Indeks haseł

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

więcej
Hasło dnia

Stedman

aerendocardia [ār-en-dō-kar′dē-ă; aer- + gr. endon, wewnątrz, + kardia, serce] ❖ «obecność pęcherzyków powietrza we krwi w sercu»