Hasło dnia

Stedman

abruptio placentae [ab-rŭp′shē-ō pla-sen′tē]; niepoprawne są ang. wymowa i pisownia abruptio placenta; oddzielenie łożyska «przedwczesne oddzielenie prawidłowo umiejscowionego łożyska»