Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej. Zasady i praktyka

red. Krzysztof M. Kuczkowski, Leon Drobnik

Anestezjologia w położnictwie i medycynie perinatalnej to wyjątkowy podręcznik z dziedziny anestezjologii położniczej i medycyny okołoporodowej:

 • napisany przez wybitnych specjalistów polskich i światowych
 • przeznaczony zarówno dla studentów i stażystów kształcących się w tych dyscyplinach, jak i lekarzy oddanych pracy szpitalnej
 • pomaga lekarzowi rozstrzygać dylematy, jakie może napotkać w codziennej praktyce klinicznej proponowane przez autorów analizy są dobrze udokumentowane i przejrzyste, oparte na bieżącej praktyce klinicznej
 • stanowi cenne uzupełnienie dostępnej literatury przedmiotu

SPIS TREŚCI

 1. Heliodor Święcicki - pionier znieczulenia okołoporodowego w Polsce - Anita Magowska
 2. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w ustroju ciężarnej kobiety - Krzysztof M. Kuczkowski
 3. Przepływ leków przez łożysko - Claudia L. Fernandez, Krzysztof M. Kuczkowski
 4. Urazy u kobiet w ciąży - Sabine Himmelseher, Krzysztof M. Kuczkowski
 5. Uzależnienia rodzącej a problemy medyczne - Hanna Billert, Krzysztof M. Kuczkowski
 6. Ból porodowy i analgezja porodu z perspektywy położnika - Grzegorz H. Bręborowicz
 7. Ból w położnictwie i jego leczenie w okresie okołoporodowym: co powinniśmy o nim wiedzieć? - Berrin Gunaydin
 8. Uśmierzanie bólu porodowego w krajach rozwijających się: określenie korzyści - Krzysztof M. Kuczkowski, Susilo Chandra
 9. Medycyna perinatalna i anestezjologia w położnictwie: czy brakuje tu więzi? - Krzysztof M. Kuczkowski 
 10. Dlaczego rośnie częstość wykonywania cięć cesarskich? - Zbigniew Friebe, Rafał Watrowski, Michał Pawlaczyk
 11. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego: zanikająca sztuka? - Katsuo Terui, Krzysztof M. Kuczkowski
 12. Histerektomia podczas cięcia cesarskiego u rodzącej z nieprawidłowym zagnieżdżeniem łożyska: strategia oparta na dowodach - Krzysztof M. Kuczkowski
 13. Analgezja połączona, podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie - Ewa Mayzner-Zawadzka
 14. Skojarzona analgezja rdzeniowo-zewnątrzoponowa w położnictwie - sesja warsztatowa - Shreeniwas Jawalekar 
 15. Skojarzona analgezja podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa w położnictwie: zalety i obawy - Krzysztof M. Kuczkowski
 16. Komputerowo zintegrowana analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjentkę - Serene Leo, Alex Sia
 17. Zapewnienie drożności dróg oddechowych w czasie ciąży - Tiberiu Ezri 
 18. Zapobieganie popunkcyjnym bólom głowy i ich leczenie: EBM - medycyna oparta na dowodach naukowych - Mohammed Geddawy
 19. Terapia płynami podczas porodu - cięcie cesarskie - Elżbieta Nowacka
 20. Unikanie powikłań w położnictwie i perinatologii: stary problem - nowe rozwiązania - Leon Drobnik, Hanna Billert
 21. Wpływ znieczulenia na okołoporodową reakcję zapalną u kobiety - Hanna Billert
 22. Zarządzanie blokiem operacyjnym oraz oddziałem położniczym i salą porodową - wytyczanie szlaków na wiek XXI - Claude D. Brunson
 23. Intensywna opieka w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym - Ahmed Badr
 24. Wstrząs septyczny w położnictwie - Zdzisław Kruszyński
 25. Noworodek o masie ciała poniżej 1000 g - problemy medyczne i etyczne - Maria K. Kornacka
 26. Dojrzałe i niedojrzałe płuca noworodka - Andrzej Marszałek
 27. Stosowanie egzogennych surfaktantów w terapii zespołu zaburzeń oddychania u noworodków - argumenty za i przeciw - Jan Mazela, Janusz Gadzinowski
 28. Wady letalne u płodów i noworodków. Opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii - Tomasz Dangel 
 29. Nagłe zabiegi chirurgiczne u noworodków - Susan T. Verghese, Raafat S. Hannallah
 30. Problemy prawnomedyczne w anestezjologii położniczej w skali międzynarodowej - Krzysztof M. Kuczkowski
Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania:
ISBN 978-83-64737-00-8
Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
Dostępne wydania:

  Czerniaki skóry u dorosłych

  red. Włodzimierz Ruka, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski

  Monografia autorstwa czołowych polskich specjalistów w zakresie chirurgii onkologicznej, współpracujących przede wszystkim z Centrum Onkologii:

  • szczegółowo prezentuje podstawowe standardy towarzyszące diagnostyce i leczeniu czerniaków skóry
  • dużo uwagi poświęcono w niej nie tylko patomorfologii i biologii molekularnej, lecz także biopsji wycinającej ogniska pierwotnego czerniaka i węzła wartowniczego regionalnego spływu chłonki
  • ze względu na szybki wzrost zachorowań na czerniaka coraz większa grupa lekarzy różnych specjalności zaangażowana jest w leczenie chorych na czerniaki skóry; dlatego też książka skierowana jest zarówno do onkologów, jak i chirurgów ogólnych oraz plastycznych, a także dermatologów i ginekologów

  SPIS TREŚCI

  1. Wstęp
  2. Epidemiologia czerniaka skóry
  3. Patologia czerniaka skóry
  4. Biologia molekularna czerniaka
  5. Czynniki rokownicze i klasyfikacja stopni zaawansowania
  6. Diagnostyka kliniczna i różnicowa czerniaka skóry
  7. Diagnostyka i obraz dermatoskopowy czerniaka skóry
  8. Rozpoznanie – biopsja wycinająca zmian barwnikowych skóry
  9. Leczenie radykalne ogniska pierwotnego
  10. Rozpoznanie – biopsja węzłów wartowniczych
  11. Lokalizacja węzła wartowniczego – limfoscyntygrafia
  12. Technika operacyjna limfadenektomii radykalnej
  13. Powikłania po limfadenektomii
  14. Leczenie uzupełniające systemowe
  15. Radioterapia w czerniakach skóry
  16. Wznowa miejscowa i przerzuty in-transit
  17. Leczenie przerzutów do odległych narządów
  18. Szczepionki i immunoterapia adoptywna
  19. Badania kontrolne
  20. Algorytm postępowania
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania: 2005
  ISBN 978-83-61104-86-5
  Dziedzina: Onkologia
  Dostępne wydania:

   EKG. Sztuka interpretacji

   Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

   EKG. Sztuka interpretacji, Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

   Pod względem merytorycznym książka została podzielona na trzy poziomy. Poziom 1 obejmuje informacje podstawowe, przeznaczone dla tych, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w interpretacji EKG. Poziom 2 obejmuje informacje dla czytelników średnio zaawansowanych, czyli tych, którzy znają już podstawy EKG. Poziom 3 stanowią wiadomości dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG.

   EKG. Sztuka interpretacji to obszerne opracowanie dotyczące 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu (EKG). Treść tego podręcznika jest wynikiem współpracy lekarza, ratownika medycznego i wydawcy, firmy Jones and Bartlett Publishers. W rezultacie powstał wyczerpujący tekst, dzięki któremu Czytelnik mający niewielką lub żadną wiedzę na temat elektrokardiografii może stać się zaawansowanym interpretatorem EKG. Niezależnie od tego, czy jesteś ratownikiem, pielęgniarką, studentem medycyny czy lekarzem, jeśli chcesz nauczyć się elektrokardiografii lub uporządkować dotychczas zgromadzoną wiedzę,

   książka ta spełni Twoje oczekiwania.

   Podręcznik zawiera ponad 200 pełnych zapisów EKG. W każdym rozdziale

   przedstawiono podstawy teoretyczne uzupełnione zapisami EKG, ich analizami

   oraz interpretacją. Ostatni, podsumowujący rozdział dotyczy całościowej inter-

   pretacji EKG.

   W przeciwieństwie do innych książek na ten temat, podręcznik ten

   został przystosowany do trzech różnych poziomów wiedzy Czytelników:

   • Poziom  1, oznaczony na niebiesko, to podstawowe informacje dla

   początkujących, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w anali-

   zowaniu EKG. Na tej podstawowej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia

   EKG, opiera się materiał prezentowany na wyższych poziomach.

   • Poziom  2, oznaczony na zielono, to informacje dla Czytelników śred-

   niozaawansowanych, czyli tych, którzy rozumieją podstawy EKG, ale

   chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę. Jeśli przeczytałeś materiał

   z Poziomu 1 lub czytałeś inne książki dotyczące podstaw EKG, jesteś

   prawdopodobnie na tym poziomie. Możesz wtedy pominąć Część 1

   i zacząć od razu od Części 2.

   • Poziom 3, oznaczony na czerwono, to wiadomości dla zaawansowanych,

   przeznaczone dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG,

   na przykład praktykujących lekarzy. Wiedza prezentowana na tym

   poziomie wymaga gruntownej znajomości podstaw EKG, a także zazna-

   jomienia się z chorobami mogącymi wywoływać zmiany widoczne w EKG.

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2007
   ISBN 978-83-64737-09-1
   Dziedzina: Pediatria i neonatologia
   Dostępne wydania:

    Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego.

    Berthold Block, Guido Schachschal, Hartmut Schmidt redaktor naukowy wydania polskiego: prof. dr hab. Andrzej Nowak

    Przedmowa

     

    [...] Zabiegi endoskopowe należą do technik trudnych – wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również zręczności oraz dużego doświadczenia. Aby to doświadczenie zdobyć, potrzebne jest szkolenie i tu ten podręcznik spełnia znakomicie swoje zadanie. Książka zawiera ilustracje oraz schematy anatomiczne, które wtajemniczają w poszczególne etapy badania endoskopowego we wszystkich jego aspektach, tak diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Poszczególne rozdziały wprowadzają Czytelnika w arkana sztuki endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. [...] Oprócz znakomitej jakości zdjęć endoskopowych – tak stanów prawidłowych, jak i patologicznych – atlas przedstawia diagnostykę różnicową obserwowanych zmian chorobowych. W polskim wydaniu książki posłużono się najnowszym, aktualnym nazewnictwem endoskopowym opracowanym przez Światowe Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej. Książka zawiera również wytyczne dotyczące opisów i dokumentacji zabiegów [...].

    Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak

     

    SPIS TREŚCI

     

    1. Wiadomości ogólne . . . 1

    Wskazania i przeciwwskazania . . . 2

    Ryzyko i powikłania: serce i płuca . . . 3

    Znieczulenie miejscowe . . . 3

    Sedacja i znieczulenie . . . 3

    Powikłania sercowe . . . 3

    Powikłania oddechowe . . . 3

    Ryzyko i powikłania: przewód pokarmowy . . . 4

    Perforacja i krwawienie . . . 4

    Zakażenie . . . 4

    Pracownia endoskopowa: wyposażenie i personel . . . 5

    Gabinet zabiegowy . . . 5

    Personel . . . 5

    Zestaw endoskopii . . . 5

    Pracownia endoskopowa: endoskop . . . 6

    Pracownia endoskopowa: wyposażenie dodatkowe . . . 7

    Akcesoria endoskopowe . . . 7

    Zestaw reanimacyjny . . . 7

    Dokumentacja i opisy badań . . . 7

    Przygotowanie do endoskopii: świadoma zgoda . . . 8

    Wyjaśnienia i świadoma zgoda . . . 8

    Przygotowanie do endoskopii: leki (1) . . . 9

    Premedykacja i leki stosowane podczas zabiegu . . . 9

    Przygotowanie do endoskopii: leki (2) . . . 10

    Lista czynności przed, podczas i po zabiegu . . . 11

    Rozpoznanie i leczenie powikłań (1) . . . 12

    Powikłania podczas badania . . . 12

    Rozpoznanie i leczenie powikłań (2) . . . 13

    Powikłania występujące natychmiast po badaniu lub po okresie bezobjawowym . . . 14

    Rozpoznanie i leczenie powikłań (4) . . . 15

    Rozpoznanie i leczenie powikłań (5) . . . 16

    Technika endoskopii: etapy szkolenia . . . 17

    Nauka techniki badania . . . 17

    Manipulowanie endoskopem . . . 17

    Technika endoskopii: manewrowanie endoskopem . . . 18

    Technika endoskopii: działanie endoskopu . . . 19

     

    2. Technika badania i obrazy prawidłowe . . . 20

    Wprowadzanie endoskopu . . . 22

    Zasady ogólne . . . 22

    Wprowadzanie „na ślepo” . . . 23

    Pod kontrolą wzroku . . . 23

    Wprowadzenie przez górny zwieracz przełyku . . . 23

    Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku . . . 24

    Problemy . . . 24

    Wprowadzanie pod bezpośrednią kontrolą wzroku: cztery etapy . . . 25

    Górny zwieracz przełyku . . . 26

    Anatomia . . . 26

    Fizjologia . . . 26

    Szyjny odcinek przełyku . . . 27

    Anatomia . . . 27

    Środkowe zwężenie przełyku . . . 28

    Anatomia . . . 28

    Ocena środkowego zwężenia przełyku . . . 29

    Odcinek piersiowy przełyku . . . 30

    Anatomia . . . 30

    Dystalny odcinek przełyku i dolne zwężenie przełyku . . . 31

    Anatomia . . . 31

    Połączenie przełykowo-żołądkowe . . . 32

    Anatomia . . . 32

    Fizjologia . . . 32

    Mechanizm zamykający . . . 32

    Dolny zwieracz przełyku i rozwór przełykowy przepony . . . 33

    Anatomia . . . 33

    Linia Z . . . 34

    Anatomia . . . 34

    Akt połykania i motoryka przełyku . . . 35

    Fizjologia . . . 35

    Terminologia stosowana do opisu motoryki

    przełyku . . . 35

    Ocena żołądka podczas wprowadzania endoskopu . . . 36

    Aspekty techniczne . . . 36

    Wprowadzanie endoskopu . . . 36

    Obrazy: przejście dna żołądka w trzon oraz trzon żołądka . . . 37

    Obrazy: przejście trzonu w część przedodźwiernikową oraz część przedodźwiernikowa żołądka . . . 38

    Obrazy: odźwiernik . . . 39

    Trzon żołądka . . . 40

    Szczegóły . . . 40

    Przejście trzonu w część przedodźwiernikową

    oraz część przedodźwiernikowa . . . 41

    Szczegóły . . . 41

    Część przedodźwiernikowa . . . 42

    Perystaltyka w części przedodźwiernikowej . . . 43

    Manewr retrofleksji . . . 44

    Elementy składowe retrofleksji . . . 44

    Retrofleksja w żołądku . . . 45

    Manewrowanie endoskopem . . . 45

    Badanie dna żołądka . . . 46

    Manewrowanie endoskopem . . . 46

    Badanie wpustu . . . 47

    Manewrowanie endoskopem . . . 47

    Stosunek żołądka do powłok brzusznych . . . 48

    Anatomia . . . 48

    Identyfikacja powłok brzusznych . . . 48

    Stosunek żołądka do trzustki . . . 49

    Uwypuklenie spowodowane przez trzustkę . . . 49

    Stosunek żołądka do wątroby . . . 50

    Uwypuklenie spowodowane przez dolny brzeg wątroby . . . 50

    Stosunek żołądka do serca i śledziony . . . 51

    Wcięcie wpustowe, uwypuklenie spowodowane

    przez serce i śledzionę . . . 51

    Przejście do opuszki dwunastnicy . . . 52

    Wprowadzanie instrumentu . . . 52

    Przejście do części zstępującej dwunastnicy . . . 53

    Przeprowadzenie instrumentu . . . 53

    Obrazy: opuszka i proksymalna część dwunastnicy . . . 54

    Obrazy: część zstępująca dwunastnicy i górne zagięcie

    dwunastnicy . . . 55

    Opuszka dwunastnicy . . . 56

    Szczegóły . . . 56

    Część zstępująca dwunastnicy . . . 57

    Szczegóły . . . 57

     

    3.1. Zmiany patologiczne: przełyk . . . 58

    Przegląd zmian patologicznych występujących w przełyku . . . 60

    Niewydolność wpustu . . . 61

    Definicja i aspekty kliniczne . . . 61

    Rozpoznanie . . . 61

    Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina wślizgowa . . . 62

    Definicja i aspekty kliniczne . . . 62

    Rozpoznanie . . . 62

    Przepuklina rozworu przełykowego: przepuklina

    okołoprzełykowa . . . 63

    Definicja . . . 63

    Rozpoznanie . . . 63

    Przepuklina rozworu przełykowego: żołądek odwrócony . . . 64

    Definicja . . . 64

    Rozpoznanie . . . 64

    Wpuklanie się żołądka do przełyku . . . 65

    Definicja i aspekty kliniczne . . . 65

    Rozpoznanie . . . 65

    Zespół Mallory’ego-Weissa i zespół Boerhaave’a . . . 66

    Definicja i aspekty kliniczne . . . 66

    Rozpoznanie . . . 66

    Refluks żołądkowo-przełykowy i refluksowe zapalenie przełyku: aspekty kliniczne . . . 67

    Refluks żołądkowo-przełykowy . . . 67

    Refluksowe zapalenie przełyku . . . 67

    Refluksowe zapalenie przełyku: rozpoznanie i leczenie . . . 68

    Rozpoznanie . . . 68

    Leczenie . . . 68

    Refluksowe zapalenie przełyku: klasyfikacja . . . 69

    Klasyfikacja refluksowego zapalenia przełyku . . . 69

    Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: przełyk Barretta . . . 70

    Definicja i aspekty kliniczne . . . 70

    Rozpoznanie . . . 70

    Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: postępowanie w przełyku Barretta . . . 71

    Rozpoznanie . . . 71

    Leczenie i badania kontrolne . . . 71

    Powikłania refluksowego zapalenia przełyku: zwężenie pozapalne . . . 72

    Patofizjologia . . . 72

    Rozpoznanie . . . 72

    Drożdżakowe zapalenie przełyku . . . 73

    Patofizjologia . . . 73

    Aspekty kliniczne . . . 73

    Rozpoznanie . . . 73

    Wirusowe zapalenie przełyku: zapalenie przełyku spowodowane wirusem Herpes simplex i wirusem cytomegalii . . . 74

    Patofizjologia . . . 74

    Aspekty kliniczne . . . 74

    Rozpoznanie . . . 74

    Leczenie . . . 74

    Zapalenie przełyku spowodowane lekami, alkoholem lub ciałami obcymi . . . 75

    Patofizjologia . . . 75

    Rozpoznanie . . . 75

    Zapalenie przełyku spowodowane refluksem alkalicznym

    i radioterapią . . . 76

    Zapalenie przełyku spowodowane refluksem alkalicznym . . . 76

    Rozpoznanie . . . 76

    Popromienne zapalenie przełyku . . . 76

    Rozpoznanie . . . 76

    Zapalenie przełyku spowodowane spożyciem substancji żrących i chorobą Cohna . . . 77

    Spożycie substancji żrących . . . 77

    Rozpoznanie . . . 77

    Choroba Cohna w przełyku . . . 77

    Zestawienie chorób zapalnych przełyku . . . 78

    Objawy kliniczne . . . 78

    Przyczyna dolegliwości . . . 78

    Rozpoznanie różnicowe . . . 78

    Uchyłki: definicje i rozpoznanie . . . 79

    Definicja . . . 79

    Rozpoznanie . . . 79

    Uchyłki: opis szczegółowy . . . 80

    Uchyłek odcinka szyjnego przełyku . . . 80

    Uchyłek odcinka piersiowego przełyku . . . 80

    Uchyłek odcinka nadprzeponowego przełyku . . . 80

    Achalazja: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 81

    Aspekty kliniczne . . . 81

    Rozpoznanie . . . 81

    Achalazja: leczenie . . . 82

    Opcje terapeutyczne . . . 82

    Badania kontrolne . . . 82

    Rozlany skurcz przełyku . . . 83

    Aspekty kliniczne . . . 83

    Rozpoznanie . . . 83

    Leczenie . . . 83

    Przełyk typu „dziadka do orzechów” i zaburzenia motoryki przełyku w twardzinie układowej . . . 84

    Przełyk typu „dziadka do orzechów” . . . 84

    Rozpoznanie . . . 84

    Zaburzenia motoryki przełyku w chorobach układowych: twardzina układowa . . . 84

    Rozpoznanie . . . 84

    Warianty normy . . . 84

    Żylaki przełyku . . . 85

    Anatomia . . . 85

    Aspekty kliniczne . . . 85

    Rozpoznanie . . . 85

    Żylaki przełyku: klasyfikacja . . . 86

    Żylaki przełyku: znamiona wysokiego ryzyka krwawienia . . . 87

     

    3.2. Zmiany patologiczne: żołądek . . . 94

    Przegląd zmian patologicznych występujących w żołądku . . . 96

    Zapalenie żołądka: aspekty kliniczne . . . 97

    Ostre zapalenie żołądka . . . 97

    Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie . . . 98

    Ostre zapalenie żołądka: rozpoznanie różnicowe i leczenie . . . 99

    Leczenie . . . 99

    Przewlekłe zapalenie żołądka: aspekty kliniczne i klasyfikacja . . . 100

    Aspekty kliniczne . . . 100

    Klasyfikacja . . . 100

    Przewlekłe zapalenie żołądka: rozpoznanie, zapalenie z fałdami olbrzymimi i choroba Ménétriera . . . 101

    Rozpoznanie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka . . . 101

    Zapalenie żołądka z fałdami olbrzymimi . . . 101

    Choroba Ménétriera . . . 101

    Wrzód żołądka: aspekty kliniczne i rozpoznanie . . . 102

    Definicja i patofizjologia . . . 102

    Apekty kliniczne . . . 102

    Umiejscowienie . . . 102

    Rozpoznanie . . . 102

    Wrzód żołądka: postępowanie . . . 103

    Leczenie i badania kontrolne . . . 103

    Wrzód żołądka: Helicobacter pylori . . . 104

    Testy służące do wykrywania Helicobacter pylori . . . 104

    Guzy łagodne i złośliwe: przegląd . . . 105

    Klasyfikacja . . . 105

    Zadania endoskopii . . . 105

    Podsumowanie . . . 105

    Guzy łagodne i złośliwe: rozpoznanie . . . 106

    Ucisk z zewnątrz . . . 106

    Guzy łagodne i złośliwe: guzy śródścienne . . . 107

    Klasyfikacja . . . 107

    Rozpoznanie . . . 107

    Strategia postępowania . . . 107

    Zmiany polipowate: guzy łagodne . . . 108

    Definicja . . . 108

    Klasyfikacja łagodnych guzów żołądka . . . 108

    Częstość występowania . . . 108

    Rozpoznanie . . . 108

    Zmiany polipowate: kryteria rozpoznania

    różnicowego . . . 109

    Zmiany polipowate: polipy Elstera i polipy hiperplastyczne . . . 110

    Polipy Elstera . . . 110

    Polipy hiperplastyczne . . . 110

    Zmiany polipowate: ogniskowa hiperplazja i przewlekłe nadżerki . . . 111

    Ogniskowa hiperplazja . . . 111

    Przewlekłe nadżerki . . . 111

    Zmiany polipowate: gruczolak i rzadkie zmiany . . . 112

    Gruczolak . . . 112

    Heterotopowe gruczoły Brunnera . . . 112

    Rakowiak . . . 112

    Heterotopowa tkanka trzustkowa . . . 112

    Zespół Peutza-Jeghersa . . . 112

    Zmiany polipowate: postępowanie . . . 113

    Leczenie i badania kontrolne . . . 113

    Nowotwory złośliwe żołądka: rak żołądka i wczesny rak żołądka . . . 114

    Rak żołądka . . . 114

    Wczesny rak żołądka . . . 114

    Nowotwory złośliwe żołądka: zaawansowany rak żołądka . . . 115

    Klasyfikacja . . . 115

    Nowotwory złośliwe żołądka: rozpoznanie raka żołądka . . . 116

    Rozpoznanie . . . 116

    Leczenie . . . 116

    Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka . . . 117

    Aspekty kliniczne . . . 117

    Rozpoznanie . . . 117

    Nowotwory złośliwe żołądka: chłoniak żołądka, leczenie . . . 118

    Ocena zaawansowania i opcje terapeutyczne . . . 118

    Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna: aspekty kliniczne . . . 119

    Przyczyny i wyniki badań . . . 119

    Leczenie . . . 119

    Nadciśnienie wrotne i gastropatia wrotna: rozpoznanie . . . 120

    Żołądek operowany . . . 121

    Sytuacje szczególne . . . 121

    Schemat badania . . . 121

    Żołądek operowany: zmiany i choroby wykrywalne endoskopowo . . . 122

    Gastropatia spowodowana zarzucaniem treści zasadowej do żołądka . . . 122

    Refluksowe zapalenie przełyku . . . 122

    Zwężenia . . . 122

    Wrzody . . . 122

    Ziarniniak wokół szwu . . . 122

    Bezoary . . . 122

    Rak w kikucie żołądka . . . 122

    Nawrót raka w żołądku . . . 122

    Całkowita resekcja żołądka . . . 123

    Częściowa resekcja żołądka: rodzaje i obraz endoskopowy . . . 124

    Rodzaje . . . 124

    Obraz endoskopowy . . . 124

    Częściowa resekcja żołądka: badanie endoskopowe . . . 125

    Wagotomia i fundoplikacja . . . 126

    Wagotomia i pyloroplastyka . . . 126

    Fundoplikacja . . . 126

    Obraz endoskopowy . . . 126

    Angiodysplazje . . . 127

    Definicja . . . 127

    Rozpoznanie . . . 127

    Uchyłki i nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128

    Uchyłki . . . 128

    Nieprawidłowa zawartość żołądka . . . 128

    Różne . . . 129

     

    3.3. Zmiany patologiczne: dwunastnica . . . 130

    Przegląd zmian patologicznych występujących w dwunastnicy . . . 132

    Wrzód dwunastnicy: cechy kliniczne . . . 133

    Definicja i przyczyny . . . 133

    Aspekty kliniczne . . . 133

    Umiejscowienie . . . 133

    Wrzód dwunastnicy: rozpoznanie i leczenie . . . 134

    Rozpoznanie . . . 134

    Leczenie i badania kontrolne . . . 134

    Wrzód dwunastnicy: powikłania . . . 135

    Krwawienie, penetracja i perforacja . . . 135

    Zapalenie opuszki dwunastnicy . . . 136

    Przyczyna . . . 136

    Rozpoznanie . . . 136

    Zmiany polipowate w dwunastnicy . . . 137

    Klasyfikacja . . . 137

    Zmiany polipowate w dwunastnicy: rozpoznanie . . . 138

    Celiakia, choroba Crohna i choroba Whipple’a . . . 139

    Celiakia . . . 139

    Rozpoznanie . . . 139

    Choroba Cohna . . . 139

    Choroba Whipple’a . . . 139

    Uchyłki dwunastnicy . . . 140

    Aspekty kliniczne . . . 140

    Umiejscowienie . . . 140

    Rozpoznanie . . . 140

    Zmiany w dwunastnicy związane z chorobami

    otaczających narządów . . . 141

    Narządy przyległe . . . 141

     

    4. Endoskopia zabiegowa i nowoczesne metody diagnostyczne . . . 142

    Przegląd możliwości endoskopii zabiegowej . . . 144

    Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego: występowanie i objawy . . . 145

    Występowanie . . . 145

    Przyczyny . . . 145

    Objawy . . . 145

    Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego: leczenie wstępne . . . 146

    Uzyskanie stabilizacji hemodynamicznej . . . 146

    Utrzymanie drożności dróg oddechowych i odpowiedniej wentylacji . . . 146

    Identyfikacja źródła krwawienia i zatrzymanie krwawienia . . . 146

    Krwawienie z żylaków przełyku lub żylaków dna żołądka: leczenie farmakologiczne i tamponada balonowa . . . 147

    Metody leczenia . . . 147

    Farmakologiczne leczenie krwawienia z żylaków

    przełyku . . . 147

    Tamponada balonowa . . . 147

    Krwawienie z żylaków przełyku: skleroterapia . . . 148

    Leczenie endoskopowe . . . 148

    Skleroterapia polidokanolem . . . 148

    Krwawienie z żylaków przełyku: opaskowanie . . . 149

    Skleroterapia żylaków dna żołądka, TIPS, leczenie

    operacyjne . . . 150

    Przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS) . . . 150

    Leczenie operacyjne . . . 150

    Krwawienie z wrzodu: leczenie nieoperacyjne . . . 151

    Występowanie i objawy . . . 151

    Nieoperacyjne metody lecznicze . . . 151

    Wskazania do leczenia endoskopowego . . . 151

    Krwawienie z wrzodu: klasyfikacja Forresta . . . 152

    Krwawienie z wrzodu: leczenie farmakologiczne i ostrzykiwanie . . . 153

    Leczenie farmakologiczne krwawienia z wrzodu . . . 153

    Techniki endoskopowe . . . 153

    Metody iniekcyjne . . . 153

    Krwawienie z wrzodu: zakładanie klipsa hemostatycznego i metody termiczne . . . 154

    Zakładanie klipsa hemostatycznego . . . 154

    Metody termiczne . . . 154

    Krwawienie z wrzodu: postępowanie po uzyskaniu pierwotnej hemostazy i w szczególnych sytuacjach . . . 155

    Postępowanie po uzyskaniu pierwotnej hemostazy . . . 155

    Hemostaza w zespole Mallory’ego-Weissa . . . 155

    Hemostaza w krwawieniu z wrzodu Dieulafoya . . . 155

    Hemostaza w krwotocznym zapaleniu żołądka . . . 155

    Pobieranie materiału do badań . . . 156

    Biopsja . . . 156

    Rozmaz szczoteczkowy do badania cytologicznego . . . 156

    Pobieranie płynu do badań . . . 156

    Endoskopowe leczenie zmian przedrakowych

    i wczesnego raka . . . 157

    Leczenie chirurgiczne . . . 157

    Leczenie endoskopowe . . . 157

    Polipektomia . . . 157

    Mukozektomia endoskopowa . . . 157

    Terapia fotodynamiczna . . . 157

    Usuwanie ciał obcych . . . 158

    Występowanie i lokalizacja . . . 158

    Objawy . . . 158

    Zasady postępowania . . . 158

    Usuwanie ciał obcych: rodzaje połykanych

    przedmiotów . . . 159

    Monety . . . 159

    Kulki do gry . . . 159

    Baterie . . . 159

    Kawałki mięsa . . . 159

    Fragmenty protez dentystycznych . . . 159

    Igły, wykałaczki . . . 159

    Przedmioty z dziurką . . . 159

    Pierścień ochronny PEG . . . 159

    Prezerwatywy wypełnione narkotykami . . . 159

    Zakładanie PEG: zasady, wskazania,

    przeciwwskazania . . . 160

    Zasada . . . 160

    Sonda PEG . . . 160

    Alternatywne metody zakładania PEG . . . 160

    Wskazania . . . 160

    Przeciwwskazania . . . 160

    Świadoma zgoda . . . 160

    Powikłania . . . 160

    Przygotowanie . . . 160

    Opieka po zabiegu . . . 160

    Zakładanie PEG: technika (1) . . . 161

    Zakładanie PEG: technika (2) . . . 162

    Zakładanie PEG: technika (3) . . . 163

    Zakładanie PEG: technika (4) . . . 164

    Sonda dwunastnicza: umieszczanie przy wykorzystaniu

    PEG . . . 165

    PEJ, sytuacje wyjątkowe i związane z umieszczeniem

    sondy . . . 166

    Usuwanie PEG, zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167

    Usuwanie PEG . . . 167

    Zakładanie sondy dwunastniczej . . . 167

    Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (1) . . . 168

    Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (2) . . . 169

    Zakładanie sondy dwunastniczej: technika (3) . . . 170

    Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego,

    zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171

    Przyczyny i miejsca występowania . . . 171

    Możliwości lecznicze . . . 171

    Zwężenia nowotworowe złośliwe . . . 171

    Rak przełyku . . . 171

    Rak oskrzela . . . 171

    Zwężenia łagodne . . . 172

    Zwężenia pozapalne przełyku . . . 172

    Zwężenie odźwiernika . . . 172

    Spożycie substancji żrących . . . 172

    Zweżenie po radioterapii . . . 172

    Achalazja . . . 172

    Fundoplikacja . . . 172

    Zwężenie zespolenia . . . 172

    Opaskowanie i skleroterapia żylaków . . . 172

    Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

    metody rozszerzania . . . 173

    Rozszerzanie metodą bougie . . . 173

    Dylatacja balonowa . . . 173

    Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

    nacinanie, protezy samorozprężalne . . . 174

    Nacięcie zwężeń . . . 174

    Protezy samorozprężalne . . . 174

    Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

    protezowanie, laseroterapia . . . 175

    Protezowanie . . . 175

    Laseroterapia . . . 175

    Zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego:

    koagulacja i toksyna botulinowa . . . 176

    Plazmowa koagulacja argonowa . . . 176

    Wstrzyknięcie toksyny botulinowej . . . 176

    Chromoendoskopia: roztwór Lugola . . . 177

    Definicja i barwniki . . . 177

    Roztwór Lugola . . . 177

    Chromoendoskopia: błękit metylenowy . . . 178

    Błękit metylenowy i nabłonek Barretta . . . 178

    Chromoendoskopia: indygokarmin, zastosowanie

    barwień przyżyciowych . . . 179

    Indygokarmin . . . 179

    Potencjalne zastosowanie barwień przeżyciowych

    w górnym odcinku przewodu pokarmowego . . . 179

    Endoskopia fluorescencyjna i endoskopia z powiększeniem

    obrazu . . . 180

    Zasady działania endoskopii fluorescencyjnej . . . 180

    Endoskopia z powiększeniem obrazu . . . 180

    Fluorescencja z zastosowaniem 5-ALA . . . 180

    Enteroskopia . . . 181

    Sonda enteroskopowa . . . 181

    Enteroskopia metodą push . . . 181

    Enteroskopia śródoperacyjna . . . 181

    Endoskopia kapsułkowa . . . 181

     

    Dodatek . . . 182

    Schemat badania i opisu endoskopowego . . . 184

    Lokalizacja zmian . . . 185

    Opis zmian . . . 186

     

    Indeks . . . 189

    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2007
    ISBN 978-83-64737-31-2
    Dziedzina: Gastroenterologia
    Dostępne wydania:
     więcej