Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu

red. Janusz Nowotny

Podstawy kliniczne fizjoterapii to jedyne na polskim rynku opracowanie skierowane bezpośrednio do studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów:

 • w przeciwieństwie do innych podręczników nie zawiera treści wykraczających poza obszar wiedzy potrzebnej fizjoterapeucie, a za to eksponuje zagadnienia i informacje niezbędne w praktyce fizjoterapeutycznej
 • autorzy zwracają szczególną uwagę na aspekty kliniczne, które są istotne dla programowania rehabilitacji i kontroli jej wyników
 • zgromadzona w nim wiedza medyczna ma ułatwić fizjoterapeucie właściwe podejście do każdego pacjenta w rozmaitych sytuacjach

SPIS TREŚCI

 1. WPROWADZENIE
 2. PODSTAWOWE PROBLEMY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  PODSTAWOWE PROBLEMY KLINICZNE
  ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE
  ASPEKTY TERAPEUTYCZNE
  ASPEKTY METODYCZNE
 3. WRODZONE WADY NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  WRODZONE BRAKI I UBYTKI KOŃCZYN
  ZABURZENIA ROZWOJOWE KOŃCZYN
  Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego
  Wrodzona stopa końsko-szpotawa
  Wrodzona stopa przywiedziona
  WRODZONE WADY KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI
  Klatka piersiowa lejkowata
  Wrodzony kręcz szyi
  Inne wady wrodzone klatki piersiowej
  WRODZONE WADY KRĘGOSŁUPA
  Wrodzona krótka szyja
  Wrodzone boczne skrzywienie kręgosłupa
  Rozszczepy kręgosłupa
 4. ZABURZENIA STATYCZNE NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  STATYCZNE ZNIEKSZTAŁCENIA (WADY) KOŃCZYN DOLNYCH
  Kolana szpotawe
  Kolana koślawe
  Stopa płaska statyczna
  Stopa poprzecznie płaska
  Paluch koślawy
  STATYCZNE WADY KRĘGOSŁUPA
  Kręgozmyk
  WADY POSTAWY
  WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ
  BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA
 5. CHOROBY NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  ASEPTYCZNE MARTWICE KOŚCI (NASAD)
  Jałowa martwica głowy kości udowej
  Jałowa martwica guzowatości piszczeli
  Inne martwice aseptyczne kości kończyn
  Jałowa martwica trzonow kręgow
  CHOROBY ZAPALNE TYPU REUMATOIDALNEGO
  Reumatoidalne zapalenie stawów
  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  Inne choroby zapalne typu reumatoidalnego
  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO-WYTWORCZE STAWÓW. ARTROZY
  Uwagi ogólne
  Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Koksartroza
  Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Gonartroza
  Choroba zwyrodnieniowa stawów barkowych, łokciowych, rąk i stóp
  Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
  TZW. REUMATYZM POZASTAWOWY
  Uwagi ogólne
  Zespoł bolesnego barku. Choroba Duplaya
  Algodystroficzna, odruchowo-wspołczulna postać bolesnego barku. Zespół algodystroficzny „bark-ręka”
  Choroba przyczepów mięśni w okolicy łokcia. „Łokieć tenisisty” lub „łokieć golfisty”
  Przykurcz Dupuytrena
  Inne zespoły bólowe w pozastawowych częściach narządu ruchu
  CHOROBY ZAPALNE NARZĄDU RUCHU
  Uwagi ogólne
  Zapalenia kości i stawów o etiologii zakaźnej
  CHOROBY UKŁADOWE NARZĄDU RUCHU
  Uwagi ogólne
  Achondroplazja
  Łamliwość kości
  Choroba Pageta
  Osteomalacja
  Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
  Pozostałe choroby układowe narządu ruchu
  Artropatie towarzyszące innym chorobom
  NOWOTWORY NARZĄDU RUCHU
  Uwagi ogólne
 6. URAZOWE USZKODZENIA NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  OBRAŻENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ I JEJ OBRĘCZY
  Obrażenia obręczy kończyny górnej
  Uszkodzenia stawu ramiennego, ramienia i stawu łokciowego
  Uszkodzenia przedramienia
  Uszkodzenia ręki
  OBRAŻENIA KRĘGOSŁUPA I KLATKI PIERSIOWEJ
  OBRAŻENIA KOŃCZYNY DOLNEJ I JEJ OBRĘCZY
  Obrażenia obręczy kończyny dolnej
  Obrażenia w obrębie uda i kolana
  Uszkodzenia w obrębie podudzia i stopy
  LECZENIE OSÓB PO URAZACH
  Uwagi ogólne
  Leczenie osób po urazach w zależności od rodzaju uszkodzenia
  POWIKŁANIA PO ZŁAMANIACH
  Przykurcz Volkmanna
  Zespół Sudecka
  Staw rzekomy
  OPARZENIA
  AMPUTACJE KOŃCZYN
  Uwagi ogólne
  ORTOPEDYCZNO-URAZOWE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W WIEKU ROZWOJOWYM
  ORTOPEDYCZNO-URAZOWE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU U STARSZYCH OSÓB
 7. NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU
  UWAGI OGÓLNE
  CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU I RDZENIA
  Choroby naczyniowe mózgu
  Choroby naczyniowe rdzenia
  Uraz mózgu
  Guz mózgu
  Choroba Parkinsona, wtórne zespoły parkinsonowskie i parkinsonizm plus
  MÓZGOWE PORAŻENIA DZIECIĘCE
  Zespoły spastyczne
  Zespoły niespastyczne
  Patologiczna motoryka
  Dalsze losy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  STANY WZMOŻONEGO CIŚNIENIA ŚRODCZASZKOWEGO U DZIECI
  Wodogłowie
  Ścieśnienie czaszki i przedwczesne zarastanie szwow czaszkowych
  Stany zapalne ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
  CHOROBY DEMIELINIZACYJNE MÓZGU I RDZENIA
  Stwardnienie rozsiane
  Zwyrodnienie sznurowe rdzenia
  CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO
  Uwagi ogólne
  Stany dysraficzne rdzenia
  Uraz rdzenia kręgowego
  CHOROBY NERWOWO-MIĘŚNIOWE
  Uwagi ogólne
  USZKODZENIA NEUROGENNE
  Uwagi ogólne
  Zespoły rdzeniowe
  Neuropatie
  Urazowe uszkodzenia nerwow obwodowych
  USZKODZENIA PIERWOTNIE MIĘŚNIOWE – MIOPATIE
  Uwagi ogólne
  Dystrofie mięśniowe postępujące
  Zespoły miotoniczne
  Miopatie swoiste strukturalne
  Miopatie metaboliczne
  Inne zespoły chorobowe przebiegające z zajęciem mięśni
  ZESPÓŁ DOWNA
  ZESPOŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)
  AUTYZM NIEKTORE ZESPOŁY BÓLOWE
  Uwagi ogólne
  Bólowe zespoły korzeniowe
  Zespoły bólowe gornego odcinka kręgosłupa
  Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
  Inne zespoły bólowe
  NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W WIEKU ROZWOJOWYM
  NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU U STARSZYCH OSÓB
 8. PODSTAWOWE ZABURZENIA FUNKCJONALNE (DYSFUNKCJE RUCHOWE) TOWARZYSZĄCE RÓŻNYM SCHORZENIOM
  UWAGI OGÓLNE
  ZABURZENIA FUNKCJI PODPOROWEJ (ZABURZENIA STATYKI CIAŁA)
  ZABURZENIA FUNKCJI RUCHOWEJ
  Zniesienie ruchów w stawie
  Ograniczenia ruchomości stawowej
  Nadmiar ruchów
  Zaburzenia ruchowe w ujęciu funkcjonalnym
  ZABURZENIA CZYNNOŚCI MIĘŚNI
  Zaniki i zaburzenia napięcia mięśni
  Porażenia i niedowłady
  Inne objawy ruchowe jako przejaw nieprawidłowego funkcjonowania mięśni
  Zaburzenia czynności mięśni w ujęciu funkcjonalnym
  Inne ważniejsze objawy towarzyszące dysfunkcjom narządu ruchu
  BÓL
  WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ
 9. BADANIA DODATKOWE I TESTY FUNKCJONALNE W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
  BADANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STATYKI CIAŁA
  BADANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DYNAMIKI CIAŁA
  WAŻNIEJSZE OBJAWY I TESTY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ LOKALNYCH
  OCENA FUNKCJONOWANIA MIĘŚNI
  OCENA POZOSTAŁYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
  OCENA OGÓLNYCH ZDOLNOŚCI FUNKCJONALNYCH PACJENTA
  Inne badania dodatkowe
 10. BIBLIOGRAFIA
Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania:
ISBN 978-83-64737-03-9
Dziedzina: Ortopedia i rehabilitacja
Dostępne wydania:

  Wykłady z otolaryngologii

  red. Kazimierz Niemczyk

  SŁOWO WSTĘPNE

  Zespoł Katedry i Kliniki Otolaryngologii przygotował wykłady, ktore obejmują zasadnicze treści programowe nauczania studentow na wydziałach lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat staramy się, by tematyka wykładów i seminariów umożliwiała nabycie wiedzy potrzebnej w praktyce lekarza w podstawowej opiece medycznej. Dlatego też zamieściliśmy rozdziały dotyczące zagadnień najczęstszych procesów nowotworowych, schorzeń zapalnych w zakresie nosa, ucha, gardła i krtani, a także urazów, krwawień oraz obecności ciał obcych w otorynolaryngologii. Znajdą Państwo również praktyczne omówienie problemow interdyscyplinarnych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi, zaburzenia oddychania w czasie snu, a także zaburzenia słuchu, rozwoju mowy i języka. Przedstawione zostały klasyczne jednostki chorobowe (choroba Meniere’a, otoskleroza, nagła głuchota), ktore stanowią domenę specjalistów otorynolaryngologii, ale mogą być rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistow. Dodatkowe tematy, np. leczenie osób z głuchotą poprzez wszczepianie implantów ślimakowych, są swoiste dla nowoczesnej otochirurgii i audiologii; stanowią dorobek ostatnich dziesięcioleci. Szerokie rozpowszechnienie programow wszczepiania implantow w Polsce i także na świecie wymaga zaznajomienia się z tym tematem przez studentow medycyny i innych specjalistów.

  Intencją zespołu autorów było przybliżenie Czytelnikowi wybranych – uznanych za najważniejsze wedle kryteriow praktyki i aktualnej wiedzy – problemów otorynolaryngologii.

  Mamy nadzieję, że podręcznik będzie pomocny w nabyciu podstaw otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.

  Kazimierz Niemczyk

  SPIS TREŚCI

  Słowo wstępne Kazimierz Niemczyk

  Rozdział 1. Zarys anatomii głowy i szyi Piotr Chęciński

  1. Budowa jamy ustnej i gardła
  2. Budowa krtani
  3. Budowa nosa

  Rozdział 2. Urazy w otorynolaryngologii Paweł Szwedowicz

  1. Urazy wielonarządowe
   1. Postępowanie wstępne
   2. Ocena kliniczna
   3. Postępowanie
  2. Urazy dotyczące poszczególnych okolic głowy i szyi
   1. Ucho zewnętrzne
   2. Ucho środkowe
   3. Ucho wewnętrzne
   4. Twarzoczaszka
  3. Krwawienie w otolaryngologii

  Rozdział 3. Porażenie nerwu twarzowego Piotr Chęciński

  1. Budowa nerwu twarzowego
  2. Przyczyny uszkodzenia nerwu twarzowego
  3. Diagnostyka porażenia nerwu twarzowego
  4. Często rozpoznawane schorzenia nerwu twarzowego

  Rozdział 4. Duszność w otolaryngologii Jagna Nyckowska

  Rozdział 5. Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu Jarosław Balcerzak

  1. Epidemiologia chrapania i obturacyjnego bezdechu podczas snu
  2. Czynniki predysponujące do chrapania
  3. Definicja chrapania
  4. Patomechanizm chrapania i OBPS
  5. Definicja OBPS
  6. Obraz kliniczny OBPS
   1. Objawy obserwowane podczas snu („nocne”)
   2. Objawy OBPS obserwowane u osoby czuwającej („dzienne”)
  7. Następstwa bezdechu oraz zjawiska mu towarzyszące
  8. Powikłania OBPS
  9. Diagnostyka OTOLARYNGOLOGIA V
   1. Badanie polisomnograficzne
   2. Badanie laryngologiczne
   3. Badania dodatkowe
  10. Zalecenia ogolne dla chrapiących i osób z OBPS
  11. Środki łagodzące chrapanie
  12. Leczenie z powodu OBPS
   1. Leczenie chirurgiczne
   2. Leczenie zachowawcze
  13. Podsumowanie

  Rozdział 6. Ciała obce w otolaryngologii Jagna Nyckowska

  Rozdział 7. Zapalenia jamy ustnej i gardła Magdalena Arcimowicz

  1. Symptomatologia chorob jamy ustnej i gardła
  2. Wybrane schorzenia jamy ustnej i gardła
  3. Zapalenia jamy ustnej, dziąseł i języka
   1. Zapalenia jamy ustnej
   2. Zapalenia swoiste
   3. Zmiany zapalne dziąseł
   4. Zmiany zapalne języka
   5. Choroby jamy ustnej o niejasnej etiologii
  4. Ostre i przewlekłe zapalenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe) gardła i tkanki chłonnej
   1. Klasyfikacja stanow zapalnych błony śluzowej gardła i tkanki chłonnej
   2. Objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie
   3. Powikłania miejscowe zapaleń tkanki chłonnej gardła
   4. Powikłania ogolne zapaleń tkanki chłonnej gardła
   5. Wskazania do tonsylektomii i adenoidektomii

  Rozdział 8. Nieżyty nosa Magdalena Arcimowicz, Bolesław Samoliński

  Rozdział 9. Choroby alergiczne w otolaryngologii Magdalena Arcimowicz

  1. Choroby alergiczne
  2. Manifestacja chorob alergicznych w narządach głowy i szyi
  3. Anafilaksja
  4. Obrzęk naczynioruchowy

  Rozdział 10. Zapalenie zatok przynosowych Jarosław Balcerzak, Kazimierz Niemczyk

  Rozdział 11. Zapalenia uszu Kazimierz Niemczyk

  1. Zapalenie ucha wewnętrznego
   1. Zapalenie małżowiny usznej
   2. Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
   3. Ograniczone zapalenie PSZ (furunculus meati acustici externi)
   4. Rozlane zapalenie PSZ (otitis externa diffusa)
   5. Złośliwe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego (otitis maligna)
   6. Grzybica ucha (otomycosis)
   7. Wirusowe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
   8. Wyprysk skory PSZ i (lub) małżowiny usznej (eczema)
   9. Obecność ciała obcego w PSZ
   10. Woskowina (cerumen) i czop woskowinowy
   11. Czop naskórkowy (keratitis obturans)
  2. Zapalenie ucha środkowego
   1. Ostre zapalenie ucha środowego
   2. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
    VI OTOLARYNGOLOGIA
   3. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (otitis media secretoria)
   4. Powikłania zapalenia ucha

  Rozdział 12. Nowotwory głowy i szyi

  1. Charakterystyka ogólna
   1. Epidemiologia
   2. Etiologia
   3. Patomorfologia
   4. Rodzaje nowotworów
   5. Objawy kliniczne
   6. Zasady diagnostyki
   7. Strategia leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi
  2. Charakterystyka szczegółowa według lokalizacji
   1. Przerzut do węzłów chłonnych szyi
   2. Przerzut do węzłow chłonnych z nieznanego ogniska pierwotnego
   3. Nowotwory jam nosa i zatok obocznych
   4. Nowotwory jamy ustnej
   5. Nowotwory gardła
   6. Nowotwory gruczołów ślinowych
   7. Nowotwory ucha

  Rozdział 13. Rak krtani Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcickiewicz

  Rozdział 14. Badania subiektywne narządu słuchu – podstawy Krzysztof Morawski

  Rozdział 15. Audiologia – badania obiektywne narządu słuchu Magdalena Lachowska

  Rozdział 16. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – przyczyny, diagnostyka, leczenie Katarzyna Pierchała

  Rozdział 17. Audiologia, otoneurologia – wybrane jednostki chorobowe

  1. Otoskleroza Krzysztof Morawski, Magdalena Lachowska
  2. Guzy nerwu przesionkowo-ślimakowego Kazimierz Niemczyk
  3. Choroba Meniere’a (wodniak błędnika) Katarzyna Pierchała
  4. Nagłe jednostronne wypadnięcie czynności przedsionka Marta Held-Ziółkowska
  5. Nagła głuchota Krzysztof Morawski
  6. Głęboki niedosłuch i głuchota – implanty ślimakowe Magdalena Lachowska, Kazimierz Niemczyk

  Rozdział 18. Rozwój mowy u dzieci – norma a patologia Katarzyna Bieńkowska

  1. Rozwój mowy dziecka – norma
  2. Etapy rozwoju języka
   1. Okres przygotowawczy
   2. Okres melodii
   3. Okres wyrazu
   4. Okres zdania
   5. Okres swoistej mowy dziecięcej
  3. Rozwoj systemu fonologicznego
  4. Rozwoj mowy – patologia
   1. Czynniki powodujące zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
   2. Wady wymowy
  5. Leczenie w zaburzeniach mowy
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-08-4
  Dziedzina: Laryngologia
  Dostępne wydania:

   Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej. Zasady i praktyka

   red. Krzysztof M. Kuczkowski, Leon Drobnik

   Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej to wyjątkowy podręcznik z dziedziny anestezjologii położniczej i medycyny okołoporodowej:

   • napisany przez wybitnych specjalistów polskich i światowych
   • przeznaczony zarówno dla studentów i stażystów kształcących się w tych dyscyplinach, jak i lekarzy oddanych pracy szpitalnej
   • pomaga lekarzowi rozstrzygać dylematy, jakie może napotkać w codziennej praktyce klinicznej proponowane przez autorów analizy są dobrze udokumentowane i przejrzyste, oparte na bieżącej praktyce klinicznej
   • stanowi cenne uzupełnienie dostępnej literatury przedmiotu

   SPIS TREŚCI

   1. Heliodor Święcicki - pionier znieczulenia okołoporodowego w Polsce - Anita Magowska
   2. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w ustroju ciężarnej kobiety - Krzysztof M. Kuczkowski
   3. Przepływ leków przez łożysko - Claudia L. Fernandez, Krzysztof M. Kuczkowski
   4. Urazy u kobiet w ciąży - Sabine Himmelseher, Krzysztof M. Kuczkowski
   5. Uzależnienia rodzącej a problemy medyczne - Hanna Billert, Krzysztof M. Kuczkowski
   6. Ból porodowy i analgezja porodu z perspektywy położnika - Grzegorz H. Bręborowicz
   7. Ból w położnictwie i jego leczenie w okresie okołoporodowym: co powinniśmy o nim wiedzieć? - Berrin Gunaydin
   8. Uśmierzanie bólu porodowego w krajach rozwijających się: określenie korzyści - Krzysztof M. Kuczkowski, Susilo Chandra
   9. Medycyna perinatalna i anestezjologia w położnictwie: czy brakuje tu więzi? - Krzysztof M. Kuczkowski 
   10. Dlaczego rośnie częstość wykonywania cięć cesarskich? - Zbigniew Friebe, Rafał Watrowski, Michał Pawlaczyk
   11. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego: zanikająca sztuka? - Katsuo Terui, Krzysztof M. Kuczkowski
   12. Histerektomia podczas cięcia cesarskiego u rodzącej z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska: strategia oparta na dowodach - Krzysztof M. Kuczkowski
   13. Analgezja połączona, podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie - Ewa Mayzner-Zawadzka
   14. Skojarzona analgezja rdzeniowo-zewnątrzoponowa w położnictwie - sesja warsztatowa - Shreeniwas Jawalekar 
   15. Skojarzona analgezja podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie: zalety i obawy - Krzysztof M. Kuczkowski
   16. Komputerowo zintegrowana analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjentkę - Serene Leo, Alex Sia
   17. Zapewnienie drożności dróg oddechowych w czasie ciąży - Tiberiu Ezri 
   18. Zapobieganie popunkcyjnym bólom głowy i ich leczenie: EBM - medycyna oparta na dowodach naukowych - Mohammed Geddawy
   19. Terapia płynami podczas porodu - cięcie cesarskie - Elżbieta Nowacka
   20. Unikanie powikłań w położnictwie i perinatologii: stary problem - nowe rozwiązania - Leon Drobnik, Hanna Billert
   21. Wpływ znieczulenia na okołoporodową reakcję zapalną u kobiety - Hanna Billert
   22. Zarządzanie blokiem operacyjnym oraz oddziałem położniczym i salą porodową - wytyczanie szlaków na wiek XXI - Claude D. Brunson
   23. Intensywna opieka w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym - Ahmed Badr
   24. Wstrząs septyczny w położnictwie - Zdzisław Kruszyński
   25. Noworodek o masie ciała poniżej 1000 g - problemy medyczne i etyczne - Maria K. Kornacka
   26. Dojrzałe i niedojrzałe płuca noworodka - Andrzej Marszałek
   27. Stosowanie egzogennych surfaktantów w terapii zespołu zaburzeń oddychania u noworodków - argumenty za i przeciw - Jan Mazela, Janusz Gadzinowski
   28. Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii - Tomasz Dangel 
   29. Nagłe zabiegi chirurgiczne u noworodków - Susan T. Verghese, Raafat S. Hannallah
   30. Problemy prawnomedyczne w anestezjologii położniczej w skali międzynarodowej - Krzysztof M. Kuczkowski
   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania:
   ISBN 978-83-64737-00-8
   Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
   Dostępne wydania:

    Nefrologia noworodka

    red. Maria Borszewska-Kornacka, Maria Roszkowska-Blaim

    SPIS TREŚCI

    Układ moczowy w okresie zarodkowym, płodowym i noworodkowym Bogdan Ciszek
    Fizjologia układu moczowego u noworodka Jerzy Szczapa
    Patologia płynu owodniowego Jana Skrzypczak, Jakub Kornacki
    Chirurgia płodu w zakresie układu moczowego Krzysztof Szaflik
    Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego noworodka Michał Brzewski
    Ocena dopplerowska krążenia nerkowego Renata Bokiniec
    Ciąża u kobiety po przeszczepieniu nerki Bronisława Pietrzak
    Noworodek matki po przeszczepieniu nerki Bożena Kociszewska-Najman
    Ostra niewydolność nerek u noworodków Maria Roszkowska-Blaim
    Niewydolność oddechowa a czynność nerek u noworodków Andrzej Piotrowski
    Zaburzenia elektrolitowe w intensywnej terapii noworodka Janusz Świetliński
    Intensywna terapia nefrologiczna u noworodka Sylwester Prokurat
    Zakażenia układu moczowego u noworodków Anna Jung, Violetta Bochniewska
    Nadciśnienie tętnicze u noworodka Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
    Stosowanie leków nefrotoksycznych w okresie noworodkowym Krystyna Bober-Olesińska, Grażyna Krzemień
    Operacje urologiczne w okresie noworodkowym Piotr Gastoł

    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania:
    ISBN 978-83-64737-07-7
    Dziedzina: Pediatria i neonatologia
    Dostępne wydania:
     więcej