Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. Algorytm leczenia

red. Maria Kornacka, Wojciech Walas, Janusz Świetliński

Opracowanie to stanowi praktyczny poradnik dotyczący leczenia noworodka z PPHN. Założeniem autorów było zaproponowanie algorytmu postępowania przydatnego na każdym etapie takiego leczenia. Opisano leczenie optymalne oraz zaproponowano postępowanie w warunkach ograniczonego dostępu do niektórych metod leczenia (ECMO, iNO). Informacje dotyczące zagadnień takich jak epidemiologia czy etiopatogeneza PPHN ograniczono do minimum niezbędnego dla zrozumienia zasad leczenia. Zrezygnowano także ze szczegółowego omawiania symptomatologii i rozpoznania, zwrócono jedynie uwagę na najistotniejsze elementy procesu diagnostycznego. Algorytm wyposażono w przewodnik, w którym omówiono najistotniejsze składowe poszczególnych etapów leczenia. Wwielu miejscach przewodnik kieruje czytelnika do ogólnie dostępnych tekstów źródłowych. Skupiono się głównie na tych, które są specyficzne dla postępowania w PPHN.

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania:
ISBN 978-83-64737-05-03
Dziedzina: Pediatria i neonatologia
Dostępne wydania:

  Jak rozmawiać z lekarzem

  red. Paweł Grabowski

  Wyjątkowy poradnik z rysunkami Edwarda Lutczyna!

  Wstęp

  W Polsce jest około 118 tysięcy lekarzy oraz prawie 39 milionów obywateli – potencjalnych pacjentów. Choć sama medycyna rozwija się w szybkim tempie, zwraca się uwagę, że w ponad 80% przypadków rozpoznanie choroby może być ustalone na podstawie tego, co pacjent mówi lekarzowi (czyli tak zwanej historii choroby). Dlatego dobrze byłoby, gdyby lekarze potrafili słuchać, i dobrze byłoby, gdyby pacjenci umieli mówić o swoich dolegliwościach.

  Na rynku nie brakuje poradników traktujących o porozumiewaniu się lekarza i pacjenta. Coraz więcej mówi się i pisze o konieczności nauczania: w jaki sposób rozmawiać z pacjentem, jak aktywnie słuchać i okazywać empatię. Jednak adresatami tych wykładów, szkoleń czy podręczników są lekarze, a przecież komunikowanie się jest zawsze procesem dwukierunkowym.

  Często zarówno lekarz, jak i pacjent przyczyniają się do tego, że trudno im się porozumieć. Lekarzowi profesjonaliście powinno zależeć na dobrym kontakcie z pacjentem, ale pacjentowi na takim kontakcie zależeć musi. W końcu to lekarzowi właśnie powierza pacjent coś, co jest uważane za tak cenne, że podczas składania życzeń pojawia się przed szczęściem, pomyślnością i pieniędzmi – zdrowie.

  I dlatego do nas – wielomilionowej rzeszy pacjentów i potencjalnych pacjentów adresowany jest ten poradnik. Pacjenci nie zawsze uświadamiają sobie, że również od nich zależy jakość relacji lekarz – pacjent. Poradnik zawiera pewne sugestie i warto po niego sięgnąć przed wizytą u lekarza, pójściem do szpitala, operacją. Budowanie udanej relacji ze swoim lekarzem wymaga określonej wiedzy i umiejętności; wymaga też czasu i wysiłku – także ze strony pacjenta, nie tylko ze strony lekarza. Podjęcie, w trosce o własne zdrowie, aktywnej roli w relacji z lekarzem może Ci pomóc uzyskać najlepszą możliwą opiekę i fachową pomoc. Dlatego sądzę, że warto przeczytać ten poradnik.

  Paweł Grabowski

  SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Co każdy pacjent o sztuce porozumiewania się wiedzieć powinien
  3. Lekarz to też człowiek
   1. Lekarz, u którego chciałbym się leczyć
   2. Kim właściwie jest Twój lekarz?
  4. Staję się pacjentem
  5. Mam prawa i obowiązki
  6. Szacunek i zaufanie
  7. W poczekalni
  8. W gabinecie lekarskim
  9. Gdy lekarz zleci badania i przepisze leki
   1. Skierowanie na badania
   2. Rozpoznanie i przepisane leki
   3. Niepomyślne informacje
  10. Skierowanie do szpitala
   1. Przed operacją
   2. Po operacji
  11. Kiedy jesteś chory na nieuleczalną chorobę
   1. Tej choroby nie potrafimy wyleczyć
   2. Czego obawia się lekarz, komunikując Ci złe wiadomości?
   3. Jak rozmawiać z lekarzem o Bogu
  12. Zakończenie i ostatnie rady
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-04-6
  Dziedzina: Poradniki
  Dostępne wydania:

   Radiologiczny atlas guzów kości

   red. Urszula Grzesiakowska

   Założeniem atlasu, adresowanego przede wszystkim do radiologów, jest przedstawienie od kilku do kilkudziesięciu obrazów radiologicznych różnych guzów kości. Jest to materiał szkoleniowy i obejmuje najczęściej występujące guzy kości u dorosłych. Atlas zawiera patologie z pogranicza zmian nowotworowych, które występują dość często i wymagają różnicowania z guzami kości.

   Publikacja ta ma na celu ułatwienie pracy radiologów i przybliżenie problemów występujących w tej rzadkiej i trudnej dziedzinie diagnostyki. 

   W książce m.in.: guzy z tkanki kostnej, guzy z tkanki chrzęstnej, guzy drobnokomórkowe, guz olbrzymiokomórkowy.

   SPIS TREŚCI

   1. Mięsaki kości – charakterystyka kliniczna i metody leczenia - Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski
    1. Wstęp
    2. Epidemiologia i etiologia
    3. Objawy kliniczne i diagnostyka
    4. Ocena zaawansowania klinicznego
    5. Zasady leczenia
    6. Podsumowanie
   2. Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła, Michał Olszewski
    1. Niszczenie tkanki kostnej
    2. Nowotworzenie struktur uwapnionych
    3. Odczyny okostnowe
    4. Zwapnienia w tkankach miękkich
   3. Guzy z tkanki kostnej - Urszula Grzesiakowska
    1. Kostniak
    2. Kostniak kostnawy
    3. Kostniak zarodkowy
    4. Mięsak kostny
    5. Mięsak kostny przykostny
   4. Guzy z tkanki chrzęstnej - Donata Makuła, Urszula Grzesiakowska
    1. Chrzęstniak wewnątrzkostny
    2. Chrzęstniak przykostny
    3. Mnogie chrzęstniaki wewnątrzkostne
    4. Pojedyncza wyrośl chrzęstno-kostna
    5. Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne
    6. Chrzęstniak zarodkowy
    7. Włókniak chrzęstno-śluzowy
    8. Chrzęstniakowatość maziówki
    9. Mięsak chrzęstny wewnątrzkostny
    10. Mięsak chrzęstny przykostny
    11. Mięsak chrzęstny mezenchymalny
   5. Guz olbrzymiokomórkowy - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła
   6. Guzy drobnokomórkowe Michał Olszewski
    1. Mięsak Ewinga
    2. Chłoniak pierwotny kości
    3. Szpiczak
   7. Guzy z tkanki naczyniowej - Urszula Grzesiakowska
    1. Naczyniak
    2. Mięsak naczyniowy endotelialny
    3. Mięsak naczyniowy pericytarny
    4. Mięsak naczyniowy
   8. Guzy z tkanki łącznej - Urszula Grzesiakowska
    1. Włóknisty ubytek korowy
    2. Mięsak łącznotkankowy
    3. Mięsak łącznotkankowy histiocytarny
   9. Inne guzy - Urszula Grzesiakowska
    1. Struniak
    2. Mięsak maziówki
   10. Zmiany guzopodobne - Urszula Grzesiakowska
    1. Torbiel tętniakowata
    2. Dysplazja włóknista
    3. Choroba Pageta
    4. Kostniejące zapalenie mięśni
   11. Piśmiennictwo
   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania:
   ISBN 978-83-64737-01-5
   Dziedzina: Diagnostyka obrazowa
   Dostępne wydania:

    Czerniaki skóry u dorosłych

    red. Włodzimierz Ruka, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski

    Monografia autorstwa czołowych polskich specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, współpracujących przede wszystkim z Centrum Onkologii:

    • szczegółowo prezentuje podstawowe standardy towarzyszące diagnostyce i leczeniu czerniaków skóry
    • dużo uwagi poświęcono w niej nie tylko patomorfologii i biologii molekularnej, lecz także biopsji wycinającej ogniska pierwotnego czerniaka i węzła wartowniczego regionalnego spływu chłonki
    • ze względu na szybki wzrost zachorowań na czerniaka coraz większa grupa lekarzy różnych specjalności zaangażowana jest w leczenie chorych na czerniaki skóry; dlatego też książka skierowana jest zarówno do onkologów, jak i chirurgów ogólnych oraz plastycznych, a także dermatologów i ginekologów

    SPIS TREŚCI

    1. Wstęp
    2. Epidemiologia czerniaka skóry
    3. Patologia czerniaka skóry
    4. Biologia molekularna czerniaka
    5. Czynniki rokownicze i klasyfikacja stopni zaawansowania
    6. Diagnostyka kliniczna i różnicowa czerniaka skóry
    7. Diagnostyka i obraz dermatoskopowy czerniaka skóry
    8. Rozpoznanie – biopsja wycinająca zmian barwnikowych skóry
    9. Leczenie radykalne ogniska pierwotnego
    10. Rozpoznanie – biopsja węzłów wartowniczych
    11. Lokalizacja węzła wartowniczego – limfoscyntygrafia
    12. Technika operacyjna limfadenektomii radykalnej
    13. Powikłania po limfadenektomii
    14. Leczenie uzupełniające systemowe
    15. Radioterapia w czerniakach skóry
    16. Wznowa miejscowa i przerzuty in-transit
    17. Leczenie przerzutów do odległych narządów
    18. Szczepionki i immunoterapia adoptywna
    19. Badania kontrolne
    20. Algorytm postępowania
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2005
    ISBN 978-83-61104-86-5
    Dziedzina: Onkologia
    Dostępne wydania:
     więcej