Hasło dnia

Stedman

adhesins [ad-hē′zins; łac. ad-haereo, imiesłów ad-haesum, trzymać się, + -in] ❖ adhezyny «bakteryjne antygeny powierzchniowe, które często istnieją w formie włókienkowych wypustek (rzęsek lub fimbrii) oraz wiążą się ze specyficznymi receptorami błonowymi komórek nabłonkowych; a-y są zwykle klasyfikowane zgodnie z ich możliwością wywołania aglutynacji erytrocytów różnych gatunków, z ich zróżnicowanym łączeniem się z komórkami nabłonkowymi różnego pochodzenia lub ich podatnością na odwrócenie takich połączeń w obecności mannozy»