Hasło dnia

Stedman

adiponectin [ad′i-pō-nek′tin; adipo- + łac. necto, mocować, + -in] ❖ adiponektyna «hormon białkowy produkowany i uwalniany do układu krążenia przez komórki tłuszczowe; warunkuje wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę»