Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » O MediTece

MediTeka – portal rzetelnej wiedzy medycznej

Celem Mediteki jest dostarczenie środowisku medycznemu specjalistycznej wiedzy zawartej w słownikach, atlasach i innych uznanych na świecie publikacjach o kluczowym znaczeniu dla współczesnej wiedzy medycznej.

Choć w Polsce nie brak portali i stron internetowych z informacjami, popularnymi artykułami lub krótkimi opracowaniami z zakresu różnych dziedzin medycyny, nadal istnieje zapotrzebowanie na rzetelne źródła wiedzy. Mamy nadzieję, że zasoby MediTeki staną się jednym z podstawowych narzędzi w codziennej pracy naukowej i klinicznej polskiego środowiska lekarskiego.

Powstanie portalu MediTeka było możliwe dzięki uzyskaniu wsparcia ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” w ramach Osi Priorytetowej nr 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Zaczęliśmy od:

  • Wielkiego słownika medycznego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Stedmana,
  • Atlasu wideo anatomii człowieka Aclanda,
  • Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika terminów biostatystyki klinicznej,
  • Słownika medycznego hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego.

Planujemy wzbogacać zasoby portalu o nową publikację w odstępach 3 – 6 miesięcy. Będziemy wdzięczni za każdy sygnał, każdą opinię, każdą propozycję, o jakie dzieła należy wzbogacić zasoby MediTeki, jakie rozwiązania techniczne powinniśmy zastosować, o jaki rodzaj nowych informacji lub usług trzeba rozbudować portal, by jeszcze lepiej pełnił funkcję narzędzia codziennego użytku dla środowiska medycznego w Polsce.

Bogdan Materna
Prezes Zarządu