Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Radiologiczny atlas guzów kości

red. Urszula Grzesiakowska

Założeniem atlasu, adresowanego przede wszystkim do radiologów, jest przedstawienie od kilku do kilkudziesięciu obrazów radiologicznych różnych guzów kości. Jest to materiał szkoleniowy i obejmuje najczęściej występujące guzy kości u dorosłych. Atlas zawiera patologie z pogranicza zmian nowotworowych, które występują dość często i wymagają różnicowania z guzami kości.

Publikacja ta ma na celu ułatwienie pracy radiologów i przybliżenie problemów występujących w tej rzadkiej i trudnej dziedzinie diagnostyki. 

W książce m.in.: guzy z tkanki kostnej, guzy z tkanki chrzęstnej, guzy drobnokomórkowe, guz olbrzymiokomórkowy.

SPIS TREŚCI

 1. Mięsaki kości – charakterystyka kliniczna i metody leczenia - Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski
  1. Wstęp
  2. Epidemiologia i etiologia
  3. Objawy kliniczne i diagnostyka
  4. Ocena zaawansowania klinicznego
  5. Zasady leczenia
  6. Podsumowanie
 2. Objawy radiologiczne zmian nowotworowych kości - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła, Michał Olszewski
  1. Niszczenie tkanki kostnej
  2. Nowotworzenie struktur uwapnionych
  3. Odczyny okostnowe
  4. Zwapnienia w tkankach miękkich
 3. Guzy z tkanki kostnej - Urszula Grzesiakowska
  1. Kostniak
  2. Kostniak kostnawy
  3. Kostniak zarodkowy
  4. Mięsak kostny
  5. Mięsak kostny przykostny
 4. Guzy z tkanki chrzęstnej - Donata Makuła, Urszula Grzesiakowska
  1. Chrzęstniak wewnątrzkostny
  2. Chrzęstniak przykostny
  3. Mnogie chrzęstniaki wewnątrzkostne
  4. Pojedyncza wyrośl chrzęstno-kostna
  5. Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne
  6. Chrzęstniak zarodkowy
  7. Włókniak chrzęstno-śluzowy
  8. Chrzęstniakowatość maziówki
  9. Mięsak chrzęstny wewnątrzkostny
  10. Mięsak chrzęstny przykostny
  11. Mięsak chrzęstny mezenchymalny
 5. Guz olbrzymiokomórkowy - Urszula Grzesiakowska, Donata Makuła
 6. Guzy drobnokomórkowe Michał Olszewski
  1. Mięsak Ewinga
  2. Chłoniak pierwotny kości
  3. Szpiczak
 7. Guzy z tkanki naczyniowej - Urszula Grzesiakowska
  1. Naczyniak
  2. Mięsak naczyniowy endotelialny
  3. Mięsak naczyniowy pericytarny
  4. Mięsak naczyniowy
 8. Guzy z tkanki łącznej - Urszula Grzesiakowska
  1. Włóknisty ubytek korowy
  2. Mięsak łącznotkankowy
  3. Mięsak łącznotkankowy histiocytarny
 9. Inne guzy - Urszula Grzesiakowska
  1. Struniak
  2. Mięsak maziówki
 10. Zmiany guzopodobne - Urszula Grzesiakowska
  1. Torbiel tętniakowata
  2. Dysplazja włóknista
  3. Choroba Pageta
  4. Kostniejące zapalenie mięśni
 11. Piśmiennictwo
Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania:
ISBN 978-83-64737-01-5
Dziedzina: Diagnostyka obrazowa
Dostępne wydania:

  Mammografia w diagnostyce raka sutka

  red. Janina Dziukowa, Ewa Wesołowska

  W monografii, którą przedstawiamy zajmujemy się zagadnieniem diagnostyki raka sutka – przede wszystkim mammografią rentgenowską jako podstawową metodą wykrywania raka. Uważamy, że najważniejszym problemem jest rozpoznanie lub wykluczenie raka sutka, a rozpoznawanie innych patologii jest na dalszym planie i nie ma tak undamentalnego znaczenia.

  Tak więc zgodnie z tytułem – „Mammografia w diagnostyce raka sutka” – omawianie innych metod badania i schorzeń wymagających różnicowania jest podporządkowane podstawowemu celowi – diagnostyce raka sutka. Mogą być różne punkty widzenia, z perspektywy których takie pozornie jednostronne omawianie tematu może wydawać się niesłuszne. Jednak z naszych doświadczeń wynika, że najwięcej błędnych decyzji zdarza się w wyniku niedoceniania wagi problemu i braku świadomości czym jest rak sutka wykryty w zaawansowanym stadium choroby. Ważne jest uświadomienie wszystkim, którzy zajmują się diagnostyką raka sutka, jakie konsekwencje ma popełnianie błędu diagnostycznego, błędu który może wynikać z braku doświadczenia, zbytniej pewności siebie, a czasami po prostu z nadmiaru pracy, ale jeżeli ta monografia przyczyni się w jakimś stopniu do lepszego zrozumienia problemu, podniesienia świadomości i wiedzy, to uważamy, że spełniła swoje zadanie.
  Janina Dziukowa

  Drugie, rozszerzone wydanie monografii poświęconej diagnostyce raka sutka. Najwięcej uwagi poświęcono mammografii rentgenowskiej jako podstawowej metodzie wykrywania raka.  Ponieważ za najważniejszy problem publikacji autorzy uznali rozpoznanie lub wykluczenie raka sutka, omawianie innych schorzeń wymagających różnicowania podporządkowane zostało podstawowemu celowi - diagnostyce raka sutka. Głównym celem książki jest podniesienie świadomości, pogłębienie wiedzy oraz pomoc w lepszym zrozumieniu opisywanego problemu.
  Janina Dziukowa
  Ewa Wesołowska

  SPIS TREŚCI

  Rozdział 1
  Rak sutka – wprowadzenie – Janina Dziukowa

  Rozdział 2
  Patogeneza raka sutka – Ewa Grzybowska

  1. Czynniki egzogenne
  2. Biologia molekularna raka sutka
  3. Genetycznie uwarunkowany rak sutka
  4. Podsumowanie

  Rozdział 3
  Patologia i diagnostyka patomorfologiczna raka sutka – Wojciech Olszewski, Włodzimierz Olszewski

  1. Klasyfikacja guzów sutka WHO
  2. Rokowanie w naciekającym raku sutka
  3. Raport badania patomorfologicznego w diagnostyce raka sutka
  4. Czynniki prognostyczne i predykcyjne
  5. Techniki w patomorfologicznej diagnostyce zmian sutka

  Rozdział 4
  Rak sutka – badanie kliniczne, klasyfikacja TNM – Monika Nagadowska

  Rozdział 5
  Fizyczne podstawy mammografii – Jerzy Tołwiński

  1. Wstęp
  2. Budowa mammografów
  3. Parametry fizyczne mammografów
  4. Detektor obrazu
  5. Promieniowanie rozproszone
  6. Kompresja
  7. Kratka przeciwrozproszeniowa
  8. Układy automatyki
  9. Jakość obrazu
  10. Dawki promieniowania X

  Rozdział 6
  Kontrola jakości aparatury mammograficznej – Ewa Fabiszewska

  1. Testy specjalistyczne
  2. Testy podstawowe

  Rozdział 7
  Badanie mammograficzne – Ewa Wesołowska, Krystyna Jasińska, Krystyna Bystroń, Bożena Kilanowska

  1. Technika badania mammograficznego
  2. Rola i odpowiedzialność technika
  3. Opis badania mammograficznego

  Rozdział 8
  Inne techniki badań

  1. Mammografia cyfrowa – Robert Chrzan, Andrzej Urbanik
  2. Sonomammografia w diagnostyce raka sutka – Maria Cygan
  3. Badanie metodą rezonansu magnetycznego – Małgorzata Tacikowska
  4. Mammoscyntygrafia w diagnostyce raka sutka – Izabella Kozłowicz-Gudzińska
  5. Markery nowotworowe u chorych na raka sutka – Janina Kamińska
  6. Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) w diagnostyce raka sutka – Małgorzata Tacikowska

  Rozdział 9
  Symptomatologia mammograficzna – Ewa Wesołowska

  1. Obraz prawidłowego sutka
  2. Asymetria
  3. Zaburzenie architektury w obrazie mammograficznym
  4. Guzek spikularny
  5. Mikrozwapnienia
  6. Guzek dobrze odgraniczony
  7. Zmiany zawierające tkankę tłuszczową
  8. Zmiany zapalne
  9. Obrazowanie sutków u mężczyzn
  10. Endoprotezy sutkowe. Zabiegi rekonstrukcyjne

  Rozdział 10
  Zmiany klinicznie bezobjawowe – Ewa Dziewulska

  1. Diagnostyka
  2. Rak wewnątrzprzewodowy CDIS

  Rozdział 11
  Inwazyjne procedury diagnostyczne – technika wykonania, wskazania – Ewa Dziewulska

  1. Biopsje przezskórne
  2. Biopsja chirurgiczna
  3. Galaktografia

  Rozdział 12
  Leczenie oszczędzające w raku sutka – Monika Nagadowska

  Rozdział 13
  Mammograficzne obserwacje po leczeniu raka sutka – Justyna Oknińska

  1. Ocena po leczeniu oszczędzającym
  2. Mammograficzne monitorowanie leczenia zachowawczego zaawansowanego raka sutka

  Rozdział 14
  Badania skryningowe w raku sutka – Monika Nagadowska, Ewa Wesołowska

  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-02-2
  Dziedzina: Diagnostyka obrazowa
  Dostępne wydania:

   Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu

   red. Janusz Nowotny

   Podstawy kliniczne fizjoterapii to jedyne na polskim rynku opracowanie skierowane bezpośrednio do studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów:

   • w przeciwieństwie do innych podręczników nie zawiera treści wykraczających poza obszar wiedzy potrzebnej fizjoterapeucie, a za to eksponuje zagadnienia i informacje niezbędne w praktyce fizjoterapeutycznej
   • autorzy zwracają szczególną uwagę na aspekty kliniczne, które są istotne dla programowania rehabilitacji i kontroli jej wyników
   • zgromadzona w nim wiedza medyczna ma ułatwić fizjoterapeucie właściwe podejście do każdego pacjenta w rozmaitych sytuacjach

   SPIS TREŚCI

   1. WPROWADZENIE
   2. PODSTAWOWE PROBLEMY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    PODSTAWOWE PROBLEMY KLINICZNE
    ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE
    ASPEKTY TERAPEUTYCZNE
    ASPEKTY METODYCZNE
   3. WRODZONE WADY NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    WRODZONE BRAKI I UBYTKI KOŃCZYN
    ZABURZENIA ROZWOJOWE KOŃCZYN
    Dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego
    Wrodzona stopa końsko-szpotawa
    Wrodzona stopa przywiedziona
    WRODZONE WADY KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI
    Klatka piersiowa lejkowata
    Wrodzony kręcz szyi
    Inne wady wrodzone klatki piersiowej
    WRODZONE WADY KRĘGOSŁUPA
    Wrodzona krótka szyja
    Wrodzone boczne skrzywienie kręgosłupa
    Rozszczepy kręgosłupa
   4. ZABURZENIA STATYCZNE NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    STATYCZNE ZNIEKSZTAŁCENIA (WADY) KOŃCZYN DOLNYCH
    Kolana szpotawe
    Kolana koślawe
    Stopa płaska statyczna
    Stopa poprzecznie płaska
    Paluch koślawy
    STATYCZNE WADY KRĘGOSŁUPA
    Kręgozmyk
    WADY POSTAWY
    WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ
    BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA
   5. CHOROBY NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    ASEPTYCZNE MARTWICE KOŚCI (NASAD)
    Jałowa martwica głowy kości udowej
    Jałowa martwica guzowatości piszczeli
    Inne martwice aseptyczne kości kończyn
    Jałowa martwica trzonow kręgow
    CHOROBY ZAPALNE TYPU REUMATOIDALNEGO
    Reumatoidalne zapalenie stawów
    Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
    Inne choroby zapalne typu reumatoidalnego
    ZMIANY ZWYRODNIENIOWO-WYTWORCZE STAWÓW. ARTROZY
    Uwagi ogólne
    Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Koksartroza
    Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Gonartroza
    Choroba zwyrodnieniowa stawów barkowych, łokciowych, rąk i stóp
    Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
    TZW. REUMATYZM POZASTAWOWY
    Uwagi ogólne
    Zespoł bolesnego barku. Choroba Duplaya
    Algodystroficzna, odruchowo-wspołczulna postać bolesnego barku. Zespół algodystroficzny „bark-ręka”
    Choroba przyczepów mięśni w okolicy łokcia. „Łokieć tenisisty” lub „łokieć golfisty”
    Przykurcz Dupuytrena
    Inne zespoły bólowe w pozastawowych częściach narządu ruchu
    CHOROBY ZAPALNE NARZĄDU RUCHU
    Uwagi ogólne
    Zapalenia kości i stawów o etiologii zakaźnej
    CHOROBY UKŁADOWE NARZĄDU RUCHU
    Uwagi ogólne
    Achondroplazja
    Łamliwość kości
    Choroba Pageta
    Osteomalacja
    Zrzeszotnienie kości (osteoporoza)
    Pozostałe choroby układowe narządu ruchu
    Artropatie towarzyszące innym chorobom
    NOWOTWORY NARZĄDU RUCHU
    Uwagi ogólne
   6. URAZOWE USZKODZENIA NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    OBRAŻENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ I JEJ OBRĘCZY
    Obrażenia obręczy kończyny górnej
    Uszkodzenia stawu ramiennego, ramienia i stawu łokciowego
    Uszkodzenia przedramienia
    Uszkodzenia ręki
    OBRAŻENIA KRĘGOSŁUPA I KLATKI PIERSIOWEJ
    OBRAŻENIA KOŃCZYNY DOLNEJ I JEJ OBRĘCZY
    Obrażenia obręczy kończyny dolnej
    Obrażenia w obrębie uda i kolana
    Uszkodzenia w obrębie podudzia i stopy
    LECZENIE OSÓB PO URAZACH
    Uwagi ogólne
    Leczenie osób po urazach w zależności od rodzaju uszkodzenia
    POWIKŁANIA PO ZŁAMANIACH
    Przykurcz Volkmanna
    Zespół Sudecka
    Staw rzekomy
    OPARZENIA
    AMPUTACJE KOŃCZYN
    Uwagi ogólne
    ORTOPEDYCZNO-URAZOWE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W WIEKU ROZWOJOWYM
    ORTOPEDYCZNO-URAZOWE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU U STARSZYCH OSÓB
   7. NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU
    UWAGI OGÓLNE
    CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU I RDZENIA
    Choroby naczyniowe mózgu
    Choroby naczyniowe rdzenia
    Uraz mózgu
    Guz mózgu
    Choroba Parkinsona, wtórne zespoły parkinsonowskie i parkinsonizm plus
    MÓZGOWE PORAŻENIA DZIECIĘCE
    Zespoły spastyczne
    Zespoły niespastyczne
    Patologiczna motoryka
    Dalsze losy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
    STANY WZMOŻONEGO CIŚNIENIA ŚRODCZASZKOWEGO U DZIECI
    Wodogłowie
    Ścieśnienie czaszki i przedwczesne zarastanie szwow czaszkowych
    Stany zapalne ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
    CHOROBY DEMIELINIZACYJNE MÓZGU I RDZENIA
    Stwardnienie rozsiane
    Zwyrodnienie sznurowe rdzenia
    CHOROBY RDZENIA KRĘGOWEGO
    Uwagi ogólne
    Stany dysraficzne rdzenia
    Uraz rdzenia kręgowego
    CHOROBY NERWOWO-MIĘŚNIOWE
    Uwagi ogólne
    USZKODZENIA NEUROGENNE
    Uwagi ogólne
    Zespoły rdzeniowe
    Neuropatie
    Urazowe uszkodzenia nerwow obwodowych
    USZKODZENIA PIERWOTNIE MIĘŚNIOWE – MIOPATIE
    Uwagi ogólne
    Dystrofie mięśniowe postępujące
    Zespoły miotoniczne
    Miopatie swoiste strukturalne
    Miopatie metaboliczne
    Inne zespoły chorobowe przebiegające z zajęciem mięśni
    ZESPÓŁ DOWNA
    ZESPOŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)
    AUTYZM NIEKTORE ZESPOŁY BÓLOWE
    Uwagi ogólne
    Bólowe zespoły korzeniowe
    Zespoły bólowe gornego odcinka kręgosłupa
    Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
    Inne zespoły bólowe
    NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W WIEKU ROZWOJOWYM
    NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU U STARSZYCH OSÓB
   8. PODSTAWOWE ZABURZENIA FUNKCJONALNE (DYSFUNKCJE RUCHOWE) TOWARZYSZĄCE RÓŻNYM SCHORZENIOM
    UWAGI OGÓLNE
    ZABURZENIA FUNKCJI PODPOROWEJ (ZABURZENIA STATYKI CIAŁA)
    ZABURZENIA FUNKCJI RUCHOWEJ
    Zniesienie ruchów w stawie
    Ograniczenia ruchomości stawowej
    Nadmiar ruchów
    Zaburzenia ruchowe w ujęciu funkcjonalnym
    ZABURZENIA CZYNNOŚCI MIĘŚNI
    Zaniki i zaburzenia napięcia mięśni
    Porażenia i niedowłady
    Inne objawy ruchowe jako przejaw nieprawidłowego funkcjonowania mięśni
    Zaburzenia czynności mięśni w ujęciu funkcjonalnym
    Inne ważniejsze objawy towarzyszące dysfunkcjom narządu ruchu
    BÓL
    WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ
   9. BADANIA DODATKOWE I TESTY FUNKCJONALNE W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU
    BADANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STATYKI CIAŁA
    BADANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DYNAMIKI CIAŁA
    WAŻNIEJSZE OBJAWY I TESTY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ LOKALNYCH
    OCENA FUNKCJONOWANIA MIĘŚNI
    OCENA POZOSTAŁYCH ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
    OCENA OGÓLNYCH ZDOLNOŚCI FUNKCJONALNYCH PACJENTA
    Inne badania dodatkowe
   10. BIBLIOGRAFIA
   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania:
   ISBN 978-83-64737-03-9
   Dziedzina: Ortopedia i rehabilitacja
   Dostępne wydania:

    Jak rozmawiać z lekarzem

    red. Paweł Grabowski

    Wyjątkowy poradnik z rysunkami Edwarda Lutczyna!

    Wstęp

    W Polsce jest około 118 tysięcy lekarzy oraz prawie 39 milionów obywateli – potencjalnych pacjentów. Choć sama medycyna rozwija się w szybkim tempie, zwraca się uwagę, że w ponad 80% przypadków rozpoznanie choroby może być ustalone na podstawie tego, co pacjent mówi lekarzowi (czyli tak zwanej historii choroby). Dlatego dobrze byłoby, gdyby lekarze potrafili słuchać, i dobrze byłoby, gdyby pacjenci umieli mówić o swoich dolegliwościach.

    Na rynku nie brakuje poradników traktujących o porozumiewaniu się lekarza i pacjenta. Coraz więcej mówi się i pisze o konieczności nauczania: w jaki sposób rozmawiać z pacjentem, jak aktywnie słuchać i okazywać empatię. Jednak adresatami tych wykładów, szkoleń czy podręczników są lekarze, a przecież komunikowanie się jest zawsze procesem dwukierunkowym.

    Często zarówno lekarz, jak i pacjent przyczyniają się do tego, że trudno im się porozumieć. Lekarzowi profesjonaliście powinno zależeć na dobrym kontakcie z pacjentem, ale pacjentowi na takim kontakcie zależeć musi. W końcu to lekarzowi właśnie powierza pacjent coś, co jest uważane za tak cenne, że podczas składania życzeń pojawia się przed szczęściem, pomyślnością i pieniędzmi – zdrowie.

    I dlatego do nas – wielomilionowej rzeszy pacjentów i potencjalnych pacjentów adresowany jest ten poradnik. Pacjenci nie zawsze uświadamiają sobie, że również od nich zależy jakość relacji lekarz – pacjent. Poradnik zawiera pewne sugestie i warto po niego sięgnąć przed wizytą u lekarza, pójściem do szpitala, operacją. Budowanie udanej relacji ze swoim lekarzem wymaga określonej wiedzy i umiejętności; wymaga też czasu i wysiłku – także ze strony pacjenta, nie tylko ze strony lekarza. Podjęcie, w trosce o własne zdrowie, aktywnej roli w relacji z lekarzem może Ci pomóc uzyskać najlepszą możliwą opiekę i fachową pomoc. Dlatego sądzę, że warto przeczytać ten poradnik.

    Paweł Grabowski

    SPIS TREŚCI

    1. Wstęp
    2. Co każdy pacjent o sztuce porozumiewania się wiedzieć powinien
    3. Lekarz to też człowiek
     1. Lekarz, u którego chciałbym się leczyć
     2. Kim właściwie jest Twój lekarz?
    4. Staję się pacjentem
    5. Mam prawa i obowiązki
    6. Szacunek i zaufanie
    7. W poczekalni
    8. W gabinecie lekarskim
    9. Gdy lekarz zleci badania i przepisze leki
     1. Skierowanie na badania
     2. Rozpoznanie i przepisane leki
     3. Niepomyślne informacje
    10. Skierowanie do szpitala
     1. Przed operacją
     2. Po operacji
    11. Kiedy jesteś chory na nieuleczalną chorobę
     1. Tej choroby nie potrafimy wyleczyć
     2. Czego obawia się lekarz, komunikując Ci złe wiadomości?
     3. Jak rozmawiać z lekarzem o Bogu
    12. Zakończenie i ostatnie rady
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania:
    ISBN 978-83-64737-04-6
    Dziedzina: Poradniki
    Dostępne wydania:
     więcej