Hasło dnia

Stedman

acoustic [ă-kūs′tik; gr. akoustikos, związany z dźwiękiem] ❖ akustyczny «odnoszący się do dźwięku, np. uraz akustyczny, fala akustyczna»