Uwaga! Szanowni Użytkownicy, strona została uruchomiona po awarii, nasz zespół nadal pracuje nad usuwaniem awarii. Poinformujemy Państwa jak zostaną udostępnione wszystkie funkcjonalności.
Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » słownik biostatystyczny

Biostatystyczny słownik angielsko-polski

Biostatystyka kliniczna obejmuje metody statystyki matematycznej stosowane w medycynie klinicznej. Prezentowany Angielsko-polski słownik terminów biostatystyki klinicznej zawiara tłumaczenia na język polski ponad 1400 haseł związanych z terminami biostatystycznymi, często wystepujacych w anglojęzycznych medycznych pracach naukowych. Z pewnością będzie on pomocny przy tłumaczeniu medycznej literatury anglojęzycznej na język polski, a także w przygotowywaniu prac do publikacji w języku angielskim.