Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

O-acetylcarnitine [a-sĕ′til-kar′ni-tēn] ❖ O-acetylokarnityna «pochodna acetylowa karnityny utworzona przez acetylotransferazę karnityny; ułatwia transport rodnika acetylowego do mitochondriów i jest ważnym źródłem energii dla plemników»