Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

więcej
Hasło dnia

Stedman

affinous [af′i-nŭs; łac. affinis, spowinowacony, od ad, do, + finis, kres, granica] ❖ spowinowacone «odnoszący się do małżeństwa, w którym między partnerami istnieje więź wynikająca z innego małżeństwa, a nie z pokrewieństwa»