Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

adenyl [ad′e-nil] ❖ adenyl «rodnik lub jon adeniny; termin często stosowany w znaczeniu adenililu, jak w kwasie adenylobursztynowym»