Aneksy

Jednostki miar

Elementy języka medycznego

Skróty i symbole

Mianownictwo anatomiczne

Wartości referencyjne

Systemy klasyfikacji i kodowania

Testy

Rośliny

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi

więcej
Hasło dnia

Stedman

accelerin [ak-sel′er-in] ❖ «przestarzały termin oznaczający substancję, którą dawniej uznawano za pośredni produkt krzepnięcia, a obecnie uważana jest za nieistniejącą»