Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » Książki » USG » G. Małek Ultrasonografia Dopplerowska. Zastosowania kliniczne » Tom 1

Tom 1

 • podstawy ultrasonografii dopplerowskiej,
 • techniki dopplerowskie stosowane w praktyce,
 • nastawy aparatu,
 • techniczne aspekty badania,
 • artefakty ultrasonograficzne,
 • charakterystyka przepływów i ich wpływu na widmo,
 • ultrasonografia tętnic szyjnych,
 • rola ultrasonografii w chirurgii tętnic szyjnych,
 • ultrasonografia a angioplastyka i stentowanie zwężeń tętnic szyjnych,
 • pomiar grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych,
 • badanie dopplerowskie tętnic kręgowych,
 • przezczaszkowa sonografia dopplerowska (TCD),
 • naczynia kończyn górnych,
 • badanie reaktywności naczyniowej,
 • przetoki do hemodializ