Hasło dnia

Stedman

aesculapian [es-kyū-lā′pē-ăn; łac. Aesculapius, gr. Asklēpios, opiekun sztuki lekarskiej] ❖ eskulapowy, ❖ eskulapski «odnoszący się do Eskulapa, sztuki lekarskiej lub lekarza» syn. esculapian