Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

EKG. Sztuka interpretacji

Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

EKG. Sztuka interpretacji, Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

Pod względem merytorycznym książka została podzielona na trzy poziomy. Poziom 1 obejmuje informacje podstawowe, przeznaczone dla tych, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w interpretacji EKG. Poziom 2 obejmuje informacje dla czytelników średnio zaawansowanych, czyli tych, którzy znają już podstawy EKG. Poziom 3 stanowią wiadomości dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG.

EKG. Sztuka interpretacji to obszerne opracowanie dotyczące 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu (EKG). Treść tego podręcznika jest wynikiem współpracy lekarza, ratownika medycznego i wydawcy, firmy Jones and Bartlett Publishers. W rezultacie powstał wyczerpujący tekst, dzięki któremu Czytelnik mający niewielką lub żadną wiedzę na temat elektrokardiografii może stać się zaawansowanym interpretatorem EKG. Niezależnie od tego, czy jesteś ratownikiem, pielęgniarką, studentem medycyny czy lekarzem, jeśli chcesz nauczyć się elektrokardiografii lub uporządkować dotychczas zgromadzoną wiedzę,

książka ta spełni Twoje oczekiwania.

Podręcznik zawiera ponad 200 pełnych zapisów EKG. W każdym rozdziale

przedstawiono podstawy teoretyczne uzupełnione zapisami EKG, ich analizami

oraz interpretacją. Ostatni, podsumowujący rozdział dotyczy całościowej inter-

pretacji EKG.

W przeciwieństwie do innych książek na ten temat, podręcznik ten

został przystosowany do trzech różnych poziomów wiedzy Czytelników:

• Poziom  1, oznaczony na niebiesko, to podstawowe informacje dla

początkujących, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w anali-

zowaniu EKG. Na tej podstawowej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia

EKG, opiera się materiał prezentowany na wyższych poziomach.

• Poziom  2, oznaczony na zielono, to informacje dla Czytelników śred-

niozaawansowanych, czyli tych, którzy rozumieją podstawy EKG, ale

chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę. Jeśli przeczytałeś materiał

z Poziomu 1 lub czytałeś inne książki dotyczące podstaw EKG, jesteś

prawdopodobnie na tym poziomie. Możesz wtedy pominąć Część 1

i zacząć od razu od Części 2.

• Poziom 3, oznaczony na czerwono, to wiadomości dla zaawansowanych,

przeznaczone dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG,

na przykład praktykujących lekarzy. Wiedza prezentowana na tym

poziomie wymaga gruntownej znajomości podstaw EKG, a także zazna-

jomienia się z chorobami mogącymi wywoływać zmiany widoczne w EKG.

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-64737-09-1
Dziedzina: Pediatria i neonatologia
Dostępne wydania:

  Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. TOM 1

  Stefano Bianchi, Carlo Martinoli

  Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. TOM 1, Stefano Bianchi, Carlo Martinoli

   

  Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego wyznacza standard w badaniach obrazowych układu mięśniowo-szkieletowego:

  ·                     napisana przez światowej sławy specjalistów, mających ogromne doświadczenie zarówno jako klinicyści, jak i naukowcy

  ·                     obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w których leczeniu ultrasonografia może nie tylko odegrać istotną rolę, lecz także przyczynić się do poprawy diagnostyki i trafniejszego wyboru terapii

  ·                     zawiera wiele ilustracji anatomicznych oraz zdjęć obrazów ultrasonograficznych uzyskanych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu

  ·                     zawiera również liczne ryciny i schematy pozwalające na lepsze zrozumienie omawianych części ciała w kontekście badań ultrasonograficznych

  ·                     wiele z omówionych w książce technik zostało stworzonych lub zmodyfikowanych przez samych autorów

  ·                     zawiera najbardziej wyczerpujące, spośród dostępnych na rynku publikacji, omówienie USG mięśni i kości

  ·                     nieoceniona pomoc dla radiologów ogólnych i specjalizujących się w ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego, studentów radiologii, chirurgów ortopedów i reumatologów w ich codziennej praktyce klinicznej.

   

  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania: 2009
  ISBN 978-83-64737-18-3
  Dziedzina: Pediatria i neonatologia
  Dostępne wydania:

   Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. TOM 2

   Stefano Bianchi, Carlo Martinoli

   Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. TOM 2, Stefano Bianchi, Carlo Martinoli

    

   Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego wyznacza standard w badaniach obrazowych układu mięśniowo-szkieletowego:

   ·                     napisana przez światowej sławy specjalistów, mających ogromne doświadczenie zarówno jako klinicyści, jak i naukowcy

   ·                     obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w których leczeniu ultrasonografia może nie tylko odegrać istotną rolę, lecz także przyczynić się do poprawy diagnostyki i trafniejszego wyboru terapii

   ·                     zawiera wiele ilustracji anatomicznych oraz zdjęć obrazów ultrasonograficznych uzyskanych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu

   ·                     zawiera również liczne ryciny i schematy pozwalające na lepsze zrozumienie omawianych części ciała w kontekście badań ultrasonograficznych

   ·                     wiele z omówionych w książce technik zostało stworzonych lub zmodyfikowanych przez samych autorów

   ·                     zawiera najbardziej wyczerpujące, spośród dostępnych na rynku publikacji, omówienie USG mięśni i kości

   ·                     nieoceniona pomoc dla radiologów ogólnych i specjalizujących się w ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego, studentów radiologii, chirurgów ortopedów i reumatologów w ich codziennej praktyce klinicznej.

    

    

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2009
   ISBN 978-83-64737-19-0
   Dziedzina: Pediatria i neonatologia
   Dostępne wydania:

    Czerniaki skóry u dorosłych

    red. Włodzimierz Ruka, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski

    Monografia autorstwa czołowych polskich specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, współpracujących przede wszystkim z Centrum Onkologii:

    • szczegółowo prezentuje podstawowe standardy towarzyszące diagnostyce i leczeniu czerniaków skóry
    • dużo uwagi poświęcono w niej nie tylko patomorfologii i biologii molekularnej, lecz także biopsji wycinającej ogniska pierwotnego czerniaka i węzła wartowniczego regionalnego spływu chłonki
    • ze względu na szybki wzrost zachorowań na czerniaka coraz większa grupa lekarzy różnych specjalności zaangażowana jest w leczenie chorych na czerniaki skóry; dlatego też książka skierowana jest zarówno do onkologów, jak i chirurgów ogólnych oraz plastycznych, a także dermatologów i ginekologów

    SPIS TREŚCI

    1. Wstęp
    2. Epidemiologia czerniaka skóry
    3. Patologia czerniaka skóry
    4. Biologia molekularna czerniaka
    5. Czynniki rokownicze i klasyfikacja stopni zaawansowania
    6. Diagnostyka kliniczna i różnicowa czerniaka skóry
    7. Diagnostyka i obraz dermatoskopowy czerniaka skóry
    8. Rozpoznanie – biopsja wycinająca zmian barwnikowych skóry
    9. Leczenie radykalne ogniska pierwotnego
    10. Rozpoznanie – biopsja węzłów wartowniczych
    11. Lokalizacja węzła wartowniczego – limfoscyntygrafia
    12. Technika operacyjna limfadenektomii radykalnej
    13. Powikłania po limfadenektomii
    14. Leczenie uzupełniające systemowe
    15. Radioterapia w czerniakach skóry
    16. Wznowa miejscowa i przerzuty in-transit
    17. Leczenie przerzutów do odległych narządów
    18. Szczepionki i immunoterapia adoptywna
    19. Badania kontrolne
    20. Algorytm postępowania
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2005
    ISBN 978-83-61104-86-5
    Dziedzina: Onkologia
    Dostępne wydania:
     więcej