Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

Aeromonas [ār-ō-mō′năs] ❖ «rodzaj Gram-ujemnych, oksydazo-dodatnich, tlenowych, względnie beztlenowych bakterii (rodzina Vibrionaceae), obejmujący pałeczki lub formy ziarniakowate; ruchliwe komórki zwykle mające pojedynczą, biegunową rzęskę; niektóre gatunki są nieruchome; metabolizm tych mikroorganizmów jest zarówno tlenowy, jak i fermentacyjny; wymagania wzrostowe nie są duże; bakterie te występują w wodzie i ściekach; niektóre są chorobotwórcze dla zwierząt słodkowodnych i morskich oraz człowieka; u ludzi wywołują zapalenie tkanki łącznej, zakażenia ran, ostrą biegunkę (zwłaszcza A. sobria), posocznicę, zakażenie układu moczowego, zakażenie wątroby i dróg żółciowych, opon mózgowych, ucha i zapalenie wsierdzia; gatunkiem typowym jest A. hydrophila»