Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » Książki » Etyka » Karta pracowników służby zdrowia
Papieska Rada Ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
Karta pracowników służby zdrowia
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Po długim okresie interdyscyplinarnych przygotowań, z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została opublikowana w Watykanie w 1995 r. Karta Pracowników Służby Zdrowia, zatwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary.

 Karta jest kodeksem deontologicznym pracowników służby zdrowia; wskazania zawarte w tej publikacji uzupełniają lukę odczuwaną nie tylko w Kościele, ale także przez tych, którzy uczestniczą w pierwszoplanowym zadaniu, jakim jest promocja i obrona życia.

Nadzwyczajny rozwój wiedzy i techniki na szerokim polu służby zdrowia i samego zdrowia przyczynił się do powstania dyscypliny nazywanej bioetyką lub etyką życia. Karta podejmuje kwestie dotyczące wszystkich złożonych problemów stawianych przez nierozdzielny związek istniejący między medycyną i moralnością; udostępnia organiczną i wyczerpującą syntezę stanowiska Kościoła odnośnie do tego wszystkiego, co dotyczy pierwszorzędnej i absolutnej wartości życia każdej istoty ludzkiej.

Karta  formułuje swoje wskazania wokół trzech tematów: narodziny, życie, śmierć.

Aby subiektywna interpretacja nie przeważała nad obiektywnym znaczeniem treści, w redakcji dokumentu prawie zawsze dawano pierwszeństwo wypowiedziom Papieży lub autorytatywnym tekstom publikowanym przez Dykasterie Kurii Rzymskiej.

SPIS TREŚCI

 Słowo wstępne

Wprowadzenie, Słudzy życia

 I – NARODZINY

Manipulacja genetyczna

Regulacja płodności

Sztuczna prokreacja

II – ŻYCIE

Początek i narodziny życia

Wartość życia: jedność ciala i duszy

Nierozporządzalność życiem i jego nienaruszalność

Prawo do życia

Zapobieganie

Choroba

Diagnoza

Diagnoza przedporodowa

Terapia i rehabilitacja

Znieczulanie i anestezja

Zgoda poinformowanego pacjenta

Badania i eksperymenty

Dawanie i przeszczep narządów

Uzależnienia: Narkomania, alkoholizm, nikotynizm, środki psychofarmakologiczne

Psychologia i psychoterapia

Troska duszpasterska i sakrament Namaszczenia chorych

III – ŚMIERĆ

Śmiertelnie chorzy

Umieranie z godnością

Użycie środków znieczulających w chorobach śmiertelnych

Prawda wobec umierającego

Chwila śmierci

Opieka religijna nad umierającymi

Zabójstwo

Przerywanie ciąży

Eutanazja

Darmowe rozdziały do obejrzenia i pobrania poniżej:

WprowadzenieNarodzinyŻycieŚmierć