Hasło dnia

Stedman

aciduria [as′i-dyū′rē-ă; acid + gr. ouron, mocz] ❖ 1. acyduria «wydalanie kwasów w moczu» 2. acyduria «wydalanie nieprawidłowych ilości jakiegokolwiek kwasu; poszczególne typy acydurii poprzedzone są nazwą danego kwasu, np. aminoacyduria, ketoacyduria»