Hasło dnia

Stedman

aerosolization [ār′ō-sol-i-zā′shŭn] ❖ «rozproszenie w powietrzu w formie delikatnej mgiełki substancji ciekłych lub roztworów, zwykle w celach terapeutycznych, w szczególności do nawilżenia błony śluzowej dróg oddechowych»