Hasło dnia

Stedman

adenolymphocele [ad′ĕ-nō-lim′fō-sēl; adeno- + łac. lympha, woda źródlana, + gr. kēlē, guz] ❖ «torbielowate poszerzenie węzła chłonnego w następstwie zatkania naczyń chłonnych odprowadzających»