Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu MediTeka

Podmiotem zbierającym dane i informacje jest spółka MediTeka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324423, zwana poniżej jako Portal MediTeka.

Portal MediTeka zobowiązuje się chronić prywatność Użytkowników i zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych. Wszelkie dane i informacje są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane o Użytkownikach Portalu MediTeka zbierane są zarówno poprzez świadome wprowadzenie przez Użytkownika jego danych podczas wypełniania formularzy na stronie internetowej lub w przypadku transakcji płatności kartą kredytową, jak również w sposób automatyczny - poprzez serwer, który odnotowuje informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, rozdzielczości monitora(dane dotyczą wyłącznie transakcji i nie zawierają danych osobowych) oraz poprzez programy analizujące dla celów statystycznych działania Użytkownika na Portalu MediTeka.

Dane pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej Użytkownik przeszedł na strony Portalu MediTeka, dane na temat jego połączenia internetowego, adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu komputera oraz inne dane techniczne. W przypadku Użytkowników, którzy weszli na Portal MediTeka przez wyszukiwarkę, zbierane są informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez Użytkownika do wyszukiwarki, które spowodowały wyświetlenie linku Portalu MediTeka. Dane zbierane automatycznie mogą również zawierać informacje na temat poprzednich odwiedzin serwisu Portal MediTeka oraz klikniętych przez tego Użytkownika reklam prowadzących do Portalu MediTeka.

W szczególności, serwis Portal MediTeka wykorzystuje statystyki Google dla oceny ocenia skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane po kliknięciu reklamy na komputerze użytkownika. Pliki te najczęściej pozostają aktywne przez 30 dni. Nie zawierają one danych osobowych.

W przypadku pobierania danych osobowych oraz informacji o kartach kredytowych, komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem Portalu MediTeka jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Włączenie trybu bezpiecznego rozpoznać można po tym, że w linii adresu przeglądarki w miejsce adresu rozpoczynającego się od http:// pojawia się adres https:// (różnica o literę „s”). Dodatkowo, w zależności od rodzaju i wersji przeglądarki, pojawi się znak kłódki, symbolizujący połączenie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Aby w pełni korzystać z Portalu MediTeka, a w szczególności by zakupić oferowane przez Portal MediTeka produkty i usługi, Użytkownik Portalu MediTeka musi zarejestrować się i założyć konto. Do korzystania z ogólnodostępnej części Portalu MediTeka nie jest wymagana rejestracja.

Prawo do pełnego korzystania z Portalu MediTeka mają wyłącznie osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, tj. lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych. Powyższe ograniczenie i konieczność rejestracji wynika wyłącznie z wymogów polskiego prawa, a dokładniej art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zmianami) - na łamach Portalu MediTeka mogą być publikowane materiały zawierające m.in. informacje o produktach leczniczych, wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

Portal MediTeka zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych Użytkowników Portalu do własnych celów marketingowych.

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości informacji handlowych pocztą elektroniczną, inicjowania przez nas rozmów telefonicznych i korzystania z innych metod komunikacji bezpośredniej, w celach marketingowych, przedstawiania ofert lub badania rynku. W przypadku, gdy otrzymana od nas wiadomość nie będzie zawierać informacji na temat sposobu rezygnacji z otrzymywania podobnych wiadomości lub gdyby z jakichś powodów złożona rezygnacja okazała się nieskuteczna, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, pocztą elektroniczną, ze wskazaniem zakresu komunikacji bezpośredniej, której stosowania w celach handlowych powinniśmy zaprzestać oraz danych osobowych i informacji kontaktowych, których dotyczą, a także ewentualnych innych istotnych okoliczności.

Dołożymy wszelkich starań, by uwzględniać zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Przed dokonaniem odpowiednich zmian w naszych bazach danych, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji, czy zgłoszenie faktycznie pochodzi od osoby, której dane są w nim wskazane, poprzez wysłanie wiadomości weryfikującej lub potwierdzenie telefoniczne.

Portal MediTeka nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów komercyjnych, zlecanych przez inne podmioty i udostępnianych w wybranych miejscach na łamach naszego portalu oraz wysyłanych w biuletynach elektronicznych.

Dane Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.

Jednakże w przypadkach nadużyć i w innych przewidzianych prawem sytuacjach, dane mogą być przekazywane firmom windykacyjnym, akredytowanym rejestrom dłużników lub organom ścigania – w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W żadnym wypadku Portal MediTeka nie będzie sprzedawać danych zebranych o Użytkownikach podmiotom trzecim.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawrzeć w niniejszym dokumencie wszystkie najważniejsze informacje z zakresu ochrony prywatności Użytkowników www.Portal MediTeka. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że w sposób nie naruszający prywatności Użytkowników Portalu MediTeka – zakres zbieranych informacji oraz sposób ich przetwarzania może się nieznacznie różnić od opisanych w niniejszym dokumencie.

Portal MediTeka podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu respektowanie opisanych zasad polityki prywatności. Naruszenie niniejszych zasad przez Portal MediTeka nie może być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Portalu, za wyjątkiem sytuacji, gdyby odpowiedzialność ta wynikała z obowiązujących przepisów prawa.

Na stronie Portalu MediTeka mogą być umieszczane odnośniki, reklamy i linki do innych stron internetowych. Strony te mogą stosować inne zasady bezpieczeństwa i politykę prywatności, za które Portal MediTeka nie może ponosić odpowiedzialności.

Portal MediTeka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności oraz informowania o tych zmianach na stronach Portalu.