Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

EKG. Sztuka interpretacji

Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

EKG. Sztuka interpretacji, Thomas B. Garcia, Neil E. Holtz

Pod względem merytorycznym książka została podzielona na trzy poziomy. Poziom 1 obejmuje informacje podstawowe, przeznaczone dla tych, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w interpretacji EKG. Poziom 2 obejmuje informacje dla czytelników średnio zaawansowanych, czyli tych, którzy znają już podstawy EKG. Poziom 3 stanowią wiadomości dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG.

EKG. Sztuka interpretacji to obszerne opracowanie dotyczące 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu (EKG). Treść tego podręcznika jest wynikiem współpracy lekarza, ratownika medycznego i wydawcy, firmy Jones and Bartlett Publishers. W rezultacie powstał wyczerpujący tekst, dzięki któremu Czytelnik mający niewielką lub żadną wiedzę na temat elektrokardiografii może stać się zaawansowanym interpretatorem EKG. Niezależnie od tego, czy jesteś ratownikiem, pielęgniarką, studentem medycyny czy lekarzem, jeśli chcesz nauczyć się elektrokardiografii lub uporządkować dotychczas zgromadzoną wiedzę,

książka ta spełni Twoje oczekiwania.

Podręcznik zawiera ponad 200 pełnych zapisów EKG. W każdym rozdziale

przedstawiono podstawy teoretyczne uzupełnione zapisami EKG, ich analizami

oraz interpretacją. Ostatni, podsumowujący rozdział dotyczy całościowej inter-

pretacji EKG.

W przeciwieństwie do innych książek na ten temat, podręcznik ten

został przystosowany do trzech różnych poziomów wiedzy Czytelników:

• Poziom  1, oznaczony na niebiesko, to podstawowe informacje dla

początkujących, którzy mają jedynie minimalne doświadczenie w anali-

zowaniu EKG. Na tej podstawowej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia

EKG, opiera się materiał prezentowany na wyższych poziomach.

• Poziom  2, oznaczony na zielono, to informacje dla Czytelników śred-

niozaawansowanych, czyli tych, którzy rozumieją podstawy EKG, ale

chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę. Jeśli przeczytałeś materiał

z Poziomu 1 lub czytałeś inne książki dotyczące podstaw EKG, jesteś

prawdopodobnie na tym poziomie. Możesz wtedy pominąć Część 1

i zacząć od razu od Części 2.

• Poziom 3, oznaczony na czerwono, to wiadomości dla zaawansowanych,

przeznaczone dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w analizie EKG,

na przykład praktykujących lekarzy. Wiedza prezentowana na tym

poziomie wymaga gruntownej znajomości podstaw EKG, a także zazna-

jomienia się z chorobami mogącymi wywoływać zmiany widoczne w EKG.

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-64737-09-1
Dziedzina: Pediatria i neonatologia
Dostępne wydania:

  Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

  Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

  Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, red. Tomasz Zubilewicz, Piotr Terlecki

   

  „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa” to pożyteczne i przyjazne w formie kompendium wiedzy oparte na przeglądzie aktualnego piśmiennictwa i doświadczenia. Poza informacjami ogólnymi znajdą w nim Czytelnicy również bardzo interesujące tematy związane z możliwościami zastosowania małoinwazyjnych metod leczenia oraz problemami ogólnointernistycznymi i anestezjologicznymi pojawiającymi się u chorych planowanych do leczenia operacyjnego. Ze względu na charakter interdyscyplinarny tematu autorzy zdecydowali się rozszerzyć książkę dla innych dyscyplin zwłaszcza zabiegowych, co umożliwia spojrzenie na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową z pozycji ginekologa, traumatologa, internisty, chirurga, internisty, lekarza rodzinnego czy, w przypadkach najcięższych, anestezjologa.

   

  SPIS TREŚCI

   

  1.  Wstęp – dlaczego powstała ta książka?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

  2. Rys historyczny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2

  3. Wiadomości ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

   3.1. Anatomia układu żylnego   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6

   3.2. Fizjologia układu żylnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

   3.3.  Patofi zjologia – podstawy przewlekłej choroby żylnej i zakrzepicy żył  głębokich …  13

    3.4.   Inne czynniki sprzyjające występowaniu ŻChZZ – trombofi lie  . . . . .   17

  4. Podstawy diagnostyki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

    4.1.  Wywiad i badanie przedmiotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

    4.2.  Metody instrumentalne – badanie ultrasonografi czne  . . . . . . . . . . . .   27

    4.3.  Badania biochemiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38

  5. Profilaktyka ŻChZZ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

    5.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39

    5.2.  Czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

    5.3.  Inne czynniki mające wpływ na rozwój ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . .   41

   5.4. Profi laktyka pierwotna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   42

   5.5.  Profi laktyka ŻChZZ u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym  44

   5.6. Profi laktyka wtórna ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49

    5.7.  Rola kompresjoterapii w ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51

  6. Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

    6.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

    6.2.  Leczenie farmakologiczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54

    6.3.  Kompresjoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

    6.4.  Leczenie inwazyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64

  7.  Zakrzepica żył powierzchownych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

    7.1.  Nazewnictwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79

   7.2.  Anatomia układu żył powierzchownych kończyny dolnej   . . . . . . . .   80

    7.3.   Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

    7.4.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

    7.5.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87

    7.6.  Rola lekarza praktyka   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   88

  8.  Rola lekarza internisty w leczeniu zatorowości płucnej  . . . . . . . .   90

   8.1. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90

   8.2. Patofi zjologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

    8.3.  Objawy kliniczne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91

    8.4.  Przebieg kliniczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

    8.5.  Diagnostyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93

   8.6. Leczenie zatorowości płucnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99

    8.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101

  9.   Zator płucny wysokiego ryzyka – leczenie w warunkach intensywnej terapii   102

    9.1.  Epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102

   9.2. Powikłania hemodynamiczne zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . .   103

   9.3. Powikłania oddechowe zatoru tętnicy płucnej   . . . . . . . . . . . . . . . . .   104

    9.4.  Leczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105

    9.5.  Monitorowanie w OIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

   9.6. Powikłania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111

    9.7.  Podsumowanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

  10.   Diagnostyka, profilaktyka i leczenie ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

    10.1.  W ortopedii i traumatologii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   113

    10.2.  W chirurgii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   118

    10.3.  W ginekologii i położnictwie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122

    10.4.  U przewlekle chorych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134

    10.5.  W dermatologii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135

    10.6.  W gabinecie lekarza pierwszego kontaktu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145

  11.  Wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

    11.1.  Wprowadzenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

   11.2. Wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150

    11.3.  Czynniki ryzyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152

   11.4. Profi laktyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154

  12. Piśmiennictwo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165

  Indeks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178

  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania: 2013
  ISBN 978-83-64737-10-7
  Dziedzina: Anestezjologia i intensywna terapia
  Dostępne wydania:

   Psychiatria Tom I - Zagadnienia ogólne

   R.E. Hales, S.C. Yudofsky, G.O. Gabbard

   Psychiatria, R.E. Hales, S.C. Yudofsky, G.O. Gabbard

    

   Podręcznik, który oddajemy do rąk Czytelników, stanowi przystępne i wiarygodne kompendium wiedzy z obszernej dziedziny psychiatrii.
   Ponad 100 autorów w 44 rozdziałach książki podsumowuje najnowsze osiągnięcia i odkrycia dokonane w obszarze psychiatrii. Redaktorzy naukowi polskiego wydania dołożyli starań, by  wiedzę  tę  przedstawić  w  sposób  przystępny  dla  polskiego  Czytelnika.
   Psychiatria przeznaczona jest dla praktykujących i uczących się psychiatrów na różnym poziomie zaawansowania zawodowego, psychologów klinicznych, psychoterapeutów oraz specjalistów innych dziedzin, w których troska o zdrowie  psychiczne  jest  zadaniem  podstawowym.
   Polskie wydanie Psychiatrii podzielone zostało na cztery tomy:
   Tom I
   Zagadnienia ogólne
   Tom II
   Zaburzenia psychiczne
   Tom III
   Leczenie zaburzeń psychicznych
   Tom IV
   Przypadki kliniczne

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania: 2010
   ISBN 978-83-64737-11-4
   Dziedzina: Psychiatria
   Dostępne wydania:

    Psychiatria Tom II - Zaburzenia psychiczne

    R.E. Hales, S.C. Yudofsky, G.O. Gabbard

    Psychiatria, R.E. Hales, S.C. Yudofsky, G.O. Gabbard

     

    Podręcznik, który oddajemy do rąk Czytelników, stanowi przystępne i wiarygodne kompendium wiedzy z obszernej dziedziny psychiatrii.
    Ponad 100 autorów w 44 rozdziałach książki podsumowuje najnowsze osiągnięcia i odkrycia dokonane w obszarze psychiatrii. Redaktorzy naukowi polskiego wydania dołożyli starań, by  wiedzę  tę  przedstawić  w  sposób  przystępny  dla  polskiego  Czytelnika.
    Psychiatria przeznaczona jest dla praktykujących i uczących się psychiatrów na różnym poziomie zaawansowania zawodowego, psychologów klinicznych, psychoterapeutów oraz specjalistów innych dziedzin, w których troska o zdrowie  psychiczne  jest  zadaniem  podstawowym.
    Polskie wydanie Psychiatrii podzielone zostało na cztery tomy:
    Tom I
    Zagadnienia ogólne
    Tom II
    Zaburzenia psychiczne
    Tom III
    Leczenie zaburzeń psychicznych
    Tom IV
    Przypadki kliniczne

    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania: 2012
    ISBN 978-83-64737-12-1
    Dziedzina: Psychiatria
    Dostępne wydania:
     więcej