Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

acetowhitening [ă-sē′tō-wīt′en-ing; acetic acid (kwas octowy) + whitening (wybielanie)] ❖ «zmleczenie skóry lub błon śluzowych po zastosowaniu roztworu kwasu octowego (3–5%); zmleczenie tak wywołane wskazuje na zwiększone zagęszczenie białek i jąder komórkowych; badanie wykonywane w szczególności na skórze okolicy narządów płciowych i na błonach śluzowych, w tym szyjki macicy, aby uwidocznić obszary atypii nabłonka warstwy kolczystej do wykonania biopsji oraz kłykcin kończystych w celu ich leczenia» syn. visual inspection with acetic acid