Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » O MediTece » MediTeka sp. z o.o.

MediTeka sp. z o.o.

Portal MediTeka należy do:

MediTeka Sp. z o.o.
Ul. Łowicka 51/20, 02-534 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324423

NIP 521-35-24-830, Regon 141733621,

Kapitał zakładowy spółki – 110.150 zł.

Zarząd spółki:
Bogdan Materna – Prezes Zarządu
Beata Bedyńska – Materna – Członek Zarządu