Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

abdominothoracic [ab-dom′i-nō-thō-ras′ik] ❖ brzuszno-piersiowy «odnoszący się łącznie do brzucha i klatki piersiowej»