Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

acaricide [ă-kar′i-sīd; łac. nowożytna acarus, roztocze, z gr. akari + łac. caedo, ciąć, zabijać] ❖ akarycyd «czynnik roztoczobójczy; termin zwykle używany w odniesieniu do substancji chemicznych niszczących kleszcze»