Hasło dnia

Stedman

adolescent [ad-ŏ-les′ĕnt] ❖ 1. «odnoszący się do okresu dojrzewania i wieku młodzieńczego» 2. «osoba w tym stadium rozwoju»