dostarczała podstawowej, ale sprawdzonej wiedzy, wystarczająco jednak obszernej, by lekarz zaczynający badania mógł z jej po mocą dać sobie radę w większości sytuacji. W badaniach dopplerowskich oprócz wiedzy teoretycznej dużą rolę odgrywa praktyka, a tego nie zapewni żadna książka.

Udało mi się namówić bardzo dobrych specjalistów do współpracy i napisania o tym, czym się zajmują na co dzień. Jest to gwarancja, że poszczególne tematy są omówione wyczerpująco i poruszają najistotniejsze wątki praktyczne.

Nie było naszym zamiarem dyskutowanie poszczególnych tematów i wątpliwości z istniejącym piśmiennictwem lub porównywanie różnych punktów widzenia. Odbiegałoby to bowiem od przyjętej na wstępie formuły przedstawienia danych sprawdzonych i powtarzalnych w zastosowaniach praktycznych ….

Podstawą dobrego opanowania każdej metody jest kontrola zwrotna wyników, czyli stały kontakt z klinicystami i porównywanie z innymi badaniami. Bez tego trudno mówić, że opanowaliśmy techniki dopplerowskie, co najwyżej możemy powiedzieć, że umiemy sprawnie obsłużyć aparat”.

Tom 1Tom 2

więcej
prof. Urszula Grzesiakowska, dr Michał Olszewski
Rak płuca

Rak płuca - Unikalna publikacja multimedialna pomocna w codziennej praktyce klinicznej. Składa się z 3 płyt CD, 146 slajdów (część stanowią algorytmy postępowania i opisy) oraz 160 obrazów tomografii komputerowej i zdjęć radiologicznych. Na najwyższym poziomie prezentuje diagnostykę, klasyfikację oraz monitorowanie raka płuca. Jest skierowana zarówno do radiologów, jak i do lekarzy rodzinnych. Dzieło powstało pod patronatem Polskiej Unii Onkologii.

Do pobrania bezpłatnie zawartość pierwszej płyty. Cała publikacja dostępna jest po zakupieniu tutaj.

Spis treści

Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:

Rozdział 1

więcej
.