Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Praktyczna płynoterapia okołooperacyjna

red. Grażyna Durek

Książka ta ma na celu dostarczenie praktycznych informacji dotyczących leczenia płynami w wybranych specjalnościach zabiegowych, z uwzględnieniem także nowych podejść do patofizjologii homeostazy wodno-elektrolitowej. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili zarówno podstawy teoretyczne, jak i problemy praktyczne, które w istotny sposób wpływają na gospodarkę płynową i stan kliniczny chorych.

SPIS TREŚCI

 1. Nowe aspekty fizjologiczne i fizykochemiczne współczesnej płynoterapii, Paweł Sobczyński, Roma Hartmann-Sobczyńska
 2. Patofizjologia i kliniczne implikacje okołooperacyjnej terapii płynowej z uwzględnieniem roli krystaloidów i koloidów, Maria Wujtewicz
 3. Okołooperacyjna terapia płynowa w chirurgii ambulatoryjnej i krótkoterminowej, Grażyna Durek
 4. Płynoterapia okołooperacyjna w kardiochirurgii, Rafał Drwiła
 5. Płynoterapia w neurochirurgii, Krzysztof Kusza, Rafał Gendek
 6. Płynoterapia w krwotokach i urazach wielonarządowych, Elżbieta Nowacka
 7. Płynoterapia w chirurgii przewodu pokarmowego, Dariusz Kosson, Elżbieta Nowacka
 8. Płynoterapia w położnictwie, Elżbieta Nowacka
 9. Podaż płynów u dzieci w okresie okołooperacyjnym, Andrzej Piotrowski
Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-61104-99-5
Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
Dostępne wydania:

  Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej. Zasady i praktyka

  red. Krzysztof M. Kuczkowski, Leon Drobnik

  Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej to wyjątkowy podręcznik z dziedziny anestezjologii położniczej i medycyny okołoporodowej:

  • napisany przez wybitnych specjalistów polskich i światowych
  • przeznaczony zarówno dla studentów i stażystów kształcących się w tych dyscyplinach, jak i lekarzy oddanych pracy szpitalnej
  • pomaga lekarzowi rozstrzygać dylematy, jakie może napotkać w codziennej praktyce klinicznej proponowane przez autorów analizy są dobrze udokumentowane i przejrzyste, oparte na bieżącej praktyce klinicznej
  • stanowi cenne uzupełnienie dostępnej literatury przedmiotu

  SPIS TREŚCI

  1. Heliodor Święcicki - pionier znieczulenia okołoporodowego w Polsce - Anita Magowska
  2. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w ustroju ciężarnej kobiety - Krzysztof M. Kuczkowski
  3. Przepływ leków przez łożysko - Claudia L. Fernandez, Krzysztof M. Kuczkowski
  4. Urazy u kobiet w ciąży - Sabine Himmelseher, Krzysztof M. Kuczkowski
  5. Uzależnienia rodzącej a problemy medyczne - Hanna Billert, Krzysztof M. Kuczkowski
  6. Ból porodowy i analgezja porodu z perspektywy położnika - Grzegorz H. Bręborowicz
  7. Ból w położnictwie i jego leczenie w okresie okołoporodowym: co powinniśmy o nim wiedzieć? - Berrin Gunaydin
  8. Uśmierzanie bólu porodowego w krajach rozwijających się: określenie korzyści - Krzysztof M. Kuczkowski, Susilo Chandra
  9. Medycyna perinatalna i anestezjologia w położnictwie: czy brakuje tu więzi? - Krzysztof M. Kuczkowski 
  10. Dlaczego rośnie częstość wykonywania cięć cesarskich? - Zbigniew Friebe, Rafał Watrowski, Michał Pawlaczyk
  11. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego: zanikająca sztuka? - Katsuo Terui, Krzysztof M. Kuczkowski
  12. Histerektomia podczas cięcia cesarskiego u rodzącej z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska: strategia oparta na dowodach - Krzysztof M. Kuczkowski
  13. Analgezja połączona, podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie - Ewa Mayzner-Zawadzka
  14. Skojarzona analgezja rdzeniowo-zewnątrzoponowa w położnictwie - sesja warsztatowa - Shreeniwas Jawalekar 
  15. Skojarzona analgezja podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie: zalety i obawy - Krzysztof M. Kuczkowski
  16. Komputerowo zintegrowana analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjentkę - Serene Leo, Alex Sia
  17. Zapewnienie drożności dróg oddechowych w czasie ciąży - Tiberiu Ezri 
  18. Zapobieganie popunkcyjnym bólom głowy i ich leczenie: EBM - medycyna oparta na dowodach naukowych - Mohammed Geddawy
  19. Terapia płynami podczas porodu - cięcie cesarskie - Elżbieta Nowacka
  20. Unikanie powikłań w położnictwie i perinatologii: stary problem - nowe rozwiązania - Leon Drobnik, Hanna Billert
  21. Wpływ znieczulenia na okołoporodową reakcję zapalną u kobiety - Hanna Billert
  22. Zarządzanie blokiem operacyjnym oraz oddziałem położniczym i salą porodową - wytyczanie szlaków na wiek XXI - Claude D. Brunson
  23. Intensywna opieka w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym - Ahmed Badr
  24. Wstrząs septyczny w położnictwie - Zdzisław Kruszyński
  25. Noworodek o masie ciała poniżej 1000 g - problemy medyczne i etyczne - Maria K. Kornacka
  26. Dojrzałe i niedojrzałe płuca noworodka - Andrzej Marszałek
  27. Stosowanie egzogennych surfaktantów w terapii zespołu zaburzeń oddychania u noworodków - argumenty za i przeciw - Jan Mazela, Janusz Gadzinowski
  28. Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii - Tomasz Dangel 
  29. Nagłe zabiegi chirurgiczne u noworodków - Susan T. Verghese, Raafat S. Hannallah
  30. Problemy prawnomedyczne w anestezjologii położniczej w skali międzynarodowej - Krzysztof M. Kuczkowski
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-00-8
  Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
  Dostępne wydania:

   Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

   Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

   Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, red. Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

    

   „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” to pożyteczne i przyjazne w formie kompendium wiedzy oparte na przeglądzie aktualnego piśmiennictwa i doświadczenia. Poza informacjami ogólnymi znajdą w nim Czytelnicy również bardzo interesujące tematy związane z możliwościami zastosowania małoinwazyjnych metod leczenia oraz problemami ogólnointernistycznymi i anestezjologicznymi pojawiającymi się u chorych planowanych do leczenia operacyjnego. Ze względu na charakter interdyscyplinarny tematu autorzy zdecydowali się rozszerzyć książkę dla innych dyscyplin zwłaszcza zabiegowych, co umożliwia spojrzenie na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową z pozycji ginekologa, traumatologa, internisty, chirurga, internisty, lekarza rodzinnego czy, w przypadkach najcięższych, anestezjologa.

    

   SPIS TREŚCI

    

   1.  Wstęp – dlaczego powstała ta książka?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

   2. Rys historyczny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2

   3. Wiadomości ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

    3.1. Anatomia układu żylnego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

    3.2. Fizjologia układu żylnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

    3.3.  Patofi zjologia – podstawy przewlekłej choroby żylnej i zakrzepicy żył  głębokich …  13

     3.4.   Inne czynniki sprzyjające występowaniu ŻChZZ – trombofi lie  . . . . .   17

   4. Podstawy diagnostyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

     4.1.  Wywiad i badanie przedmiotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

     4.2.  Metody instrumentalne – badanie ultrasonografi czne  . . . . . . . . . . . .   27

     4.3.  Badania biochemiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

   5. Profilaktyka ŻChZZ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

     5.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

     5.2.  Czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

     5.3.  Inne czynniki mające wpływ na rozwój ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . .   41

    5.4. Profi laktyka pierwotna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42

    5.5.  Profi laktyka ŻChZZ u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym  44

    5.6. Profi laktyka wtórna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

     5.7.  Rola kompresjoterapii w ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51

   6. Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

     6.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

     6.2.  Leczenie farmakologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54

     6.3.  Kompresjoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

     6.4.  Leczenie inwazyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

   7.  Zakrzepica żył powierzchownych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

     7.1.  Nazewnictwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

    7.2.  Anatomia układu żył powierzchownych kończyny dolnej   . . . . . . . .   80

     7.3.   Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

     7.4.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

     7.5.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

     7.6.  Rola lekarza praktyka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88

   8.  Rola lekarza internisty w leczeniu zatorowości płucnej  . . . . . . . .   90

    8.1. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90

    8.2. Patofi zjologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

     8.3.  Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

     8.4.  Przebieg kliniczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

     8.5.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

    8.6. Leczenie zatorowości płucnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99

     8.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101

   9.   Zator płucny wysokiego ryzyka – leczenie w warunkach intensywnej terapii   102

     9.1.  Epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102

    9.2. Powikłania hemodynamiczne zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . .   103

    9.3. Powikłania oddechowe zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

     9.4.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105

     9.5.  Monitorowanie w OIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

    9.6. Powikłania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

     9.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

   10.   Diagnostyka, profilaktyka i leczenie ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

     10.1.  W ortopedii i traumatologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

     10.2.  W chirurgii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118

     10.3.  W ginekologii i położnictwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122

     10.4.  U przewlekle chorych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134

     10.5.  W dermatologii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135

     10.6.  W gabinecie lekarza pierwszego kontaktu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145

   11.  Wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

     11.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

    11.2. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

     11.3.  Czynniki ryzyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152

    11.4. Profi laktyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154

   12. Piśmiennictwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165

   Indeks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2013
   ISBN 978-83-64737-10-7
   Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
   Dostępne wydania:

    Radiologiczny atlas guzów kości

    red. Urszula Grzesiakowska

    Założeniem atlasu, adresowanego przede wszystkim do radiologów, jest przedstawienie od kilku do kilkudziesięciu obrazów radiologicznych różnych guzów kości. Jest to materiał szkoleniowy i obejmuje najczęściej występujące guzy kości u dorosłych. Atlas zawiera patologie z pogranicza zmian nowotworowych, które występują dość często i wymagają różnicowania z guzami kości.

    Publikacja ta ma na celu ułatwienie pracy radiologów i przybliżenie problemów występujących w tej rzadkiej i trudnej dziedzinie diagnostyki. 

    W książce m.in.: guzy z tkanki kostnej, guzy z tkanki chrzęstnej, guzy drobnokomórkowe, guz olbrzymiokomórkowy.

    SPIS TREŚCI

    1. Mięsaki kości – charakterystyka kliniczna i metody leczenia - Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski
     1. Wstęp
     2. Epidemiologia i etiologia
     3. Objawy kliniczne i diagnostyka
     4. Ocena zaawansowania klinicznego
     5. Zasady leczenia
     6. Podsumowanie
    2. Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła, Michał Olszewski
     1. Niszczenie tkanki kostnej
     2. Nowotworzenie struktur uwapnionych
     3. Odczyny okostnowe
     4. Zwapnienia w tkankach miękkich
    3. Guzy z tkanki kostnej - Urszula Grzesiakowska
     1. Kostniak
     2. Kostniak kostnawy
     3. Kostniak zarodkowy
     4. Mięsak kostny
     5. Mięsak kostny przykostny
    4. Guzy z tkanki chrzęstnej - Donata Makuła, Urszula Grzesiakowska
     1. Chrzęstniak wewnątrzkostny
     2. Chrzęstniak przykostny
     3. Mnogie chrzęstniaki wewnątrzkostne
     4. Pojedyncza wyrośl chrzęstno-kostna
     5. Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne
     6. Chrzęstniak zarodkowy
     7. Włókniak chrzęstno-śluzowy
     8. Chrzęstniakowatość maziówki
     9. Mięsak chrzęstny wewnątrzkostny
     10. Mięsak chrzęstny przykostny
     11. Mięsak chrzęstny mezenchymalny
    5. Guz olbrzymiokomórkowy - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła
    6. Guzy drobnokomórkowe Michał Olszewski
     1. Mięsak Ewinga
     2. Chłoniak pierwotny kości
     3. Szpiczak
    7. Guzy z tkanki naczyniowej - Urszula Grzesiakowska
     1. Naczyniak
     2. Mięsak naczyniowy endotelialny
     3. Mięsak naczyniowy pericytarny
     4. Mięsak naczyniowy
    8. Guzy z tkanki łącznej - Urszula Grzesiakowska
     1. Włóknisty ubytek korowy
     2. Mięsak łącznotkankowy
     3. Mięsak łącznotkankowy histiocytarny
    9. Inne guzy - Urszula Grzesiakowska
     1. Struniak
     2. Mięsak maziówki
    10. Zmiany guzopodobne - Urszula Grzesiakowska
     1. Torbiel tętniakowata
     2. Dysplazja włóknista
     3. Choroba Pageta
     4. Kostniejące zapalenie mięśni
    11. Piśmiennictwo
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania:
    ISBN 978-83-64737-01-5
    Dziedzina: Diagnostyka obrazowa
    Dostępne wydania:
     więcej