Hasło dnia

Stedman

acromelic [ak′rō-mel′ik; acro- + gr. melos, kończyna] ❖ «dotyczący obwodowej części kończyny»