Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

acromyotonia [ak′rō-mī-ō-tō′nē-ă; acro- + gr. mys, mięsień, + tonos, napięcie] ❖ «miotonia dotycząca tylko kończyn, powodująca spastyczną deformację ręki lub stopy» syn. acromyotonus