Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

adapter, adaptor [ă-dap′tĕr, -tōr] ❖ 1. adapter «element łączący dwie części aparatury» 2. adapter «konwerter prądu elektrycznego do pożądanej postaci» 3. adapter «jedno- lub dwuniciowy digodeoksynkleotyd stosowany do łączenia dwóch niekomplementarnych końców fragmentów restrykcyjnych»