Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

adrenalopathy [ă-drē-nă-lop′ă-thē; adrenal + gr. pathos, cierpienie] ❖ adrenalopatia «jakikolwiek patologiczny stan nadnerczy» syn. adrenopathy