Hasło dnia

Stedman

accretion [ă-krē′shŭn; łac. accretio, od ad, do, + crescere, rosnąć] ❖ 1. narastanie «powiększenie przez nawarstwianie tego samego materiału co ten pierwotny, np. sposób, w jaki rosną kryształy» syn. accrementition (2) 2. «w stomatologii, obcy materiał (zwykle płytka lub kamień nazębny) zbierający się na powierzchni zęba lub w jego ubytku» 3. zrastanie «z. w całość odrębnych części»