Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Nie ma haseł rozpoczynających się na tę literę

więcej
Hasło dnia

Stedman

adsorption [ad-sōrp′shŭn; łac. ad, to, + sorbeo, wsysać]; nie należy mylić tego wyrazu z absorption; ❖ adsorpcja «zdolność substancji stałej do wiązania i zatrzymania na swojej powierzchni gazu, cieczy lub substancji obecnej w roztworze czy zawiesinie, np. kondensacja gazu na powierzchni» por. absorption