Indeks haseł

więcej
Hasło dnia

Stedman

abortion (AB) [ă-bōr′shŭn] ❖ 1. poronienie «wydalenie z macicy zarodka lub płodu przed osiągnięciem jego zdolności do życia (20-tygodniowa ciąża – 18 tyg. po zapłodnieniu – lub masa płodu poniżej 500 g); różnica między poronieniem a porodem przedwczesnym jest taka, że wcześniaki rodzą się po osiągnięciu stadium zdolności do życia, ale przed 37. tyg. ciąży; może być samoistne (spowodowane przyczynami naturalnymi) lub indukowane (spowodowane sztucznie bądź ze wskazań lekarskich); w Polsce p. oznacza wydalenie zarodka (płodu) do 22. tyg. ciąży» 2. przerwanie, ❖ zahamowanie «zatrzymanie czynności lub procesu przed jego naturalnym zakończeniem»