Zobacz
Twój koszyk: elementów: 0,
do zapłaty: 0 zł

Zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. Algorytm leczenia

red. Maria Kornacka, Wojciech Walas, Janusz Świetliński

Opracowanie to stanowi praktyczny poradnik dotyczący leczenia noworodka z PPHN. Założeniem autorów było zaproponowanie algorytmu postępowania przydatnego na każdym etapie takiego leczenia. Opisano leczenie optymalne oraz zaproponowano postępowanie w warunkach ograniczonego dostępu do niektórych metod leczenia (ECMO, iNO). Informacje dotyczące zagadnień takich jak epidemiologia czy etiopatogeneza PPHN ograniczono do minimum niezbędnego dla zrozumienia zasad leczenia. Zrezygnowano także ze szczegółowego omawiania symptomatologii i rozpoznania, zwrócono jedynie uwagę na najistotniejsze elementy procesu diagnostycznego. Algorytm wyposażono w przewodnik, w którym omówiono najistotniejsze składowe poszczególnych etapów leczenia. Wwielu miejscach przewodnik kieruje czytelnika do ogólnie dostępnych tekstów źródłowych. Skupiono się głównie na tych, które są specyficzne dla postępowania w PPHN.

Cena aktualna:
Cena katalogowa:
Cena brutto:
szt.
Rok wydania:
ISBN 978-83-64737-05-03
Dziedzina: Pediatria i neonatologia
Dostępne wydania:

  Oblicza rehabilitacji

  red. Ewa Pisula, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Katarzyna Walewska

  Książka Oblicza rehabilitacji adresowana jest do psychologów, ehabilitantów, pediatrów, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeutów zajęciowych, nauczycieli, logopedów, doradców zawodowych oraz wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką rehabilitacji. Wspólnym elementem zaprezentowanych w niej artykułów jest przyjęty przez autorów sposób myślenia o osobach z niepełnosprawnością czy przewlekłą chorobą, uwzględniający perspektywę widzenia świata i własnego w nim miejsca tych osób oraz poszukiwanie możliwości podnoszenia jakości ich życia, a także wspierania naturalnego dążenia do rozwoju poprzez działania interdyscyplinarne.

  Autorzy wywodzą się z różnych środowisk zawodowych i w swoich tekstach odnoszą się do rozmaitych modeli diagnostycznych, terapeutycznych, a także podejść teoretycznych do zjawisk związanych z rehabilitacją. W zbiorze znaleźć można teksty bezpośrednio nawiązujące do współczesnej literatury światowej - właśnie ukazała się w Paryżu książka Martine Lamour i Marceline Gabel pod tytułem zbliżonym do zaprezentowanego w tym tomie artykułu: Dzieci z grupy ryzyka – specjaliści cierpią (Enfants en danger, professionnels en souffrance, Eres, 2011). Praca Oblicza rehabilitacji może stać się cenną lekturą uzupełniającą wiadomości, a jednocześnie stanowić inspirację do własnych poszukiwań dla praktyków zajmujących się tworzeniem i realizowaniem programów rehabilitacji.

  SPIS TREŚCI

  RELACJE SPOŁECZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  • Obraz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz możliwości jego zmiany poprzez oddziaływanie kampanii społecznych – wyniki badań sondaŜowych Dominika Maison i Joanna Rudzińska-Wojciechowska
  • Skala Dystansu Społecznego Bogardusa jako narzędzie do badania postaw wobec osób niepełnosprawnych Joanna Kowalska
  • Poczucie alienacji a wsparcie społeczne u młodzieży z zespołem Aspergera Ewa Łukowska i Ewa Pisula

  PROGRAMY, METODY, USŁUGI TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE

  • Dostępność usług terapeutycznych dla dzieci z autyzmem w Polsce Zuzanna Domasiewicz i Ewa Pęczkowska
  • Programy komputerowe oraz Internet w edukacji i terapii osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) Agnieszka Rynkiewicz
  • Zatrudnienie Wspomagane – nowy wymiar rehabilitacji zawodowej Rafał Dziurla
  • Działania samopomocowe dorosłych  osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie doświadczeń Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” Anna Jaglińska
  • Jak rozwijać zachowania eksploracyjne u dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz dzieci rozwijających się prawidłowo? Rafał Kawa
  • Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju mowy Katarzyna Konopka
  • „Mój brat inaczej się zachowuje”. Jak pomóc rodzeństwu osób z autyzmem i zespołem Aspergera? Marta Josewicz

  PODEJŚCIE DYNAMICZNE W REHABILITACJI

  • Cierpienie specjalistow pracujących z dziećmi z grupy ryzyka Marceline Gabel
  • Pomoc dzieciom objętym terapią nowotworu mozgu w ochronie ich poczucia wartości i tożsamości Daniel Oppenheim
  • Praca nad traumą kazirodztwa (incestu) − propozycje modyfikacji klasycznej kuracji psychoanalitycznej Katarzyna Walewska
  • Zaburzenia procesow myślowych a tożsamość subiektywna Helen Oppenheim-Gluckman

  REHABILITACJA OSÓB CHORYCH SOMATYCZNIE

  • Przewlekła choroba somatyczna a radzenie sobie ze stresem szkolnym Kamilla Bargiel-Matusiewicz i Justyna Nowicka
  • Parametry emocjonalne i pomiar pracy serca w prerehabilitacji  osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi związanymi ze stresem Agnieszka Wilczyńska i Fabien De Meester

  PRAKTYCY O SWOICH DOŚWIADCZENIACH

  • Wprowadzanie dziecka z autyzmem do przedszkola integracyjnego – perspektywa psychologa prowadzącego terapię Magdalena Kawa
  • Terapeuta cień dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu integracyjnym – jego rola oraz zalety i wady tego rozwiązania (refleksje własne) Maja Szymor
  • „Dziwny jest ten świat”, czyli zapiski terapeuty cienia Anna Śmijewska
  • „Podróż do spełnionych marzeń, czyli spacer piaskiem po morzu” − kilka słów o doświadczeniu pracy teatralnej z osobami z niepełnosprawnością Karolina Burdyło-Getka 
  Cena aktualna:
  Cena katalogowa:
  Cena brutto:
  szt.
  Rok wydania:
  ISBN 978-83-64737-06-0
  Dziedzina: Neurologia i neurochirurgia
  Dostępne wydania:

   Nefrologia noworodka

   red. Maria Borszewska-Kornacka, Maria Roszkowska-Blaim

   SPIS TREŚCI

   Układ moczowy w okresie zarodkowym, płodowym i noworodkowym Bogdan Ciszek
   Fizjologia układu moczowego u noworodka Jerzy Szczapa
   Patologia płynu owodniowego Jana Skrzypczak, Jakub Kornacki
   Chirurgia płodu w zakresie układu moczowego Krzysztof Szaflik
   Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego noworodka Michał Brzewski
   Ocena dopplerowska krążenia nerkowego Renata Bokiniec
   Ciąża u kobiety po przeszczepieniu nerki Bronisława Pietrzak
   Noworodek matki po przeszczepieniu nerki Bożena Kociszewska-Najman
   Ostra niewydolność nerek u noworodków Maria Roszkowska-Blaim
   Niewydolność oddechowa a czynność nerek u noworodków Andrzej Piotrowski
   Zaburzenia elektrolitowe w intensywnej terapii noworodka Janusz Świetliński
   Intensywna terapia nefrologiczna u noworodka Sylwester Prokurat
   Zakażenia układu moczowego u noworodków Anna Jung, Violetta Bochniewska
   Nadciśnienie tętnicze u noworodka Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
   Stosowanie leków nefrotoksycznych w okresie noworodkowym Krystyna Bober-Olesińska, Grażyna Krzemień
   Operacje urologiczne w okresie noworodkowym Piotr Gastoł

   Cena aktualna:
   Cena katalogowa:
   Cena brutto:
   szt.
   Rok wydania:
   ISBN 978-83-64737-07-7
   Dziedzina: Pediatria i neonatologia
   Dostępne wydania:

    Wykłady z otolaryngologii

    red. Kazimierz Niemczyk

    SŁOWO WSTĘPNE

    Zespoł Katedry i Kliniki Otolaryngologii przygotował wykłady, ktore obejmują zasadnicze treści programowe nauczania studentow na wydziałach lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat staramy się, by tematyka wykładów i seminariów umożliwiała nabycie wiedzy potrzebnej w praktyce lekarza w podstawowej opiece medycznej. Dlatego też zamieściliśmy rozdziały dotyczące zagadnień najczęstszych procesów nowotworowych, schorzeń zapalnych w zakresie nosa, ucha, gardła i krtani, a także urazów, krwawień oraz obecności ciał obcych w otorynolaryngologii. Znajdą Państwo również praktyczne omówienie problemow interdyscyplinarnych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia równowagi, zaburzenia oddychania w czasie snu, a także zaburzenia słuchu, rozwoju mowy i języka. Przedstawione zostały klasyczne jednostki chorobowe (choroba Meniere’a, otoskleroza, nagła głuchota), ktore stanowią domenę specjalistów otorynolaryngologii, ale mogą być rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistow. Dodatkowe tematy, np. leczenie osób z głuchotą poprzez wszczepianie implantów ślimakowych, są swoiste dla nowoczesnej otochirurgii i audiologii; stanowią dorobek ostatnich dziesięcioleci. Szerokie rozpowszechnienie programow wszczepiania implantow w Polsce i także na świecie wymaga zaznajomienia się z tym tematem przez studentow medycyny i innych specjalistów.

    Intencją zespołu autorów było przybliżenie Czytelnikowi wybranych – uznanych za najważniejsze wedle kryteriow praktyki i aktualnej wiedzy – problemów otorynolaryngologii.

    Mamy nadzieję, że podręcznik będzie pomocny w nabyciu podstaw otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi.

    Kazimierz Niemczyk

    SPIS TREŚCI

    Słowo wstępne Kazimierz Niemczyk

    Rozdział 1. Zarys anatomii głowy i szyi Piotr Chęciński

    1. Budowa jamy ustnej i gardła
    2. Budowa krtani
    3. Budowa nosa

    Rozdział 2. Urazy w otorynolaryngologii Paweł Szwedowicz

    1. Urazy wielonarządowe
     1. Postępowanie wstępne
     2. Ocena kliniczna
     3. Postępowanie
    2. Urazy dotyczące poszczególnych okolic głowy i szyi
     1. Ucho zewnętrzne
     2. Ucho środkowe
     3. Ucho wewnętrzne
     4. Twarzoczaszka
    3. Krwawienie w otolaryngologii

    Rozdział 3. Porażenie nerwu twarzowego Piotr Chęciński

    1. Budowa nerwu twarzowego
    2. Przyczyny uszkodzenia nerwu twarzowego
    3. Diagnostyka porażenia nerwu twarzowego
    4. Często rozpoznawane schorzenia nerwu twarzowego

    Rozdział 4. Duszność w otolaryngologii Jagna Nyckowska

    Rozdział 5. Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu Jarosław Balcerzak

    1. Epidemiologia chrapania i obturacyjnego bezdechu podczas snu
    2. Czynniki predysponujące do chrapania
    3. Definicja chrapania
    4. Patomechanizm chrapania i OBPS
    5. Definicja OBPS
    6. Obraz kliniczny OBPS
     1. Objawy obserwowane podczas snu („nocne”)
     2. Objawy OBPS obserwowane u osoby czuwającej („dzienne”)
    7. Następstwa bezdechu oraz zjawiska mu towarzyszące
    8. Powikłania OBPS
    9. Diagnostyka OTOLARYNGOLOGIA V
     1. Badanie polisomnograficzne
     2. Badanie laryngologiczne
     3. Badania dodatkowe
    10. Zalecenia ogolne dla chrapiących i osób z OBPS
    11. Środki łagodzące chrapanie
    12. Leczenie z powodu OBPS
     1. Leczenie chirurgiczne
     2. Leczenie zachowawcze
    13. Podsumowanie

    Rozdział 6. Ciała obce w otolaryngologii Jagna Nyckowska

    Rozdział 7. Zapalenia jamy ustnej i gardła Magdalena Arcimowicz

    1. Symptomatologia chorob jamy ustnej i gardła
    2. Wybrane schorzenia jamy ustnej i gardła
    3. Zapalenia jamy ustnej, dziąseł i języka
     1. Zapalenia jamy ustnej
     2. Zapalenia swoiste
     3. Zmiany zapalne dziąseł
     4. Zmiany zapalne języka
     5. Choroby jamy ustnej o niejasnej etiologii
    4. Ostre i przewlekłe zapalenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe) gardła i tkanki chłonnej
     1. Klasyfikacja stanow zapalnych błony śluzowej gardła i tkanki chłonnej
     2. Objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie
     3. Powikłania miejscowe zapaleń tkanki chłonnej gardła
     4. Powikłania ogolne zapaleń tkanki chłonnej gardła
     5. Wskazania do tonsylektomii i adenoidektomii

    Rozdział 8. Nieżyty nosa Magdalena Arcimowicz, Bolesław Samoliński

    Rozdział 9. Choroby alergiczne w otolaryngologii Magdalena Arcimowicz

    1. Choroby alergiczne
    2. Manifestacja chorob alergicznych w narządach głowy i szyi
    3. Anafilaksja
    4. Obrzęk naczynioruchowy

    Rozdział 10. Zapalenie zatok przynosowych Jarosław Balcerzak, Kazimierz Niemczyk

    Rozdział 11. Zapalenia uszu Kazimierz Niemczyk

    1. Zapalenie ucha wewnętrznego
     1. Zapalenie małżowiny usznej
     2. Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
     3. Ograniczone zapalenie PSZ (furunculus meati acustici externi)
     4. Rozlane zapalenie PSZ (otitis externa diffusa)
     5. Złośliwe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego (otitis maligna)
     6. Grzybica ucha (otomycosis)
     7. Wirusowe zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego
     8. Wyprysk skory PSZ i (lub) małżowiny usznej (eczema)
     9. Obecność ciała obcego w PSZ
     10. Woskowina (cerumen) i czop woskowinowy
     11. Czop naskórkowy (keratitis obturans)
    2. Zapalenie ucha środkowego
     1. Ostre zapalenie ucha środowego
     2. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
      VI OTOLARYNGOLOGIA
     3. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (otitis media secretoria)
     4. Powikłania zapalenia ucha

    Rozdział 12. Nowotwory głowy i szyi

    1. Charakterystyka ogólna
     1. Epidemiologia
     2. Etiologia
     3. Patomorfologia
     4. Rodzaje nowotworów
     5. Objawy kliniczne
     6. Zasady diagnostyki
     7. Strategia leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi
    2. Charakterystyka szczegółowa według lokalizacji
     1. Przerzut do węzłów chłonnych szyi
     2. Przerzut do węzłow chłonnych z nieznanego ogniska pierwotnego
     3. Nowotwory jam nosa i zatok obocznych
     4. Nowotwory jamy ustnej
     5. Nowotwory gardła
     6. Nowotwory gruczołów ślinowych
     7. Nowotwory ucha

    Rozdział 13. Rak krtani Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcickiewicz

    Rozdział 14. Badania subiektywne narządu słuchu – podstawy Krzysztof Morawski

    Rozdział 15. Audiologia – badania obiektywne narządu słuchu Magdalena Lachowska

    Rozdział 16. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – przyczyny, diagnostyka, leczenie Katarzyna Pierchała

    Rozdział 17. Audiologia, otoneurologia – wybrane jednostki chorobowe

    1. Otoskleroza Krzysztof Morawski, Magdalena Lachowska
    2. Guzy nerwu przesionkowo-ślimakowego Kazimierz Niemczyk
    3. Choroba Meniere’a (wodniak błędnika) Katarzyna Pierchała
    4. Nagłe jednostronne wypadnięcie czynności przedsionka Marta Held-Ziółkowska
    5. Nagła głuchota Krzysztof Morawski
    6. Głęboki niedosłuch i głuchota – implanty ślimakowe Magdalena Lachowska, Kazimierz Niemczyk

    Rozdział 18. Rozwój mowy u dzieci – norma a patologia Katarzyna Bieńkowska

    1. Rozwój mowy dziecka – norma
    2. Etapy rozwoju języka
     1. Okres przygotowawczy
     2. Okres melodii
     3. Okres wyrazu
     4. Okres zdania
     5. Okres swoistej mowy dziecięcej
    3. Rozwoj systemu fonologicznego
    4. Rozwoj mowy – patologia
     1. Czynniki powodujące zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
     2. Wady wymowy
    5. Leczenie w zaburzeniach mowy
    Cena aktualna:
    Cena katalogowa:
    Cena brutto:
    szt.
    Rok wydania:
    ISBN 978-83-64737-08-4
    Dziedzina: Laryngologia
    Dostępne wydania:
     więcej