Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, red. Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

 

„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” to pożyteczne i przyjazne w formie kompendium wiedzy oparte na przeglądzie aktualnego piśmiennictwa i doświadczenia. Poza informacjami ogólnymi znajdą w nim Czytelnicy również bardzo interesujące tematy związane z możliwościami zastosowania małoinwazyjnych metod leczenia oraz problemami ogólnointernistycznymi i anestezjologicznymi pojawiającymi się u chorych planowanych do leczenia operacyjnego. Ze względu na charakter interdyscyplinarny tematu autorzy zdecydowali się rozszerzyć książkę dla innych dyscyplin zwłaszcza zabiegowych, co umożliwia spojrzenie na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową z pozycji ginekologa, traumatologa, internisty, chirurga, internisty, lekarza rodzinnego czy, w przypadkach najcięższych, anestezjologa.

 

SPIS TREŚCI

 

1.  Wstęp – dlaczego powstała ta książka?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

2. Rys historyczny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2

3. Wiadomości ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

 3.1. Anatomia układu żylnego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

 3.2. Fizjologia układu żylnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

 3.3.  Patofi zjologia – podstawy przewlekłej choroby żylnej i zakrzepicy żył  głębokich …  13

  3.4.   Inne czynniki sprzyjające występowaniu ŻChZZ – trombofi lie  . . . . .   17

4. Podstawy diagnostyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

  4.1.  Wywiad i badanie przedmiotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

  4.2.  Metody instrumentalne – badanie ultrasonografi czne  . . . . . . . . . . . .   27

  4.3.  Badania biochemiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

5. Profilaktyka ŻChZZ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

  5.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

  5.2.  Czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

  5.3.  Inne czynniki mające wpływ na rozwój ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . .   41

 5.4. Profi laktyka pierwotna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42

 5.5.  Profi laktyka ŻChZZ u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym  44

 5.6. Profi laktyka wtórna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

  5.7.  Rola kompresjoterapii w ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51

6. Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

  6.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

  6.2.  Leczenie farmakologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54

  6.3.  Kompresjoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

  6.4.  Leczenie inwazyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

7.  Zakrzepica żył powierzchownych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

  7.1.  Nazewnictwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

 7.2.  Anatomia układu żył powierzchownych kończyny dolnej   . . . . . . . .   80

  7.3.   Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

  7.4.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

  7.5.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

  7.6.  Rola lekarza praktyka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88

8.  Rola lekarza internisty w leczeniu zatorowości płucnej  . . . . . . . .   90

 8.1. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90

 8.2. Patofi zjologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

  8.3.  Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

  8.4.  Przebieg kliniczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

  8.5.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

 8.6. Leczenie zatorowości płucnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99

  8.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101

9.   Zator płucny wysokiego ryzyka – leczenie w warunkach intensywnej terapii   102

  9.1.  Epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102

 9.2. Powikłania hemodynamiczne zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . .   103

 9.3. Powikłania oddechowe zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

  9.4.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105

  9.5.  Monitorowanie w OIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

 9.6. Powikłania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

  9.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

10.   Diagnostyka, profilaktyka i leczenie ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

  10.1.  W ortopedii i traumatologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

  10.2.  W chirurgii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118

  10.3.  W ginekologii i położnictwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122

  10.4.  U przewlekle chorych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134

  10.5.  W dermatologii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135

  10.6.  W gabinecie lekarza pierwszego kontaktu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145

11.  Wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

  11.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

 11.2. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

  11.3.  Czynniki ryzyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152

 11.4. Profi laktyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154

12. Piśmiennictwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165

Indeks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-64737-10-7
Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
Dostępne wydania:

  Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Berthold Block, Guido Schachschal, Hartmut Schmidt redaktor naukowy wydania polskiego: prof. dr hab. Andrzej Nowak

  Przedmowa

   

  [...] Zabiegi endoskopowe należą do technik trudnych – wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również zręczności oraz dużego doświadczenia. Aby to doświadczenie zdobyć, potrzebne jest szkolenie i tu ten podręcznik spełnia znakomicie swoje zadanie. Książka zawiera ilustracje oraz schematy anatomiczne, które wtajemniczają w poszczególne etapy badania endoskopowego we wszystkich jego aspektach, tak diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Poszczególne rozdziały wprowadzają Czytelnika w arkana sztuki endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. [...] Oprócz znakomitej jakości zdjęć endoskopowych – tak stanów prawidłowych, jak i patologicznych – atlas przedstawia diagnostykę różnicową obserwowanych zmian chorobowych. W polskim wydaniu książki posłużono się najnowszym, aktualnym nazewnictwem endoskopowym opracowanym przez Światowe Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej. Książka zawiera również wytyczne dotyczące opisów i dokumentacji zabiegów [...].

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak

   

  SPIS TREŚCI

   

  1. Wiadomości ogólne . . . 1

  Wskazania i przeciwwskazania . . . 2

  Ryzyko i powikłania: serce i płuca . . . 3

  Znieczulenie miejscowe . . . 3

  Sedacja i znieczulenie . . . 3

  Powikłania sercowe . . . 3

  Powikłania oddechowe . . . 3

  Ryzyko i powikłania: przewód pokarmowy . . . 4

  Perforacja i krwawienie . . . 4

  Zakażenie . . . 4

  Pracownia endoskopowa: wyposażenie i personel . . . 5

  Gabinet zabiegowy . . . 5

  Personel . . . 5

  Zestaw endoskopii . . . 5

  Pracownia endoskopowa: endoskop . . . 6

  Pracownia endoskopowa: wyposażenie dodatkowe . . . 7

  Akcesoria endoskopowe . . . 7

  Zestaw reanimacyjny . . . 7

  Dokumentacja i opisy badań . . . 7

  Przygotowanie do endoskopii: świadoma zgoda . . . 8

  Wyjaśnienia i świadoma zgoda . . . 8

  Przygotowanie do endoskopii: leki (1) . . . 9

  Premedykacja i leki stosowane podczas zabiegu . . . 9

  Przygotowanie do endoskopii: leki (2) . . . 10

  Lista czynności przed, podczas i po zabiegu . . . 11

  Rozpoznanie i leczenie powikłań (1) . . . 12

  Powikłania podczas badania . . . 12

  Rozpoznanie i leczenie powikłań (2) . . . 13

  Powikłania występujące natychmiast po badaniu lub po okresie bezobjawowym . . . 14

  Rozpoznanie i leczenie powikłań (4) . . . 15

  Rozpoznanie i leczenie powikłań (5) . . . 16

  Technika endoskopii: etapy szkolenia . . . 17

  Nauka techniki badania . . . 17

  Manipulowanie endoskopem . . . 17

  Technika endoskopii: manewrowanie endoskopem . . . 18

  Technika endoskopii: działanie endoskopu . . . 19

   

  2. Technika badania i obrazy prawidłowe . . . 20

  Wprowadzanie endoskopu . . . 22

  Zasady ogólne . . . 22

  Wprowadzanie „na ślepo” . . . 23

  Pod kontrolą wzroku . . . 23

  Wprowadzenie przez górny zwieracz przełyku . . . 23

  Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku . . . 24

  Problemy . . . 24

  Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku: cztery etapy . . . 25

  Górny zwieracz przełyku . . . 26

  Anatomia . . . 26

  Fizjologia . . . 26

  Szyjny odcinek przełyku . . . 27

  Anatomia . . . 27

  Środkowe zwężenie przełyku . . . 28

  Anatomia . . . 28

  Ocena środkowego zwężenia przełyku . . . 29

  Odcinek piersiowy przełyku . . . 30

  Anatomia . . . 30

  Dystalny odcinek przełyku i dolne zwężenie przełyku . . . 31

  Anatomia . . . 31

  Połączenie przełykowo-żołądkowe . . . 32

  Anatomia . . . 32

  Fizjologia . . . 32

  Mechanizm zamykający . . . 32

  Dolny zwieracz przełyku i rozwór przełykowy przepony . . . 33

  Anatomia . . . 33

  Linia Z . . . 34

  Anatomia . . . 34

  Akt połykania i motoryka przełyku . . . 35

  Fizjologia . . . 35

  Terminologia stosowana do opisu motoryki

  przełyku . . . 35

  Ocena żołądka podczas wprowadzania endoskopu . . . 36

  Aspekty techniczne . . . 36

  Wprowadzanie endoskopu . . . 36

  Obrazy: przejście dna żołądka w trzon oraz trzon żołądka . . . 37

  Obrazy: przejście trzonu w część przedodźwiernikową oraz część przedodźwiernikowa żołądka . . . 38

  Obrazy: odźwiernik . . . 39

  Trzon żołądka . . . 40

  Szczegóły . . . 40

  Przejście trzonu w część przedodźwiernikową

  oraz część przedodźwiernikowa . . . 41

  Szczegóły . . . 41

  Część przedodźwiernikowa . . . 42

  Perystaltyka w części przedodźwiernikowej . . . 43

  Manewr retrofleksji . . . 44

  Elementy składowe retrofleksji . . . 44

  Retrofleksja w żołądku . . . 45

  Manewrowanie endoskopem . . . 45

  Badanie dna żołądka . . . 46

  Manewrowanie endoskopem . . . 46

  Badanie wpustu . . . 47

  Manewrowanie endoskopem . . . 47

  Stosunek żołądka do powłok brzusznych . . . 48

  Anatomia . . . 48

  Identyfikacja powłok brzusznych . . . 48

  Stosunek żołądka do trzustki . . . 49

  Uwypuklenie spowodowane przez trzustkę . . . 49

  Stosunek żołądka do wątroby . . . 50

  Uwypuklenie spowodowane przez dolny brzeg wątroby . . . 50

  Stosunek żołądka do serca i śledziony . . . 51

  Wcięcie wpustowe, uwypuklenie spowodowane

  przez serce i śledzionę . . . 51

  Przejście do opuszki dwunastnicy . . . 52

  Wprowadzanie instrumentu . . . 52

  Przejście do części zstępującej dwunastnicy . . . 53

  Przeprowadzenie instrumentu . . . 53

  Obrazy: opuszka i proksymalna część dwunastnicy . . . 54

  Obrazy: część zstępująca dwunastnicy i górne zagięcie

  dwunastnicy . . . 55

  Opuszka dwunastnicy . . . 56

  Szczegóły . . . 56

  Część zstępująca dwunastnicy . . . 57

  Szczegóły . . . 57

   

  3.1. Zmiany patologiczne: przełyk . . . 58

  Przegląd zmian patologicznych występujących w przełyku . . . 60

  Niewydolność wpustu . . . 61

  Definicja i aspekty kliniczne . . . 61

  Rozpoznanie . . . 61

  Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina wślizgowa . . . 62

  Definicja i aspekty kliniczne . . . 62

  Rozpoznanie . . . 62

  Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina

  okołoprzełykowa . . . 63

  Definicja . . . 63

  Rozpoznanie . . . 63

  Przepuklina rozworu przełykowego: żołądek odwrócony . . . 64

  Definicja . . . 64

  Rozpoznanie . . . 64

  Wpuklanie się żołądka do przełyku . . . 65

  Definicja i aspekty kliniczne . . . 65

  Rozpoznanie . . . 65

  Zespół Mallory’ego-Weissa i zespół Boerhaave’a . . . 66

  Definicja i aspekty kliniczne . . . 66

  Rozpoznanie . . . 66

  Refluks żołądkowo-przełykowy i refluksowe zapalenie przełyku: aspekty kliniczne . . . 67

  Refluks żołądkowo-przełykowy . . . 67

  Refluksowe zapalenie przełyku . . . 67

  Refluksowe zapalenie przełyku: rozpoznanie i leczenie . . . 68

  Rozpoznanie . . . 68

  Leczenie . . . 68

  Refluksowe zapalenie przełyku: klasyfikacja . . . 69

  Klasyfikacja refluksowego zapalenia przełyku . . . 69

  Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: przełyk Barretta . . . 70

  Definicja i aspekty kliniczne . . . 70

  Rozpoznanie . . . 70

  Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: postępowanie w przełyku Barretta . . . 71

  Rozpoznanie . . . 71

  Leczenie i badania kontrolne . . . 71

  Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: zwężenie pozapalne . . . 72

  Patofizjologia . . . 72

  Rozpoznanie . . . 72

  Drożdżakowe zapalenie przełyku . . . 73

  Patofizjologia . . . 73

  Aspekty kliniczne . . . 73

  Rozpoznanie . . . 73

  Wirusowe zapalenie przełyku: zapalenie przełyku spowodowane wirusem Herpes simplex i wirusem cytomegalii . . . 74

  Patofizjologia . . . 74

  Aspekty kliniczne . . . 74

  Rozpoznanie . . . 74

  Leczenie . . . 74

  Zapalenie przełyku spowodowane lekami, alkoholem lub ciałami obcymi . . . 75

  Patofizjologia . . . 75

  Rozpoznanie . . . 75

  Zapalenie przełyku spowodowane refluksem alkalicznym

  i radioterapią . . . 76

  Zapalenie przełyku spowodowane refluksem alkalicznym . . . 76

  Rozpoznanie . . . 76

  Popromienne zapalenie przełyku . . . 76

  Rozpoznanie . . . 76

  Zapalenie przełyku spowodowane spożyciem substancji żrących i chorobą Cohna . . . 77

  Spożycie substancji żrących . . . 77

  Rozpoznanie . . . 77

  Choroba Cohna w przełyku . . . 77

  Zestawienie chorób zapalnych przełyku . . . 78

  Objawy kliniczne . . . 78

  Przyczyna dolegliwości . . . 78

  Rozpoznanie różnicowe . . . 78

  Uchyłki: definicje i rozpoznanie . . . 79

  Definicja . . . 79

  Rozpoznanie . . . 79

  Uchyłki: opis szczegółowy . . . 80

  Uchyłek odcinka szyjnego przełyku . . . 80

  Uchyłek odcinka piersiowego przełyku . . . 80

  Uchyłek odcinka nadprzeponowego przełyku . . . 80

  Achalazja: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 81

  Aspekty kliniczne . . . 81

  Rozpoznanie . . . 81

  Achalazja: leczenie . . . 82

  Opcje terapeutyczne . . . 82

  Badania kontrolne . . . 82

  Rozlany skurcz przełyku . . . 83

  Aspekty kliniczne . . . 83

  Rozpoznanie . . . 83

  Leczenie . . . 83

  Przełyk typu „dziadka do orzechów” i zaburzenia motoryki przełyku w twardzinie układowej . . . 84

  Przełyk typu „dziadka do orzechów” . . . 84

  Rozpoznanie . . . 84

  Zaburzenia motoryki przełyku w chorobach układowych: twardzina układowa . . . 84

  Rozpoznanie . . . 84

  Warianty normy . . . 84

  Żylaki przełyku . . . 85

  Anatomia . . . 85

  Aspekty kliniczne . . . 85

  Rozpoznanie . . . 85

  Żylaki przełyku: klasyfikacja . . . 86

  Żylaki przełyku: znamiona wysokiego ryzyka krwawienia . . . 87

   

  3.2. Zmiany patologiczne: żołądek . . . 94

  Przegląd zmian patologicznych występujących w żołądku . . . 96

  Zapalenie żołądka: aspekty kliniczne . . . 97

  Ostre zapalenie żołądka . . . 97

  Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie . . . 98

  Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie różnicowe i leczenie . . . 99

  Leczenie . . . 99

  Przewlekłe zapalenie żołądka: aspekty kliniczne i klasyfikacja . . . 100

  Aspekty kliniczne . . . 100

  Klasyfikacja . . . 100

  Przewlekłe zapalenie żołądka: rozpoznanie, zapalenie z fałdami olbrzymimi i choroba Ménétriera . . . 101

  Rozpoznanie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka . . . 101

  Zapalenie żołądka z fałdami olbrzymimi . . . 101

  Choroba Ménétriera . . . 101

  Wrzód żołądka: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 102

  Definicja i patofizjologia . . . 102

  Apekty kliniczne . . . 102

  Umiejscowienie . . . 102

  Rozpoznanie . . . 102

  Wrzód żołądka: postępowanie . . . 103

  Leczenie i badania kontrolne . . . 103

  Wrzód żołądka: Helicobacter pylori . . . 104

  Testy służące do wykrywania Helicobacter pylori . . . 104

  Guzy łagodne i złośliwe: przegląd . . . 105

  Klasyfikacja . . . 105

  Zadania endoskopii . . . 105

  Podsumowanie . . . 105

  Guzy łagodne i złośliwe: rozpoznanie . . . 106

  Ucisk z zewnątrz . . . 106

  Guzy łagodne i złośliwe: guzy śródścienne . . . 107

  Klasyfikacja . . . 107

  Rozpoznanie . . . 107

  Strategia postępowania . . . 107

  Zmiany polipowate: guzy łagodne . . . 108

  Definicja . . . 108

  Klasyfikacja łagodnych guzów żołądka . . . 108

  Częstość występowania . . . 108

  Rozpoznanie . . . 108

  Zmiany polipowate: kryteria rozpoznania

  różnicowego . . . 109

  Zmiany polipowate: polipy Elstera i polipy hiperplastyczne . . . 110

  Polipy Elstera . . . 110

  Polipy hiperplastyczne . . . 110

  Zmiany polipowate: ogniskowa hiperplazja i przewlekłe nadżerki . . . 111

  Ogniskowa hiperplazja . . . 111

  Przewlekłe nadżerki . . . 111

  Zmiany polipowate: gruczolak i rzadkie zmiany . . . 112

  Gruczolak . . . 112

  Heterotopowe gruczoły Brunnera . . . 112

  Rakowiak . . . 112

  Heterotopowa tkanka trzustkowa . . . 112

  Zespół Peutza-Jeghersa . . . 112

  Zmiany polipowate: postępowanie . . . 113

  Leczenie i badania kontrolne . . . 113

  Nowotwory złośliwe żołądka: rak żołądka i wczesny rak żołądka . . . 114

  Rak żołądka . . . 114

  Wczesny rak żołądka . . . 114

  Nowotwory złośliwe żołądka: zaawansowany rak żołądka . . . 115

  Klasyfikacja . . . 115

  Nowotwory złośliwe żołądka: rozpoznanie raka żołądka . . . 116

  Rozpoznanie . . . 116

  Leczenie . . . 116

  Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka . . . 117

  Aspekty kliniczne . . . 117

  Rozpoznanie . . . 117

  Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka, leczenie . . . 118

  Ocena zaawansowania i opcje terapeutyczne . . . 118

  Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna: aspekty kliniczne . . . 119

  Przyczyny i wyniki badań . . . 119

  Leczenie . . . 119

  Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna: rozpoznanie . . . 120

  Żołądek operowany . . . 121

  Sytuacje szczególne . . . 121

  Schemat badania . . . 121

  Żołądek operowany: zmiany i choroby wykrywalne endoskopowo . . . 122

  Gastropatia spowodowana zarzucaniem treści zasadowej do żołądka . . . 122

  Refluksowe zapalenie przełyku . . . 122

  Zwężenia . . . 122

  Wrzody . . . 122

  Ziarniniak wokół szwu . . . 122

  Bezoary . . . 122

  Rak w kikucie żołądka . . . 122

  Nawrót raka w żołądku . . . 122

  Całkowita resekcja żołądka . . . 123

  Częściowa resekcja żołądka: rodzaje i obraz endoskopowy . . . 124

  Rodzaje . . . 124

  Obraz endoskopowy . . . 124

  Częściowa resekcja żołądka: badanie endoskopowe . . . 125

  Wagotomia i fundoplikacja . . . 126

  Wagotomia i pyloroplastyka . . . 126

  Fundoplikacja . . . 126

  Obraz endoskopowy . . . 126

  Angiodysplazje . . . 127

  Definicja . . . 127

  Rozpoznanie . . . 127

  Uchyłki i nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128

  Uchyłki . . . 128

  Nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128

  Różne . . . 129

   

  3.3. Zmiany patologiczne: dwunastnica . . . 130

  Przegląd zmian patologicznych występujących w dwunastnicy . . . 132

  Wrzód dwunastnicy: cechy kliniczne . . . 133

  Definicja i przyczyny . . . 133

  Aspekty kliniczne . . . 133

  Umiejscowienie . . . 133

  Wrzód dwunastnicy: rozpoznanie i leczenie . . . 134

  Rozpoznanie . . . 134

  Leczenie i badania kontrolne . . . 134

  Wrzód dwunastnicy: powikłania . . . 135

  Krwawienie, penetracja i perforacja . . . 135

  Zapalenie opuszki dwunastnicy . . . 136

  Przyczyna . . . 136

  Rozpoznanie . . . 136

  Zmiany polipowate w dwunastnicy . . . 137

  Klasyfikacja . . . 137

  Zmiany polipowate w dwunastnicy: rozpoznanie . . . 138

  Celiakia, choroba Crohna i choroba Whipple’a . . . 139

  Celiakia . . . 139

  Rozpoznanie . . . 139

  Choroba Cohna . . . 139

  Choroba Whipple’a . . . 139

  Uchyłki dwunastnicy . . . 140

  Aspekty kliniczne . . . 140

  Umiejscowienie . . . 140

  Rozpoznanie . . . 140

  Zmiany w dwunastnicy związane z chorobami

  otaczających narządów . . . 141

  Narządy przyległe . . . 141

   

  4. Endoskopia zabiegowa i nowoczesne metody diagnostyczne . . . 142

  Przegląd możliwości endoskopii zabiegowej . . . 144

  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego: występowanie i objawy . . . 145

  Występowanie . . . 145

  Przyczyny . . . 145

  Objawy . . . 145

  Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego: leczenie wstępne . . . 146

  Uzyskanie stabilizacji hemodynamicznej . . . 146

  Utrzymanie drożności dróg oddechowych i odpowiedniej wentylacji . . . 146

  Identyfikacja źródła krwawienia i zatrzymanie krwawienia . . . 146

  Krwawienie z żylaków przełyku lub żylaków dna żołądka: leczenie farmakologiczne i tamponada balonowa . . . 147

  Metody leczenia . . . 147

  Farmakologiczne leczenie krwawienia z żylaków

  przełyku . . . 147

  Tamponada balonowa . . . 147

  Krwawienie z żylaków przełyku: skleroterapia . . . 148

  Leczenie endoskopowe . . . 148

  Skleroterapia polidokanolem . . . 148

  Krwawienie z żylaków przełyku: opaskowanie . . . 149

  Skleroterapia żylaków dna żołądka, TIPS, leczenie

  operacyjne . . . 150

  Przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS) . . . 150

  Leczenie operacyjne . . . 150

  Krwawienie z wrzodu: leczenie nieoperacyjne . . . 151

  Występowanie i objawy . . . 151

  Nieoperacyjne metody lecznicze . . . 151

  Wskazania do leczenia endoskopowego . . . 151

  Krwawienie z wrzodu: klasyfikacja Forresta . . . 152

  Krwawienie z wrzodu: leczenie farmakologiczne i ostrzykiwanie . . . 153

  Leczenie farmakologiczne krwawienia z wrzodu . . . 153

  Techniki endoskopowe . . . 153

  Metody iniekcyjne . . . 153

  Krwawienie z wrzodu: zakładanie klipsa hemostatycznego i metody termiczne . . . 154

  Zakładanie klipsa hemostatycznego . . . 154

  Metody termiczne . . . 154

  Krwawienie z wrzodu: postępowanie po uzyskaniu pierwotnej hemostazy i w szczególnych sytuacjach . . . 155

  Postępowanie po uzyskaniu pierwotnej hemostazy . . . 155

  Hemostaza w zespole Mallory’ego-Weissa . . . 155

  Hemostaza w krwawieniu z wrzodu Dieulafoya . . . 155

  Hemostaza w krwotocznym zapaleniu żołądka . . . 155

  Pobieranie materiału do badań . . . 156

  Biopsja . . . 156

  Rozmaz szczoteczkowy do badania cytologicznego . . . 156

  Pobieranie płynu do badań . . . 156

  Endoskopowe leczenie zmian przedrakowych

  i wczesnego raka . . . 157

  Leczenie chirurgiczne . . . 157

  Leczenie endoskopowe . . . 157

  Polipektomia . . . 157

  Mukozektomia endoskopowa . . . 157

  Terapia fotodynamiczna . . . 157

  Usuwanie ciał obcych . . . 158

  Występowanie i lokalizacja . . . 158

  Objawy . . . 158

  Zasady postępowania . . . 158

  Usuwanie ciał obcych: rodzaje połykanych

  przedmiotów . . . 159

  Monety . . . 159

  Kulki do gry . . . 159

  Baterie . . . 159

  Kawałki mięsa . . . 159

  Fragmenty protez dentystycznych . . . 159

  Igły, wykałaczki . . . 159

  Przedmioty z dziurką . . . 159

  Pierścień ochronny PEG . . . 159

  Prezerwatywy wypełnione narkotykami . . . 159

  Zakładanie PEG: zasady, wskazania,

  przeciwwskazania . . . 160

  Zasada . . . 160

  Sonda PEG . . . 160

  Alternatywne metody zakładania PEG . . . 160

  Wskazania . . . 160

  Przeciwwskazania . . . 160

  Świadoma zgoda . . . 160

  Powikłania . . . 160

  Przygotowanie . . . 160

  Opieka po zabiegu . . . 160

  Zakładanie PEG: technika (1) . . . 161

  Zakładanie PEG: technika (2) . . . 162

  Zakładanie PEG: technika (3) . . . 163

  Zakładanie PEG: technika (4) . . . 164

  Sonda dwunastnicza: umieszczanie przy wykorzystaniu

  PEG . . . 165

  PEJ, sytuacje wyjątkowe i związane z umieszczeniem

  sondy . . . 166

  Usuwanie PEG, zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167

  Usuwanie PEG . . . 167

  Zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167

  Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (1) . . . 168

  Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (2) . . . 169

  Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (3) . . . 170

  Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego,

  zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171

  Przyczyny i miejsca występowania . . . 171

  Możliwości lecznicze . . . 171

  Zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171

  Rak przełyku . . . 171

  Rak oskrzela . . . 171

  Zwężenia łagodne . . . 172

  Zwężenia pozapalne przełyku . . . 172

  Zwężenie odźwiernika . . . 172

  Spożycie substancji żrących . . . 172

  Zweżenie po radioterapii . . . 172

  Achalazja . . . 172

  Fundoplikacja . . . 172

  Zwężenie zespolenia . . . 172

  Opaskowanie i skleroterapia żylaków . . . 172

  Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  metody rozszerzania . . . 173

  Rozszerzanie metodą bougie . . . 173

  Dylatacja balonowa . . . 173

  Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  nacinanie, protezy samorozprężalne . . . 174

  Nacięcie zwężeń . . . 174

  Protezy samorozprężalne . . . 174

  Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  protezowanie, laseroterapia . . . 175

  Protezowanie . . . 175

  Laseroterapia . . . 175

  Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  koagulacja i toksyna botulinowa . . . 176

  Plazmowa koagulacja argonowa . . . 176

  Wstrzyknięcie toksyny botulinowej . . . 176

  Chromoendoskopia: roztwór Lugola . . . 177

  Definicja i barwniki . . . 177

  Roztwór Lugola . . . 177

  Chromoendoskopia: błękit metylenowy . . . 178

  Błękit metylenowy i nabłonek Barretta . . . 178

  Chromoendoskopia: indygokarmin, zastosowanie

  barwień przyżyciowych . . . 179

  Indygokarmin . . . 179

  Potencjalne zastosowanie barwień przeżyciowych

  w górnym odcinku przewodu pokarmowego . . . 179

  Endoskopia fluorescencyjna i endoskopia z powiększeniem

  obrazu . . . 180

  Zasady działania endoskopii fluorescencyjnej . . . 180

  Endoskopia z powiększeniem obrazu . . . 180

  Fluorescencja z zastosowaniem 5-ALA . . . 180

  Enteroskopia . . . 181

  Sonda enteroskopowa . . . 181

  Enteroskopia metodą push . . . 181

  Enteroskopia śródoperacyjna . . . 181

  Endoskopia kapsułkowa . . . 181

   

  Dodatek . . . 182

  Schemat badania i opisu endoskopowego . . . 184

  Lokalizacja zmian . . . 185

  Opis zmian . . . 186

   

  Indeks . . . 189

  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania: 2007
  ISBN 978-83-64737-31-2
  Dziedzina: Gastroenterologia
  Dostępne wydania:

   Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność.

   Leon Speroff, Marc A. Fritz Redaktorzy naukowi wydania polskiego: Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

    

   Endokrynologia ginekologiczna Speroffa przez wielu określana jest jako biblia endokrynologii ginekologicznej. Zawiera liczne ilustracje i schematy, pozwala zapoznać się z układem endokrynologicznym kobiety, jego zaburzeniami, metodami badań diagnostycznych, leczeniem, a także postępowaniem w niepłodności.

    

   Spis treści

    

   Część I

   Fizjologia rozrodu

   Rozdział 1

   Biologia molekularna dla klinicystów

   Rozdział 2

   Biosynteza, metabolizm i mechanizm działania hormonów

   Rozdział 3

   Jajnik — embriologia i rozwój

   Rozdział 4

   Macica

   Rozdział 5

   Neuroendokrynologia

   Rozdział 6

   Regulacja cyklu menstruacyjnego

   Rozdział 7

   Transport plemnika i jaja, zapłodnienie i implantacja

   Rozdział 8

   Endokrynologia ciąży

    

   Część II

   Endokrynologia kliniczna

   Rozdział 9

   Prawidłowy i zaburzony rozwój płciowy

   Rozdział 10

   Zaburzenia pokwitania i wzrastania

   Rozdział 11

   Brak miesiączki (amenorrhea)

   Rozdział 12

   Brak owulacji i jajniki policystyczne

   Rozdział 13

   Hirsutyzm

   Rozdział 14

   Zaburzenia związane z miesiączką

   Rozdział 15

   Krwawienia maciczne czynnościowe

   Rozdział 16

   Gruczoł sutkowy

   Rozdział 17

   Menopauza i okołomenopauzalny okres przejściowy

   Rozdział 18

   Hormonalna terapia zastępcza

   Rozdział 19

   Otyłość

   Rozdział 20

   Tarczyca a rozmnażanie się

    

   Część III

   Antykoncepcja

   Rozdział 21

   Planowanie rodziny, sterylizacja i przerywanie ciąży

   Rozdział 22

   Antykoncepcja doustna

   Rozdział 23

   Przezskórna i dopochwowa antykoncepcja hormonalna

   Rozdział 24

   Długo działające metody antykoncepcji

   Rozdział 25

   Antykoncepcja wewnątrzmaciczna: wkładka wewnątrzmaciczna

   Rozdział 26

   Antykoncepcja mechaniczna

   Istotne informacje na temat stosowania diafragmy, kapturka naszyjkowego,

   gąbek, spermicydów i prezerwatyw.

    

   Część IV

   Niepłodność

   Rozdział 27

   Niepłodność żeńska

   Rozdział 28

   Nawracające straty wczesnej ciąży

   Rozdział 29

   Endometrioza

   Rozdział 30

   Niepłodność męska

   Rozdział 31

   Indukcja owulacji

   Rozdział 32

   Techniki rozrodu wspomaganego

   Rozdział 33

   Ciąża ektopowa

    

   Dodatek

   Skorowidz 

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2007
   ISBN 978-83-89769-31-2
   Dziedzina: Ginekologia i położnictwo
   Dostępne wydania:

    Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka

    Mathias Prokop, Michael Galanski

    Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka, Mathias Prokop, Michael Galanski

     

     

    Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka to polskie wydanie słynnego podręcznika tomografii komputerowej:

    ·                     pierwsza na naszym rynku tak obszerna publikacja, w której poruszono wszystkie aspekty wykorzystywania diagnostycznego TK

    ·                     uwzględniono w niej doświadczenia wypracowane podczas ostatnich dziesięcioleci oraz najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie obrazowania

    ·                     ważne miejsce w książce zajmują założenia techniczne i interpretacja obrazu, które są kluczowe dla pełnego wykorzystania techniki i uniknięcia błędu

    ·                     książka napisana została w przejrzysty i zrozumiały sposób

    ·                     jest bogato ilustrowana, zawiera liczne tabele i schematy

    ·                     skierowana jest zarówno do początkujących radiologów, jak i 

    doświadczonych specjalistów.

     

    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2010
    ISBN 978-83-64737-21-3
    Dziedzina: Pediatria i neonatologia
    Dostępne wydania:
     więcej