Hasło dnia

Stedman

abdominogenital [ab-dom′i-nō-gen′i-tăl] ❖ brzuszno-płciowy «odnoszący się do brzucha i narządów płciowych»