Instrukcja do programu Meditek@ dla Windows

Instalacja programu

Program MediTeka - czytnik na Windows jest narzędziem służącym do odczytywania zasobów księgarni elektronicznej www.mediteka.pl na komputerach z systemem Windows.

Program pobieramy ze strony http://www.mediteka.pl/appl/MediTeka_Setup.exe i instalujemy na komputerze. W nowszych wersjach systemu Windows (7/8) przed uruchomieniem należy program odblokować. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na pobrany plik MediTeka_Setup, wybieramy polecenie Właściwości, a następnie Odblokuj.

Odblokuj

Po odblokowaniu programu można go już uruchomić normalnie, przez dwukrotne kliknięcie na ikonkę programu. Powinien pojawić się ekran instalatora aplikacji MediTeka

MediTeka instalator

Kreator prowadzi przez automatycznie przez proces instalacji, wystarczy klikać Dalej.

Po zainstalowaniu program jest dostępny w menu Start w grupie MediTeka - czytnik dla Windows.

Obsługa programu

Autoryzacja użytkownika

Aby uzyskać dostęp do swoich publikacji niezbędne jest zalogowanie się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła ze strony www.mediteka.pl. Nazwa użytkownika jest najczęściej w postaci emaila, np. jan.kowalski@gmail.com, a hasło musi być takie same jako zostało podane przy logowaniu się na stronę www.mediteka.pl

Autoryzacja

Poprawne logowanie otworzy dostęp do zakupionych wcześniej elementów.

Półka z książkami

Twoja półka z książkami zawiera wszystkie zakupione elementy. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w okładkę, aby pobrać egzemplarz na urządzenie. Pobrane elementy można później czytać bez dostępu do internetu.

Półka z książkami

Ma górze ekranu znajdują się przyciski umożliwiające ręczną aktualizację listy, ponowną autoryzację urządzenia oraz przycisk do wejścia do pomocy.

Czytanie

Pobrany egzemplarz książki otwiera się w widoku czytelni.

Czytanie

Na górnym pasku mamy przycisk powrotu do półki z książkami, przycisk przełączający widok jedna/dwie strony, przyciski powiększania i pomniejszania podglądu książki, przycisk spisu treści, szukania oraz dwa przyciski umożliwiające przechodzenie po stronach książki: wprzód i wstecz.

Na dolnym pasku mamy przycisk do przewijania książki do dowolnej strony.

Paski narzędziowe można włączyć i wyłączyć za pomocą klawisza Esc. Kiedy paski są schowane przechodzimy do następnej/poprzedniej strony książki za pomocą strzałek na klawiaturze.

Spis treści

Po kliknięciu na przycisk spisu treści pojawia nam się panel z spisem rozdziałów w książce.

Spis treści

Kliknięcie na dowolny wpis spisu treści przenosi nas w to miejsce w książce.

Szukanie

Po kliknięciu na przycisk spisu treści pojawia nam się panel z opcjami do szukania w treści książki.

Szukanie

Po wpisaniu szukanego słowa klikamy na strzałkę w prawo (jeżeli chcemy szukać w części książki znajdującej się za bieżącą strona) lub wstecz (jeżeli chcemy szukać w części przed bieżącą stroną). Po znalezieniu szukanego hasła program automatycznie przejdzie do strony na której to hasło się znajduje. Następnie można szukać dalej lub zamknąć panel szukania za pomocą przycisku Zamknij.

Kończenie pracy z programem

Aby zakończyć pracę programu należy wpierw wrócić do półki z książkami klikając na przycisk Powrót, a następnie zamknąć program przyciskiem Zakończ