Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » Jak korzystać z kodów promocyjnych

Kod promocyjne - jak korzystać z kodów

Zasoby Portalu MediTeka dzielą się zasadniczo na dwie grupy:

1)      zasoby ogólnodostępne,

2) zasoby, do których dostęp wymaga dopełnienia procedury rejestracji.

Z zasobów ogólnodostępnych Portalu MediTeka może korzystać każdy Użytkownik Portalu bez żadnych ograniczeń.

Z zasobów Portalu MediTeka, do których dostęp wymaga dopełnienia procedury rejestracji, mogą korzystać Użytkownicy, którzy założą konto na Portalu MediTeka i zaakceptują regulamin Portalu.

Zasoby Portalu MediTeka, do których dostęp wymaga dopełnienia procedury rejestracji, dzielą się z kolei na:

1)      zasoby, do których dostęp jest bezpłatny,

2)      zasoby, do których dostęp jest za odpłatnością.

Po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją, Użytkownik Portalu otrzymuje na adres e-mail właściwy link aktywacyjny.

W ramach rozmaitych kampanii promocyjnych, a także w ramach współpracy z partnerami Portalu MediTeka, dystrybuowane będą promocyjne kody dostępu zapewniające dostęp do zasobów portalu, na zasadach ustalonych w ramach promocji lub w ramach współpracy z danym partnerem Portalu.

Osoby, które otrzymały promocyjny kod dostępu a nie są zarejestrowanym użytkownikiem Portalu MediTeka, w celu skorzystania z tego kodu powinny dokonać rejestracji. W trakcie procedury rejestracyjnej pojawia się pole, w które należy wpisać posiadany kod. Wykonanie tej czynności jest równoznaczne z operacją opłacenia dostępu do zasobu objętego promocją na czas określony w promocji.

Osoby, które otrzymały promocyjny kod dostępu będąc już wcześniej zarejestrowanym użytkownikiem Portalu MediTeka, w celu skorzystania z tego kodu powinny:

a) zalogować na Portalu,

b) kliknąć zakładkę „moje konto” po prawej stronie,

c) po lewej stronie kliknąć „edytuj dane”,

d) na wyświetlonym formularzu (na jego końcu po prawej stronie) jest miejsce na wpisanie posiadanego kodu, co kończy procedurę.

Użytkownicy posiadający uprzednio aktywny abonament do zasobu, do którego dostęp jest zapewniony kodem promocyjnym, uzyskują wydłużenie terminu aktywnego dostępu o okres objęty kodem promocyjnym.