Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Czerniaki skóry u dorosłych

red. Włodzimierz Ruka, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski

Monografia autorstwa czołowych polskich specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, współpracujących przede wszystkim z Centrum Onkologii:

 • szczegółowo prezentuje podstawowe standardy towarzyszące diagnostyce i leczeniu czerniaków skóry
 • dużo uwagi poświęcono w niej nie tylko patomorfologii i biologii molekularnej, lecz także biopsji wycinającej ogniska pierwotnego czerniaka i węzła wartowniczego regionalnego spływu chłonki
 • ze względu na szybki wzrost zachorowań na czerniaka coraz większa grupa lekarzy różnych specjalności zaangażowana jest w leczenie chorych na czerniaki skóry; dlatego też książka skierowana jest zarówno do onkologów, jak i chirurgów ogólnych oraz plastycznych, a także dermatologów i ginekologów

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
 2. Epidemiologia czerniaka skóry
 3. Patologia czerniaka skóry
 4. Biologia molekularna czerniaka
 5. Czynniki rokownicze i klasyfikacja stopni zaawansowania
 6. Diagnostyka kliniczna i różnicowa czerniaka skóry
 7. Diagnostyka i obraz dermatoskopowy czerniaka skóry
 8. Rozpoznanie – biopsja wycinająca zmian barwnikowych skóry
 9. Leczenie radykalne ogniska pierwotnego
 10. Rozpoznanie – biopsja węzłów wartowniczych
 11. Lokalizacja węzła wartowniczego – limfoscyntygrafia
 12. Technika operacyjna limfadenektomii radykalnej
 13. Powikłania po limfadenektomii
 14. Leczenie uzupełniające systemowe
 15. Radioterapia w czerniakach skóry
 16. Wznowa miejscowa i przerzuty in-transit
 17. Leczenie przerzutów do odległych narządów
 18. Szczepionki i immunoterapia adoptywna
 19. Badania kontrolne
 20. Algorytm postępowania
Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2005
ISBN 978-83-61104-86-5
Dziedzina: Onkologia
Dostępne wydania:

  Pediatria - podręcznik dla studentów pielęgniarstwa

  red. Aleksander Banaszkiewicz, Andrzej Radzikowski

  Pediatria - podręcznik dla studentów pielęgniarstwa:

  • prezentuje najnowszą wiedzę na temat wybranych chorób charakterystycznych dla okresu dziecięcego
  • tematyka książki skoncentrowana jest na podstawach fizjologii i kliniki chorób, które wymagają szczególnej pielęgnacji, a także na zagadnieniach współpracy lekarzy i pielęgniarek
  • autorami poszczególnych rozdziałów są nauczyciele akademiccy, najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach
  • redaktorami książki są doświadczony pediatra i nauczyciel akademicki oraz przedstawiciel młodego pokolenia lekarzy
  • skierowany jest do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, a także nauczycieli akademickich, którzy kształcą przyszłych pielęgniarzy

  Książka jest podręcznikiem obowiązkowym dla studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  SPIS TREŚCI

  1. Rozwój dziecka i metody jego oceny
  2. Gorączka i ból
  3. Żywienie dzieci
  4. Zagadnienia genetyczne
  5. Wybrane problemy okresu noworodkowego
  6. Podstawowe zagadnienia z immunologii
  7. Wybrane choroby zakaźne
  8. Szczepienia ochronne dzieci i personelu medycznego
  9. Wybrane choroby układu oddechowego
  10. Wybrane choroby alergiczne
  11. Wybrane choroby układu krążenia
  12. Wybrane choroby układu krwiotwórczego
  13. Wybrane choroby układu pokarmowego
  14. Wybrane zaburzenia endokrynologiczne
  15. Wybrane choroby układu moczowego
  16. Wybrane choroby układu nerwowego
  17. Wybrane zagadnienia chirurgiczne i ortopedyczne
  18. Wybrane aspekty intensywnej opieki medycznej
  19. Wybranezagadnienia psychiatrii i psychologii dziecka
  20. Domowa opieka paliatywna
  21. Wykaz skrótów
  22. Siatki centylowe
  23. Program szczepień ochronnych
  24. Skorowidz
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania: 2009
  ISBN 978-83-61104-98-8
  Dziedzina: Pediatria i neonatologia
  Dostępne wydania:

   Praktyczna płynoterapia okołooperacyjna

   red. Grażyna Durek

   Książka ta ma na celu dostarczenie praktycznych informacji dotyczących leczenia płynami w wybranych specjalnościach zabiegowych, z uwzględnieniem także nowych podejść do patofizjologii homeostazy wodno-elektrolitowej. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili zarówno podstawy teoretyczne, jak i problemy praktyczne, które w istotny sposób wpływają na gospodarkę płynową i stan kliniczny chorych.

   SPIS TREŚCI

   1. Nowe aspekty fizjologiczne i fizykochemiczne współczesnej płynoterapii, Paweł Sobczyński, Roma Hartmann-Sobczyńska
   2. Patofizjologia i kliniczne implikacje okołooperacyjnej terapii płynowej z uwzględnieniem roli krystaloidów i koloidów, Maria Wujtewicz
   3. Okołooperacyjna terapia płynowa w chirurgii ambulatoryjnej i krótkoterminowej, Grażyna Durek
   4. Płynoterapia okołooperacyjna w kardiochirurgii, Rafał Drwiła
   5. Płynoterapia w neurochirurgii, Krzysztof Kusza, Rafał Gendek
   6. Płynoterapia w krwotokach i urazach wielonarządowych, Elżbieta Nowacka
   7. Płynoterapia w chirurgii przewodu pokarmowego, Dariusz Kosson, Elżbieta Nowacka
   8. Płynoterapia w położnictwie, Elżbieta Nowacka
   9. Podaż płynów u dzieci w okresie okołooperacyjnym, Andrzej Piotrowski
   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2011
   ISBN 978-83-61104-99-5
   Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
   Dostępne wydania:

    Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej. Zasady i praktyka

    red. Krzysztof M. Kuczkowski, Leon Drobnik

    Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej to wyjątkowy podręcznik z dziedziny anestezjologii położniczej i medycyny okołoporodowej:

    • napisany przez wybitnych specjalistów polskich i światowych
    • przeznaczony zarówno dla studentów i stażystów kształcących się w tych dyscyplinach, jak i lekarzy oddanych pracy szpitalnej
    • pomaga lekarzowi rozstrzygać dylematy, jakie może napotkać w codziennej praktyce klinicznej proponowane przez autorów analizy są dobrze udokumentowane i przejrzyste, oparte na bieżącej praktyce klinicznej
    • stanowi cenne uzupełnienie dostępnej literatury przedmiotu

    SPIS TREŚCI

    1. Heliodor Święcicki - pionier znieczulenia okołoporodowego w Polsce - Anita Magowska
    2. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w ustroju ciężarnej kobiety - Krzysztof M. Kuczkowski
    3. Przepływ leków przez łożysko - Claudia L. Fernandez, Krzysztof M. Kuczkowski
    4. Urazy u kobiet w ciąży - Sabine Himmelseher, Krzysztof M. Kuczkowski
    5. Uzależnienia rodzącej a problemy medyczne - Hanna Billert, Krzysztof M. Kuczkowski
    6. Ból porodowy i analgezja porodu z perspektywy położnika - Grzegorz H. Bręborowicz
    7. Ból w położnictwie i jego leczenie w okresie okołoporodowym: co powinniśmy o nim wiedzieć? - Berrin Gunaydin
    8. Uśmierzanie bólu porodowego w krajach rozwijających się: określenie korzyści - Krzysztof M. Kuczkowski, Susilo Chandra
    9. Medycyna perinatalna i anestezjologia w położnictwie: czy brakuje tu więzi? - Krzysztof M. Kuczkowski 
    10. Dlaczego rośnie częstość wykonywania cięć cesarskich? - Zbigniew Friebe, Rafał Watrowski, Michał Pawlaczyk
    11. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego: zanikająca sztuka? - Katsuo Terui, Krzysztof M. Kuczkowski
    12. Histerektomia podczas cięcia cesarskiego u rodzącej z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska: strategia oparta na dowodach - Krzysztof M. Kuczkowski
    13. Analgezja połączona, podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie - Ewa Mayzner-Zawadzka
    14. Skojarzona analgezja rdzeniowo-zewnątrzoponowa w położnictwie - sesja warsztatowa - Shreeniwas Jawalekar 
    15. Skojarzona analgezja podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie: zalety i obawy - Krzysztof M. Kuczkowski
    16. Komputerowo zintegrowana analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjentkę - Serene Leo, Alex Sia
    17. Zapewnienie drożności dróg oddechowych w czasie ciąży - Tiberiu Ezri 
    18. Zapobieganie popunkcyjnym bólom głowy i ich leczenie: EBM - medycyna oparta na dowodach naukowych - Mohammed Geddawy
    19. Terapia płynami podczas porodu - cięcie cesarskie - Elżbieta Nowacka
    20. Unikanie powikłań w położnictwie i perinatologii: stary problem - nowe rozwiązania - Leon Drobnik, Hanna Billert
    21. Wpływ znieczulenia na okołoporodową reakcję zapalną u kobiety - Hanna Billert
    22. Zarządzanie blokiem operacyjnym oraz oddziałem położniczym i salą porodową - wytyczanie szlaków na wiek XXI - Claude D. Brunson
    23. Intensywna opieka w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym - Ahmed Badr
    24. Wstrząs septyczny w położnictwie - Zdzisław Kruszyński
    25. Noworodek o masie ciała poniżej 1000 g - problemy medyczne i etyczne - Maria K. Kornacka
    26. Dojrzałe i niedojrzałe płuca noworodka - Andrzej Marszałek
    27. Stosowanie egzogennych surfaktantów w terapii zespołu zaburzeń oddychania u noworodków - argumenty za i przeciw - Jan Mazela, Janusz Gadzinowski
    28. Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii - Tomasz Dangel 
    29. Nagłe zabiegi chirurgiczne u noworodków - Susan T. Verghese, Raafat S. Hannallah
    30. Problemy prawnomedyczne w anestezjologii położniczej w skali międzynarodowej - Krzysztof M. Kuczkowski
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania:
    ISBN 978-83-64737-00-8
    Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
    Dostępne wydania:
     więcej