Hasło dnia

Stedman

achylia [ă-kī′lē-ă; gr. a-, bez-, + chylos, sok] ❖ 1. bezsoczność «brak soku żołądkowego lub innych wydzielin trawiennych» 2. bezsoczność «brak chłonki»