Blokady nerwów obwodowych i anatomiczne podstawy anestezji regionalnej z wykorzystaniem ultrasonografii

C. William Hanson III, MD
profesor Uniwersytetu Pensylwanii
Anesthesiology and Critical Care at the Hospital of the University of Pennsylvania

Redaktor wydania polskiego
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

red. A. Hadzic
„Blokady nerwów obwodowych i anatomiczne podstawy anestezji regionalnej z wykorzystaniem ultrasonografii” to kompletny, rzetelny i praktyczny podręcznik blokad obwodowych z wyczerpującym atlasem sono anatomii.

Redaktorem książki jest znakomity anestezjolog amerykański o światowej renomie prof. Admir Hadzic (St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York).

Książka zawiera opisy krok po kroku tradycyjnych technik znieczulenia oraz blokad wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii. W drugim wydaniu położono szczególny nacisk na jasność informacji, standaryzację postępowania i bezpieczeństwo przedstawianych metod.

Podręcznik zawiera rozdziały obejmujące tematykę począwszy od podstaw anestezji regionalnej, aż do klinicznych zastosowań poszczególnych blokad, a także cenne praktyczne wskazówki czołowych przedstawicieli Nowojorskiej Szkoły Anestezji Regionalnej i ich współpracowników.

Książka zawiera unikalny atlas anatomii ultrasonograficznej niezbędny dla skutecznego wykonywania technik anestezji regionalnej i leczenia bólu.

Filmy, dostępne bezpłatnie na portalu Mediteka dla zarejestrowanych użytkowników portalu, stanowią praktyczną ilustrację zabiegów opisanych w książce:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się