Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, red. Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

 

„Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” to pożyteczne i przyjazne w formie kompendium wiedzy oparte na przeglądzie aktualnego piśmiennictwa i doświadczenia. Poza informacjami ogólnymi znajdą w nim Czytelnicy również bardzo interesujące tematy związane z możliwościami zastosowania małoinwazyjnych metod leczenia oraz problemami ogólnointernistycznymi i anestezjologicznymi pojawiającymi się u chorych planowanych do leczenia operacyjnego. Ze względu na charakter interdyscyplinarny tematu autorzy zdecydowali się rozszerzyć książkę dla innych dyscyplin zwłaszcza zabiegowych, co umożliwia spojrzenie na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową z pozycji ginekologa, traumatologa, internisty, chirurga, internisty, lekarza rodzinnego czy, w przypadkach najcięższych, anestezjologa.

 

SPIS TREŚCI

 

1.  Wstęp – dlaczego powstała ta książka?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

2. Rys historyczny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2

3. Wiadomości ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

 3.1. Anatomia układu żylnego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

 3.2. Fizjologia układu żylnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

 3.3.  Patofi zjologia – podstawy przewlekłej choroby żylnej i zakrzepicy żył  głębokich …  13

  3.4.   Inne czynniki sprzyjające występowaniu ŻChZZ – trombofi lie  . . . . .   17

4. Podstawy diagnostyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

  4.1.  Wywiad i badanie przedmiotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

  4.2.  Metody instrumentalne – badanie ultrasonografi czne  . . . . . . . . . . . .   27

  4.3.  Badania biochemiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

5. Profilaktyka ŻChZZ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

  5.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

  5.2.  Czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

  5.3.  Inne czynniki mające wpływ na rozwój ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . .   41

 5.4. Profi laktyka pierwotna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42

 5.5.  Profi laktyka ŻChZZ u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym  44

 5.6. Profi laktyka wtórna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

  5.7.  Rola kompresjoterapii w ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51

6. Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

  6.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

  6.2.  Leczenie farmakologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54

  6.3.  Kompresjoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

  6.4.  Leczenie inwazyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

7.  Zakrzepica żył powierzchownych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

  7.1.  Nazewnictwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

 7.2.  Anatomia układu żył powierzchownych kończyny dolnej   . . . . . . . .   80

  7.3.   Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

  7.4.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

  7.5.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

  7.6.  Rola lekarza praktyka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88

8.  Rola lekarza internisty w leczeniu zatorowości płucnej  . . . . . . . .   90

 8.1. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90

 8.2. Patofi zjologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

  8.3.  Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

  8.4.  Przebieg kliniczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

  8.5.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

 8.6. Leczenie zatorowości płucnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99

  8.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101

9.   Zator płucny wysokiego ryzyka – leczenie w warunkach intensywnej terapii   102

  9.1.  Epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102

 9.2. Powikłania hemodynamiczne zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . .   103

 9.3. Powikłania oddechowe zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

  9.4.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105

  9.5.  Monitorowanie w OIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

 9.6. Powikłania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

  9.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

10.   Diagnostyka, profilaktyka i leczenie ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

  10.1.  W ortopedii i traumatologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

  10.2.  W chirurgii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118

  10.3.  W ginekologii i położnictwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122

  10.4.  U przewlekle chorych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134

  10.5.  W dermatologii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135

  10.6.  W gabinecie lekarza pierwszego kontaktu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145

11.  Wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

  11.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

 11.2. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

  11.3.  Czynniki ryzyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152

 11.4. Profi laktyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154

12. Piśmiennictwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165

Indeks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-64737-10-7
Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
Dostępne wydania:

  Zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. Algorytm leczenia

  red. Maria Kornacka, Wojciech Walas, Janusz Świetliński

  Opracowanie to stanowi praktyczny poradnik dotyczący leczenia noworodka z PPHN. Założeniem autorów było zaproponowanie algorytmu postępowania przydatnego na każdym etapie takiego leczenia. Opisano leczenie optymalne oraz zaproponowano postępowanie w warunkach ograniczonego dostępu do niektórych metod leczenia (ECMO, iNO). Informacje dotyczące zagadnień takich jak epidemiologia czy etiopatogeneza PPHN ograniczono do minimum niezbędnego dla zrozumienia zasad leczenia. Zrezygnowano także ze szczegółowego omawiania symptomatologii i rozpoznania, zwrócono jedynie uwagę na najistotniejsze elementy procesu diagnostycznego. Algorytm wyposażono w przewodnik, w którym omówiono najistotniejsze składowe poszczególnych etapów leczenia. Wwielu miejscach przewodnik kieruje czytelnika do ogólnie dostępnych tekstów źródłowych. Skupiono się głównie na tych, które są specyficzne dla postępowania w PPHN.

  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-05-03
  Dziedzina: Pediatria i neonatologia
  Dostępne wydania:

   Wykłady z otolaryngologii

   red. Kazimierz Niemczyk

   SŁOWO WSTĘPNE

   Zespoł Katedry i Kliniki Otolaryngologii przygotował wykłady, ktore obejmują zasadnicze treści programowe nauczania studentow na wydziałach lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat staramy się, by tematyka wykładów i seminariów umożliwiała nabycie wiedzy potrzebnej w praktyce lekarza w podstawowej opiece medycznej. Dlatego też zamieściliśmy rozdziały dotyczące zagadnień najczęstszych procesów nowotworowych, schorzeń zapalnych w zakresie nosa, ucha, gardła i krtani, a także urazów, krwawień oraz obecności ciał obcych w otorynolaryngologii. Znajdą Państwo również praktyczne omówienie problemow interdyscyplinarnych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi, zaburzenia oddychania w czasie snu, a także zaburzenia słuchu, rozwoju mowy i języka. Przedstawione zostały klasyczne jednostki chorobowe (choroba Meniere’a, otoskleroza, nagła głuchota), ktore stanowią domenę specjalistów otorynolaryngologii, ale mogą być rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistow. Dodatkowe tematy, np. leczenie osób z głuchotą poprzez wszczepianie implantów ślimakowych, są swoiste dla nowoczesnej otochirurgii i audiologii; stanowią dorobek ostatnich dziesięcioleci. Szerokie rozpowszechnienie programow wszczepiania implantow w Polsce i także na świecie wymaga zaznajomienia się z tym tematem przez studentow medycyny i innych specjalistów.

   Intencją zespołu autorów było przybliżenie Czytelnikowi wybranych – uznanych za najważniejsze wedle kryteriow praktyki i aktualnej wiedzy – problemów otorynolaryngologii.

   Mamy nadzieję, że podręcznik będzie pomocny w nabyciu podstaw otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.

   Kazimierz Niemczyk

   SPIS TREŚCI

   Słowo wstępne Kazimierz Niemczyk

   Rozdział 1. Zarys anatomii głowy i szyi Piotr Chęciński

   1. Budowa jamy ustnej i gardła
   2. Budowa krtani
   3. Budowa nosa

   Rozdział 2. Urazy w otorynolaryngologii Paweł Szwedowicz

   1. Urazy wielonarządowe
    1. Postępowanie wstępne
    2. Ocena kliniczna
    3. Postępowanie
   2. Urazy dotyczące poszczególnych okolic głowy i szyi
    1. Ucho zewnętrzne
    2. Ucho środkowe
    3. Ucho wewnętrzne
    4. Twarzoczaszka
   3. Krwawienie w otolaryngologii

   Rozdział 3. Porażenie nerwu twarzowego Piotr Chęciński

   1. Budowa nerwu twarzowego
   2. Przyczyny uszkodzenia nerwu twarzowego
   3. Diagnostyka porażenia nerwu twarzowego
   4. Często rozpoznawane schorzenia nerwu twarzowego

   Rozdział 4. Duszność w otolaryngologii Jagna Nyckowska

   Rozdział 5. Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu Jarosław Balcerzak

   1. Epidemiologia chrapania i obturacyjnego bezdechu podczas snu
   2. Czynniki predysponujące do chrapania
   3. Definicja chrapania
   4. Patomechanizm chrapania i OBPS
   5. Definicja OBPS
   6. Obraz kliniczny OBPS
    1. Objawy obserwowane podczas snu („nocne”)
    2. Objawy OBPS obserwowane u osoby czuwającej („dzienne”)
   7. Następstwa bezdechu oraz zjawiska mu towarzyszące
   8. Powikłania OBPS
   9. Diagnostyka OTOLARYNGOLOGIA V
    1. Badanie polisomnograficzne
    2. Badanie laryngologiczne
    3. Badania dodatkowe
   10. Zalecenia ogolne dla chrapiących i osób z OBPS
   11. Środki łagodzące chrapanie
   12. Leczenie z powodu OBPS
    1. Leczenie chirurgiczne
    2. Leczenie zachowawcze
   13. Podsumowanie

   Rozdział 6. Ciała obce w otolaryngologii Jagna Nyckowska

   Rozdział 7. Zapalenia jamy ustnej i gardła Magdalena Arcimowicz

   1. Symptomatologia chorob jamy ustnej i gardła
   2. Wybrane schorzenia jamy ustnej i gardła
   3. Zapalenia jamy ustnej, dziąseł i języka
    1. Zapalenia jamy ustnej
    2. Zapalenia swoiste
    3. Zmiany zapalne dziąseł
    4. Zmiany zapalne języka
    5. Choroby jamy ustnej o niejasnej etiologii
   4. Ostre i przewlekłe zapalenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe) gardła i tkanki chłonnej
    1. Klasyfikacja stanow zapalnych błony śluzowej gardła i tkanki chłonnej
    2. Objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie
    3. Powikłania miejscowe zapaleń tkanki chłonnej gardła
    4. Powikłania ogolne zapaleń tkanki chłonnej gardła
    5. Wskazania do tonsylektomii i adenoidektomii

   Rozdział 8. Nieżyty nosa Magdalena Arcimowicz, Bolesław Samoliński

   Rozdział 9. Choroby alergiczne w otolaryngologii Magdalena Arcimowicz

   1. Choroby alergiczne
   2. Manifestacja chorob alergicznych w narządach głowy i szyi
   3. Anafilaksja
   4. Obrzęk naczynioruchowy

   Rozdział 10. Zapalenie zatok przynosowych Jarosław Balcerzak, Kazimierz Niemczyk

   Rozdział 11. Zapalenia uszu Kazimierz Niemczyk

   1. Zapalenie ucha wewnętrznego
    1. Zapalenie małżowiny usznej
    2. Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
    3. Ograniczone zapalenie PSZ (furunculus meati acustici externi)
    4. Rozlane zapalenie PSZ (otitis externa diffusa)
    5. Złośliwe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego (otitis maligna)
    6. Grzybica ucha (otomycosis)
    7. Wirusowe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
    8. Wyprysk skory PSZ i (lub) małżowiny usznej (eczema)
    9. Obecność ciała obcego w PSZ
    10. Woskowina (cerumen) i czop woskowinowy
    11. Czop naskórkowy (keratitis obturans)
   2. Zapalenie ucha środkowego
    1. Ostre zapalenie ucha środowego
    2. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
     VI OTOLARYNGOLOGIA
    3. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (otitis media secretoria)
    4. Powikłania zapalenia ucha

   Rozdział 12. Nowotwory głowy i szyi

   1. Charakterystyka ogólna
    1. Epidemiologia
    2. Etiologia
    3. Patomorfologia
    4. Rodzaje nowotworów
    5. Objawy kliniczne
    6. Zasady diagnostyki
    7. Strategia leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi
   2. Charakterystyka szczegółowa według lokalizacji
    1. Przerzut do węzłów chłonnych szyi
    2. Przerzut do węzłow chłonnych z nieznanego ogniska pierwotnego
    3. Nowotwory jam nosa i zatok obocznych
    4. Nowotwory jamy ustnej
    5. Nowotwory gardła
    6. Nowotwory gruczołów ślinowych
    7. Nowotwory ucha

   Rozdział 13. Rak krtani Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcickiewicz

   Rozdział 14. Badania subiektywne narządu słuchu – podstawy Krzysztof Morawski

   Rozdział 15. Audiologia – badania obiektywne narządu słuchu Magdalena Lachowska

   Rozdział 16. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – przyczyny, diagnostyka, leczenie Katarzyna Pierchała

   Rozdział 17. Audiologia, otoneurologia – wybrane jednostki chorobowe

   1. Otoskleroza Krzysztof Morawski, Magdalena Lachowska
   2. Guzy nerwu przesionkowo-ślimakowego Kazimierz Niemczyk
   3. Choroba Meniere’a (wodniak błędnika) Katarzyna Pierchała
   4. Nagłe jednostronne wypadnięcie czynności przedsionka Marta Held-Ziółkowska
   5. Nagła głuchota Krzysztof Morawski
   6. Głęboki niedosłuch i głuchota – implanty ślimakowe Magdalena Lachowska, Kazimierz Niemczyk

   Rozdział 18. Rozwój mowy u dzieci – norma a patologia Katarzyna Bieńkowska

   1. Rozwój mowy dziecka – norma
   2. Etapy rozwoju języka
    1. Okres przygotowawczy
    2. Okres melodii
    3. Okres wyrazu
    4. Okres zdania
    5. Okres swoistej mowy dziecięcej
   3. Rozwoj systemu fonologicznego
   4. Rozwoj mowy – patologia
    1. Czynniki powodujące zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
    2. Wady wymowy
   5. Leczenie w zaburzeniach mowy
   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania:
   ISBN 978-83-64737-08-4
   Dziedzina: Laryngologia
   Dostępne wydania:

    Ultrasonografia żył kończyn dolnych

    Piotr Kawecki

    Ultrasonografia żył kończyn dolnych, Piotr Kawecki

     

    Ultrasonografia żył kończyn dolnych (...) została pomyślana jako przewodnik z zakresu diagnostyki układu żylnego dla lekarzy zajmujących się zarówno diagnostyką ultrasonograficzną, jak i leczeniem Przewlekłej Choroby Żylnej (PChŻ) i Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej (ŻChZZ). W bardzo przystępnej, uproszczonej formie autor przedstawił anatomię i patologię układu żylnego w oparciu o liczne przejrzyste schematy i zdjęcia ultrasonograficzne bardzo dobrej jakości. Autor szczegółowo opisuje różne odmiany anatomiczne położenia żył i ich ujść. Dalsze informacje dotyczą etiologii powstawania żylaków, czynników ryzyka rozwoju PChŻ, klasyfikacje żylaków. Następna część poświęcona jest diagnostyce ultrasonograficznej zakrzepicy żylnej, etiologii oraz metodom zapobiegania tej chorobie oraz jej leczenia. Kolejna część książki jest poświęcona obrzękom oraz diagnostyce różnicowej PChŻ i ŻChZZ.

    Z przedmowy
    prof. dr. hab. Tomasza Zubilewicza

    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2013
    ISBN 978-83-64737-17-6
    Dziedzina: Diagnostyka obrazowa
    Dostępne wydania:
     więcej